Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Kontakty – archeológia

Kontakty – archeológia

Na tomto mieste nájdete kontakty na archeológov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov a ďalšie dôležité kontakty súvisiace s ochranou archeologických nálezov a nálezísk.

V prípade, ak ste svedkom nepovoleného vyhľadávania archeologických nálezov tzv. detektoristami (pdf, 130 kB) alebo len máte podozrenie na takúto činnosť, ohláste to na polícii na čísle 158 a následne aj na podateľni príslušného KPÚ a na e-mailových adresách archeo@minv.sk a archeologia@pamiatky.gov.sk.

Pamiatkový úrad SR, odbor archeológie

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR sa špecializuje na celoslovenské záležitosti: konania o náleznom (odmena za nahlásenie a odovzdanie náhodných nálezov), podklady k trestným konaniam v oblasti archeológie, výskumné dokumentácie z archeologických výskumov, ich kontrolu, evidenciu a vydávanie stanovísk, správu Depozitára archeologických nálezov, prevody a výpožičky nálezov v správe Pamiatkového úradu SR, prípravu metodík a odborných podkladov, prípravu podnetov a podkladov pre vyhlásenie archeologických nálezísk za NKP a pod.

Pracovníci a kontakty

Podateľňa Pamiatkového úradu SRpodatelna@pamiatky.gov.sk

Odbor archeológie PÚ SR všeobecnearcheologia@pamiatky.gov.sk

Depozitár archeologických nálezov PÚ SRdepozitar@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Bisták, PhD.peter.bistak@pamiatky.gov.sk (vedúci odboru archeológie, podklady k trestným konaniam, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Andrea Feníkováandrea.fenikova@pamiatky.gov.sk (konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Filip Jaššo, PhD.filip.jasso@pamiatky.gov.sk (fortifikácie, konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Slavomír Katkinslavomir.katkin@pamiatky.gov.sk (zástupca vedúceho odboru, konania o náleznom)

Mgr. Petra Kmeťová, PhD.petra.kmetova@pamiatky.gov.sk (archeologické nálezy – prevody a výpožičky, Európske dni archeológie, tajomníčka Subkomisie OMK pre archeológiu)

Mgr. Erika Makarová, Ph.D.erika.makarova@pamiatky.gov.sk (evidencia výskumných dokumentácií, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Terézia Tomašovičová, Ph.D.terezia.tomasovicova@pamiatky.gov.sk (konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám) – t.č. materská dovolenka

Krajské pamiatkové úrady

Archeológovia krajských pamiatkových úradov sa venujú ochrane archeologických nálezov a nálezísk na území krajov, predovšetkým rozhodovaniu o archeologických výskumoch v súvislosti so stavebnou činnosťou a s obnovami kultúrnych pamiatok. Zároveň vykonávajú obhliadky náhodných archeologických nálezov, evidujú archeologické náleziská a územia s archeologickým potenciálom. Ich pôsobnosť je rozdelená podľa okresov alebo iných územných celkov, preto je vhodné kontaktovať ich podľa tohto rozdelenia.

Archeológovia môžu byť v teréne – preto, ak sa im nedovoláte, je najlepšie volať podateľňu alebo im napísať e-mail (do kópie dať e-mail podateľne pre prípad, že majú napr. dovolenku a vy niečo súrne potrebujete).

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Podateľňa KPÚ Banská Bystrica – tel.: 048/2455111, podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD.gabriela.breznanova@pamiatky.gov.sk (okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš)

Mgr. Monika Fratričovámonika.fratricova@pamiatky.gov.sk (okres Banská Bystrica)

Mgr. Martin Miňomartin.mino@pamiatky.gov.sk (okresy Brezno, Detva, Krupina, Zvolen)

Mgr. Zdenko Ruskozdenko.rusko@pamiatky.gov.sk (okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom)

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Podateľňa KPÚ Bratislava – tel.: 02/20489111, podatelna.ba@pamiatky.gov.sk

Mgr. Júlia Kéryovájulia.keryova@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okres Malacky)

PhDr. Karel Prášekkarol.prasek@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okresy Pezinok, Senec)

Mgr. Alexandra Vávrováalexandra.vavrova@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okresy Bratislava I – V)

Krajský pamiatkový úrad Košice

Podateľňa KPÚ Košice – tel.: 055/2455111, podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

PhDr. Marcela Ďurišovámarcela.durisova@pamiatky.gov.sk (okresy Košice I - IV, okrem mestskej časti Košice-Barca, okres Rožňava)

Mgr. Martin Horvátmartin.horvat@pamiatky.gov.sk (mestská časť Košice-Barca, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, západná časť okresu Košice-okolie)

Mgr. Martin Pristášmartin.pristas@pamiatky.gov.sk (okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, východnú časť okresu Košice-okolie)

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Podateľňa KPÚ Nitra – tel.: 037/2451111, podatelna.nr@pamiatky.gov.sk

Kancelária v Komárne, podateľňa – tel.: 035/2452121, podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

Michal Grófmichal.grof@pamiatky.gov.sk (mimo pamiatkové územie okresov Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce)

PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD.michaela.niklova@pamiatky.gov.sk (okres Nitra)

Mgr. Pavel Paterkapavel.paterka@pamiatky.gov.sk (okresy Komárno, Levice, Nové Zámky)

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Podateľňa KPÚ Prešov – tel.: 051/2452812, podatelna.po@pamiatky.gov.sk

Pracovisko Levoča, podateľňa – tel.: 053/2452111, podatelna.le@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Harčarpeter.harčar@pamiatky.gov.sk (okresy Bardejov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník; MPR a ochranné pásmo Prešov; hrady v Prešovskom kraji okrem okr. Kežmarok, Levoča, Poprad)

Mgr. Ján Juskojan.jusko@pamiatky.gov.sk (Zemplín: okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou; Šariš: obec Ľubotice, mesto Prešov – okrem mestských častí Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík a okrem MPR a ochranného pásma Prešov; okres Sabinov – okrem mestských hradieb Sabinova; okrem hradov)

JUDr. Gabriel Lukáčgabriel.lukac@pamiatky.gov.sk (vedúci KPÚ Prešov – pracoviska Levoča, archeológia pre okresy Levoča, Kežmarok, Prešov, vrátane hradov)

Mgr. Mária Tatarkovámaria.tatarkova@pamiatky.gov.sk (okres Prešov – okrem obce Ľubotice, z mesta Prešova len mestské časti Nižná Šebastová, Solivar a Šalgovík; okrem hradov)

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Podateľňa KPÚ Trenčín – tel.: 032/2451111, podatelna.tn@pamiatky.gov.sk

Pracovisko Prievidza, podateľňa – tel.: 046/2451111, podatelna.pd@pamiatky.gov.sk

Mgr. Katarína Faktorkatarina.faktor@pamiatky.gov.sk (okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov)

Mgr. Daniela Nipčová, PhD.daniela.nipcova@pamiatky.gov.sk (okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín)

Mgr. Jana Oswaldovájana.oswaldova@pamiatky.gov.sk (okresy Partizánske, Prievidza)

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Podateľňa KPÚ Trnava – tel.: 033/2452111, podatelna.tt@pamiatky.gov.sk

Ing. Monika Horváthovámonika.horvathova@pamiatky.gov.sk (okres Galanta)

Mgr. Peter Grznárpeter.grznar@pamiatky.gov.sk (okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica)

Mgr. Matúš Sládok, PhD.matus.sladok@pamiatky.gov.sk (primárne okresy Dunajská Streda, Senica)

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Podateľňa KPÚ Žilina – tel.: 041/2452111, podatelna.za@pamiatky.gov.sk

Mgr. Martin Furman, PhD.martin.furman@pamiatky.gov.sk (okresy Liptovský Mikuláš; Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín)

Mgr. Tomáš Kopták, PhD.tomas.koptak@pamiatky.gov.sk (okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, severná časť okresu Žilina – mesto Žilina a územie od Žiliny na sever; okresy Martin a Turčianske Teplice – spolu so S. Oporoskovou)

Mgr. Stanislava Oporosková, PhD.stanislava.oporoskova@pamiatky.gov.sk (okresy Bytča, južná časť okresu Žilina – územie od Žiliny na juh, okres Ružomberok; okresy Martin a Turčianske Teplice – spolu s T. Koptákom)