Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Košice

Hlavná 25, 040 01 Košice
tel.: 055/2455111
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Kristína Markušová

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ KE

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:09:00 – 12:0013:00 – 16:00
Utorok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:09:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:09:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ KE

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ KE

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Košice – Pracovisko Rožňava

Betliarska 6, 048 01 Rožňava
tel.: 058/2451111
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Timár Miroslav

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 12:0012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:00
Podateľňa
Pondelok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Utorok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Streda:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Štvrtok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Piatok:07:30 – 12:00

KPÚ Košice – Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
tel.: 053/2452127
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Mgr. Tomáš Zdravecký

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality