Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Ako sa zemetrasenie v Prešovskom kraji podpísalo pod stavebno-technický stav pamiatkového fondu?

Stanoviská
Kostol v Jankovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO

V pondelok 9. 10. 2023 postihlo desiatky obcí na severovýchodnom Slovensku zemetrasenie. Podľa seizmológa prof. Petra Mocza z Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo o 20:23:10, malo lokálne magnitúdo 4,9 s epicentrom v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou (súradnice epicentra: +49.076,+21.759) a hĺbkou hypocentra 17,8 km. Okrem civilných objektov postihla táto prírodná katastrofa aj viacero národných kultúrnych pamiatok.

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (KPÚ) bolo v priebehu minulého a aktuálneho pracovného týždňa nahlásených celkovo 27 národných kultúrnych pamiatok, kde vlastníci evidujú škody na objektoch, ktoré majú buď vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe. V prevažnej miere ide o kostoly (Breznica, Fijaš, Girovce, Hanušovce nad Topľou, Hrubov, Jakušovce, Jankovce, Karná, Korunková, Lomné, Nižná Olšava, Nová Kelča, Ohradzany, Ondavské Matiašovce, Radvaň nad Laborcom, Rafajovce, Ruská Poruba, Soboš, Skrabské, Turany nad Ondavou, Turcovce, Bžany-Valkov, Závada, Žalobín), v dvoch prípadoch o kaštiele (Humenné, Hanušovce nad Topľou) a jednom prípadne o pamiatku vojenskej histórie (Tokajík). Poškodenie alebo zničenie hnuteľných národných kultúrnych pamiatok hlásené nebolo.

KPÚ Prešov na základe informácií poskytnutých krízovým štábom Prešovského kraja a vlastníkmi, resp. správcami dotknutých objektov, vykonával v dňoch 12., 13., 14. a 16. 10. 2023 štátne pamiatkové dohľady za účelom mapovania škôd. Počas miestnych obhliadok odborní zamestnanci úradu zistili, že väčšina pamiatok je v užívaniaschopnom stave, čo potvrdili aj prizvaní znalci z odboru statika nosných konštrukcií pozemných stavieb. Havarijný stav bol konštatovaný iba pri jedinom objekte – NKP Kostol (r. kat. Božieho tela) v Jankovciach. KPÚ Prešov v tejto súvislosti vydal dňa 16. 10. 2023 rozhodnutie o opatreniach na nápravu podľa ustanovení § 31 ods. 3 pamiatkového zákona, v ktorom vlastníkovi objektu určil podmienky, ktoré je potrebné pre zachovanie jeho pamiatkových hodnôt v dohľadnom čase zrealizovať (vypracovanie statického posudku, vrátane projektu jeho statického zabezpečenia a samotné statické zabezpečenie). Statické poruchy, ktoré zamedzujú v súčasnosti užívať objekty, boli konštatované v prípade NKP Kostol (gr. kat. sv. Demetera) v Korunkovej, NKP Kostol (r. kat. sv. Štefana) v Novej Kelči a NKP Kostol (gr. kat. Narodenia Presvätej Bohorodičky) v Rafajovciach.

KPÚ Prešov vlastníkom a správcom národných kultúrnych pamiatok postihnutých zemetrasením odporúča, aby sa zapojili do aktuálnej výzvy Ministerstva kultúry SR – Programu „Obnovme si svoj dom“, ktorá je otvorená do 30. 11. 2023 (vrátane). Podľa informácií, zverejnených vo výzvach pre jednotlivé podprogramy a odkomunikovaných s ministerstvom, budú v roku 2024 prioritne podporované kultúrne pamiatky zasiahnuté v roku 2023 prírodnou katastrofou. Link s podrobnými informáciami k výzve: Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2024 podprogramy 1.1 – 1.6 » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk)

Text a fotografie: PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov

Kostol v Jankovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kaštieľ v Humennom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kaštieľ v Humennom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Jankovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Jankovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Lomnom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Lomnom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Radvani nad Laborcom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Radvani nad Laborcom, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Rafajovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Rafajovciach, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Ruskej Porube, foto: Anton Liška, KPÚ PO
Kostol v Ruskej Porube, foto: Anton Liška, KPÚ PO