Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Leškova 17, 811 04 Bratislava
tel.: 02/20489111
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. arch. Ján Mackovič

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ BA

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Podateľňa
Pondelok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:09:00 – 12:00 (online komunikácia)

Zmena stránkových hodín KPÚ Bratislava v zimnom období:

Z dôvodu úsporných opatrení, na základe príkazu generálneho riaditeľa PÚSR č. 2/2022, sú stránkové hodiny počas zimného obdobia (25.11.2022 až 30.04.2022) upravené nasledovne:

– V stredu sú stránkové hodiny skrátené do 16:00.

– V piatok je úrad pre fyzické návštevy klientov zatvorený a obmedzený režim platí aj pre podateľňu – prosíme verejnosť aby v tomto čase využívala elektronickú formu komunikácie.

Mapa sídla KPÚ BA

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ BA

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

  • 09.05.2023 | Konventná ul. č. 17 v Bratislave I, p. č. 3308, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu výmeny konštrukcie a sklených výplní výk…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality