Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické výskumy

Archeologické výskumy

Archeologický výskum je súhrn odborných nedeštruktívnych a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.

Archeologický výskum sa vykonáva:

  • na prípravu obnovy národných kultúrnych pamiatok,
  • na prípravu úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach,
  • na záchranu archeologických nálezov a zdokumentovanie archeologických situácií,
  • na vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
  • na vedecké účely a dokumentačné účely.

KPÚ mi predpísal archeologický výskum. Čo mám robiť?

Informácie pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu