Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Festival architektúry a dizajnu 2020 v Prešove - resumé

KPÚ Prešov
01 – Otvorenie výstavy Prešov na starých fotografiách, hl. organizátor Ing. arch. Peter Marcinko (zdroj: www.fead.sk)

Avizované podujatie Festival architektúry a dizajnu sa uskutočnilo v dňoch 23. – 25. septembra 2020 v historickom centre mesta Prešov.

Festival architektúry a dizajnu už päť rokov ponúka výbornú príležitosť propagovať v krajskom meste povedomie o architektúre súčasnej aj minulej, o čom svedčí aj motto festivalu: „Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti.“ Festival taktiež dáva priestor kreatívnym firmám, umelcom, handmade výrobcom a tvorivým osobnostiam. Piaty ročník Festivalu architektúry a dizajnu bol výnimočný, keďže FEAD bol po prvýkrát nahlásený do celoslovenských aktivít Dni európskeho kultúrneho dedičstva a stal sa tak podujatím európskym. Od počiatkov festivalu je Krajský pamiatkový úrad Prešov jedným z jeho organizátorov a participuje na príprave programu či výstav, prezentujúcich pamiatkový fond Prešovského kraja. 

Súčasťou propagácie FEAD-u boli aj viaceré aktivity spojené s predstavením architektov pôsobiacich v Prešove, výstava Prešov na starých fotografiách, ktorú dňa 18. septembra 2020 otvoril hlavný organizátor Ing. arch. Peter Marcinko a zamestnanci KPÚ Prešov, Ing. arch. Jana Onufráková a Ing. arch. Lenka Halčáková. Ústrednou témou tohto ročníka festivalu bolo 70. výročie vzniku Pamiatkovej rezervácie Prešov.

Dňa 23. septembra sa zamestnanci KPÚ Prešov zúčastnili slávnostného otvorenia Festivalu architektúry a dizajnu. Krajský pamiatkový úrad Prešov pre verejnosť pripravil výstavu venovanú 70. výročiu vzniku Pamiatkovej rezervácie Prešov. Na paneloch umiestnených na pešej zóne Hlavnej ulice si návštevníci mali možnosť prezrieť fotografie zachytávajúce vývoj významných objektov a miest, nachádzajúcich sa v Pamiatkovej rezervácii Prešov od dňa vzniku tejto pamiatkovej rezervácie až po súčasnosť. Zároveň počas trojdňového festivalu boli na veľkoplošnej obrazovke premietané prezentácie súčasných prešovských ateliérov, práce prešovských architektov v zahraničí, povojnová architektúra mesta Prešov či výstavy pripravené KPÚ Prešov s tematikou Kaštiele Prešovského kraja a Kameň v architektúre, ktoré priblížili pamiatkový fond Prešovského kraja. Veľkým lákadlom bola virtuálna 3D prehliadka pamiatok Prešova a jeho okolia.

Dňa 25. septembra 2020 sa v sídle KPÚ Prešov v rámci FEAD-u konala odborná konferencia venovaná 70. výročiu vzniku PR Prešov. Po otvorení konferencie a príhovore riaditeľky KPÚ Prešov, Ing. Evy Semanovej, nasledoval 1. blok prednášok. Prednášku o vzniku prvých pamiatkových rezervácií predstavila Mgr. Martina Orosová, PhD. (PÚ SR), ktorá k tejto téme spracovala v rokoch 2012-2013 archívno-historický výskum. S prednáškou Dejiny historického jadra mesta Prešov z pohľadu stavebného vývoja vystúpil Ing. Ľubor Suchý, PhD. (KPÚ Prešov) a Ing. arch. Jana Onufráková (KPÚ Prešov) priblížila verejnosti prierez všetkými dokumentmi Zásad ochrany Pamiatkovej rezervácie Prešov a ich pripravovanú aktualizáciu. 

Druhý blok prednášok bol venovaný prezentácii projektu Opevnené mestá Európy. Na prednášku o Mestskom opevnení Prešova, ktorá bola prezentovaná Mgr. Mariánom Uličným, PhD., (KPÚ Prešov), nadviazala panelová diskusia s témou Vráťme život hradbám, do ktorej pozvanie prijali Ing. arch. Rudolf Bicek (architektonický ateliér A-typ, spol. s. r. o.), Ing. Peter Glos (KPÚ Prešov), a Mgr. Ladislav Šandor (Urbanika, n.o.). Moderovania panelovej diskusie sa zhostil Mgr. Peter Harčar (KPÚ Prešov). 

Spoločná diskusia podnietila vznik otázok zo strany poslucháčov, ktorí sa k téme vyjadrovali najmä z profesijného hľadiska. Spoločne sa prichádzalo na závery k zaujatiu správneho postoja voči situácii so súčasným stavom mestského opevnenia v Prešove v porovnaní s jeho možnosťami využitia.

Ing. arch. Lenka Halčáková

01 – Otvorenie výstavy Prešov na starých fotografiách, hl. organizátor Ing. arch. Peter Marcinko (zdroj: www.fead.sk)
02 – Výstava Prešov na starých fotografiách (zdroj: www.fead.sk)
03 – Slávnostné otvorenie Festivalu architektúry a dizajnu 2020 (zdroj: www.fead.sk)
04 – Výstava Od minulosti k súčasnosti (zdroj: www.fead.sk)
05 – Odborná konferencia (zdroj: archív KPÚ Prešov)
06 – Mgr. Martina Orosová, PhD., Vznik prvých pamiatkových rezervácií na Slovensku – archívno-historický výskum (zdroj: archív KPÚ Prešov)
07 – Ing. Ľubor Suchý, PhD., Dejiny historického jadra mesta Prešov z pohľadu stavebného vývoja (zdroj: archív KPÚ Prešov)
08 – Ing. arch. Jana Onufráková , Zásady ochrany Pamiatkovej rezervácie Prešov (zdroj: archív KPÚ Prešov)
09 – Mgr. Marián Uličný, PhD., Mestské opevnenie Prešova (zdroj: archív KPÚ Prešov)
10 – Hostia panelovej diskusie: Ing. arch. Rudolf Bicek, Ing. Peter Glos, Mgr. Ladislav Šandor, moderátor: Mgr. Peter Harčar (zdroj: archív KPÚ Prešov)
11 – Panelová diskusia (zdroj: archív KPÚ Prešov)