Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Rekonštrukcia Michalskej veže

KPÚ Bratislava

V súčasnosti prebieha celková rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá je pripravovaná už od roku 2017. K obnove veže boli spracované rôzne výskumné dokumentácie, na základe ktorých dostáva veža nový výraz.

Počas súčasnej rekonštrukcie Michalskej veže sa pristúpilo k obnove pôvodného barokového výrazu veže, avšak pri rešpektovaní niektorých zásahov z 19. storočia. Z dôvodu priblíženia sa barokovému výrazu bude obnovená pôvodná baroková bosáž, doložené aj nálezom na východnej fasáde veže, ktorá bola prekrytá strechou objektu na Michalskej 26.

Bosáž bude obnovená okolo prejazdu a na nárožiach veže, pričom bude vynechaná v mieste prezentácie náhrobného kameňa na juhozápadnom nároží veže, ktorý bol použitý ako stavebný materiál pri nadstavbe veže v 16. storočí. Náhrobný kameň pochádza zo zrušeného kostola sv. Michala v rovnomennej osade, ktorá niekedy stála pred hradbami.

V barokovom výraze je upravená aj korunná rímsa veže a lizény na oktogóne, ktorý tvorí najvyššie podlažie veže.

Súčasťou obnovy je aj reštaurovanie sochy. Sv. Michala Archanjela, ktorá bola výrazne poškodená. Sv. Michalovi chýbala ruka s mečom, krídlom, drakovi zase časť krídla, ucho a jazyk. Okrem toho boli na soche rôzne menšie poškodenia spočívajúce v degradácii materiálu samotnej sochy ale aj nosnej konštrukcie. Všetky tieto poškodenia sú postupne opravované reštaurátorom akad. soch. Stanislavom Koželom. Aktuálne už prebieha modelovanie chýbajúcich častí, ktoré boli najskôr, kvôli predstave o správnych proporciách a nasadení modelované v papieri, kove a hline.

Autor: Mgr. Eva Falbová, KPÚ BA

 

Bas.rtf
Bog.rtf
Brod.rtf
Caj.rtf
Cat.rtf
Cer.rtf
Cic.rtf
Casta.rtf