Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Zreštaurované a preložené listiny z roku 1815 z Reduty v Kežmarku

KPÚ Prešov
dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814

Klasicistická Reduta v Kežmarku sa dočkala v roku 2022 obnovy zastrešenia a fasád, financovaných z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Celkovej výmene strešnej krytiny predchádzala čiastková obnova historickej krovovej konštrukcie. „Vrásky na čele“ v rámci obnovy však robila drevená konštrukcia 4-bokej sanktusovej vežičky, ktorá bola pod medeným oplechovaním značne prehnitá. Pri jej demontáži sa v plechovej guli 14. júla 2021 našla sklenená fľaša s dvomi zvitkami pergamenových dokumentov, s latinskými textami a s vyobrazenou vedutou mesta.

Po viac ako 200 rokoch má dnes odborná aj laická verejnosť k dispozícii nielen zreštaurované dokumenty, ale aj ich odborný preklad. Dokumenty sú uložené v Štátnom archíve Prešov, pracovisko Poprad (fond: Magistrát mesta Kežmarok 1269 – 1922).

Na prvom pergamene (obr. č. 1), s rozmermi 40 x 20 cm, je vyobrazená dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814, ktorý na druhej strane (obr. č. 2) obsahuje menný zoznam funkcionárov mesta. Z obsahu dokumentu vyplýva, že zvitky spolu s fľašou, boli do Reduty uložené dňa 12. decembra 1817 kancelistom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta (kancelista Imrich Arnold ml., edil Václav Mathei, zastupujúci účtovník/vyberač daní Jakub Lerch ml., zastupujúci kontrolór Ladislav Cerva, richtár mesta Imrich Arnold st. a tribún Juraj Stenczel). Dokument môžeme svojim obsahom považovať za významný dobový písomný prameň k dejinám kežmarskej mestskej správy a jej elít v novoveku.

Druhý dokument (obr. č. 3) s názvom „Conspectus Restaurationis“, s rozmermi 40 x 28 cm, dokladá zoznam predstaviteľov mestského predstavenstva po voľbe nových členov, ktorá sa odohrala v dňoch 26. – 27. júla 1815. Z textu vyplýva, že celý proces volieb sa konal pod „záštitou“ (predsedníctvom) kráľovského komisára, baróna Imricha Fischera z Veľkej Slatiny, pána Bačkova a Budimíra, radcu uhorskej kráľovskej komory, správcu kráľovskej Provincie 16 spišských miest a hradných panstiev Podolínec a Ľubovňa. Za správou nasleduje menný zoznam predstaviteľov vnútornej a vonkajšej rady mesta Kežmarok.

Zreštaurované a preložené dokumenty sú krásnym dokladom vybudovaného kežmarského aparátu mestských zamestnancov na začiatku 19. storočia. Prostredníctvom volených mestských hodnostárov umožňovali magistrátu mesta realizovať správu mestského života a napĺňať potreby jeho obyvateľov.

Spracoval: Mgr. Lukáš Lisý, Krajský pamiatkový úrad Prešov

dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814
dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814
dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814 - druhá strana
Conspectus Restaurationis - dokladajúci zoznam predstaviteľov mestského predstavenstva po voľbe nových členov, ktorá sa odohrala v dňoch 26. – 27. júla 1815