Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči

KPÚ Prešov
Nález maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov

Thurzov dom je súčasťou bloku domov na severovýchodnej strane Námestia Majstra Pavla v Levoči a patrí medzi najhodnotnejšie architektúry v meste, vznikol spojením dvoch starších objektov pri prestavbe v roku 1504. Dom patril do roku 1534 Jurajovi Thurzovi, ktorý ho v tomto roku daroval Martinovi Syglerovi, vlastnili ho významné osobnosti a bol viackrát prestavovaný. Začiatkom 19. storočia ho do vlastníctva získal pán Ľubovnianskeho panstva, Augustín Raisz, ktorý ho dal v roku 1824 radikálne renovovať. V roku 1902 dom kúpil Vidor Csáky a v rokoch 1903 až 1904 dal prestavať prednú časť domu a hlavnú fasádu opatriť sgrafitom podľa návrhu Štefana Groha z Budapešti. Dom patril Csákyovcom až do roku 1945, kedy bol znárodnený a od roku 1949 v ňom sídli archív.

Pri obnove domu bola na lomenej klenbe prejazdu odkrytá neskorogotická maľba s motívom Veraikonu neseného anjelmi - zobrazuje hlavu Krista so svätožiarou, po jej stranách sú vyobrazené z profilu malé postavy kľačiacich anjelov odeté do dlhých rúch previazaných v páse stuhou, ktorých konce povievajú dozadu za chrbtom, s dlhými štíhlymi krídlami vyrastajúcimi z chrbta, hlavy majú zaklonené dozadu, pričom jednu ruku majú vystretú nahor a druhú nižšie, pridržiavajúc plátno na ktorom je zobrazená Kristova hlava. Do maľby negatívne zasahuje v spodnej časti sekundárny vstupný otvor a staršie rozvody elektroinštalácie, napriek tomu ide o pomerne ucelený výjav, ojedinele zachovaný sakrálny motív v meštianskej architektúre, ktorý je vhodné reštaurovať a prezentovať.

Spracovala: Mgr. Emília Poláková, KPÚ Prešov - prac. Levoča

Edit: KPÚ Prešov 14.8.2023

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov
Nález maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov
Detail maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov
Detail maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov
Detail maľby v prejazde Thurzovho domu, foto: KPÚ Prešov