Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115, 080 01 Prešov
tel.: 051/2452812
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Mgr. Marián Uličný, PhD.

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ PO

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3013:00 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3013:00 – 15:00
Utorok:08:00 – 11:3013:00 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3013:00 – 15:00
Štvrtok:08:00 – 11:3013:00 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:30

Mapa sídla KPÚ PO

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ PO

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Prešov – Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
tel.: 053/2452111
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 12:0012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:00
Podateľňa
Pondelok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Utorok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Streda:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Štvrtok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Piatok:07:30 – 12:00

KPÚ Prešov – Pracovisko Poprad

Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
tel.: 052/2451111
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Iveta Bujnová

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality