Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. O úrade
  4. Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR

Pavol_Izvolt_foto.jpg

Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MsC. je absolventom fakulty architektúry na STU Bratislava, kde aj absolvoval doktorát. Svoju kvalifikáciu si zvýšil aj postgraduálnym štúdiom na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene. Je dlhoročným pracovníkom v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Vo svojej kariére prešiel mnohými špecializáciami v oblasti ochrany pamiatok, od metodickej činnosti priamo v teréne, cez riadiacu funkciu na Ministerstve kultúry SR, spolupodieľal sa na implementácii projektu Pro Monumenta – Prevencia údržbou v Pamiatkovom úrade SR a projektu Plán obnovy a odolnosti. Zúčastnil sa na zasadnutiach Rady Európy v Štrasburgu vo Výbore pre kultúru CDPATEP, Výboru Svetového dedičstva UNESCO v zastúpení PÚ SR a je viceprezidentom ICOMOS Slovensko. Participoval na legislatívnom procese v oblasti pamiatkovej starostlivosti a spolupracuje so širokým spektrom odbornej aj laickej verejnosti v oblasti ochrany pamiatkových hodnôt a tradičných remesiel pri ich údržbe a obnove. Publikuje a prednáša doma aj v zahraničí. Hovorí po anglicky. Je ženatý a má dve deti, býva v Bratislave.

Vzdelanie:

2010 Dizertácia, STU, Bratislava, Fakulta architektúry
1997 – 1999 Master degree in Conservation of Monuments and Sites, R. Lemaire International Centre for Monuments and Sites, Katolícka univerzita Leuven Belgicko
1990 – 1996 Ing, arch., STU, Bratislava, Fakulta architektúry

Pracovné skúsenosti:

máj 2022 – Pamiatkový úrad SR, generálny riaditeľ
2014 – apríl 2022 Pamiatkový úrad SR, technický koordinátor projektu Pro Monumenta
2007 – 2013 Ministerstvo kultúry SR, riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu
2006 – 2007 Ministerstvo kultúry SR, Hlavný radca
2003 – 2005 Pamiatkový úrad SR, Odbor ochrany pamiatkových území
2002 – 2003 Pamiatkový úrad SR, metodik
1997 – 2002 Pamiatkový ústav, metodik
1996 M projekt Bratislava, architekt