Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. O úrade
  4. Výročné správy

Výročné správy Pamiatkového úradu SR

Výročná správa o činnosti a hospodárení Pamiatkového úradu SR za rok 2023 (pdf, 1,40 MB)

Výročné správy o činnosti a hospodárení obsahujú zhodnotenie činnosti organizácie za uplynulý rok a plnenie kontraktu organizácie so zriaďovateľom (MK SR), vrátane rozpočtu a personálnych otázok. Správy obsahujú vyhodnotenie činností prebiehajúcich projektov; zoznam ukončených a prebiehajúcich obnov NKP; sumár vydaných rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu; taktiež zoznam vedených správnych konaní vo veci vyhlásenia, zmeny a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku a ochranných pásiem a počet spracovaných podnetov a podkladov; sumár stavu pamiatkového fondu a plnenie revízie a výskumu pamiatkového fondu; zhrnutie pripravených a realizovaných kultúrnych aktivít, vrátane medzinárodnej spolupráce a podujatí; publikačnú činnosť pracovníkov organizácie vrátane metodických usmernení, výskumných dokumentácií, návrhov a správ; vyhodnotenie činnosti Archívu a knižnice a editačnej a propagačnej činnosti; sumár činnosti komisií, odborných sekcií a zoznam prerokovaných materiálov, monitoring stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok v lokalitách SKD atď..


►Archív správ o činnosti a hospodárení Pamiatkového úradu SR:

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2022 (pdf, 2,43 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2021 (pdf, 4,64 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2020 (pdf, 2,99 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2019 (pdf, 1,70 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2018 (pdf, 2,27 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2017 (pdf, 1,29 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2016 (pdf, 1,17 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2015 (pdf, 1,81 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2014 (pdf, 2,43 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2013 (pdf, 1,61 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2012 (pdf, 1,14 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2011 (pdf, 1,73 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2010 (pdf, 1,83 MB), príloha tabuľky (xlsx, 108 kB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2009 (pdf, 1,25 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2008 (pdf, 1,10 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2007 (pdf, 1,30 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2006 (pdf, 1,42 MB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2005 (pdf, 910 kB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2004 (pdf, 769 kB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2003 (pdf, 805 kB)

Výročná správa Pamiatkového úradu SR za rok 2002 (pdf, 2,39 MB)

Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR od roku 2015 nájdete na webovom sídle MKSR