Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke

KPÚ Prešov
01 – ikonostas vo Fričke pred reštaurovaním, zdroj: archív KPÚ Prešov

V priebehu roka 2020 bolo po siedmich rokoch ukončené reštaurovanie ikonostasu, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela vo Fričke v okrese Bardejov, ktorý bol následne v októbri inštalovaný na svojom pôvodnom mieste v interiéri kostola. Realizátorom vykonaných reštaurátorských prác i reštaurátorského výskumu bol Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ikonostas bol pred reštaurátorským zásahom v havarijnom stave, bol napadnutý aktívnym drevokazným hmyzom, ktorý vo veľkej miere narúšal jeho drevnú hmotu, ďalej bol opatrený niekoľkými celoplošnými aj lokálnymi premaľbami, ktoré znehodnocovali jeho pôvodnú polychrómiu a maľbu jednotlivých ikon. 
Ikonostas pôvodne z pol. 17. stor. opatrený celoplošnou neskorobarokovou premaľbou z pol. 18. stor. bol zložený vo vtedy novovzniknutom drevenom kostole vo Fričke v r. 1829 a následne bol v tomto období celoplošne premaľovaný olejovými farbami ikonopiseckou dielňou rodiny Bogdanských. Poslednú úpravu realizoval v r. 1933 prešovský maliar Ján Wagner. Počas reštaurátorského zásahu boli odstránené všetky nevhodné sekundárne premaľby, čím sa obnovil pôvodný neskororenesančný výraz pamiatky – typická neskororenesančná čierna polychrómia architektúry ikonostasu v kombinácii so zlátením, červenou a zelenou polychrómiou v jeho dekoratívnej zložke. Po odstránení neskorších premalieb bol najmä hlavným ikonám ako i ikonám v páse apoštolov prinavrátený neskororenesančný estetický a umelecký výraz pôvodnej ikonopiseckej maľby, ktorý bol pred reštaurátorským zásahom plne potlačený.

Spracoval: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková

01 – ikonostas vo Fričke pred reštaurovaním, zdroj: archív KPÚ Prešov
02 – ikonostas vo Fričke po reštaurovaní, zdroj: archív KPÚ Prešov
03 – pravá časť ikonostasu vo Fričke pred reštaurovaním, zdroj: archív KPÚ Prešov
04 – pravá časť ikonostasu vo Fričke po reštaurovaní, zdroj: archív KPÚ Prešov
05 – stredná časť ikonostasu vo Fričke po reštaurovaní, zdroj: archív KPÚ Prešov