Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Cukrová 1, 917 01 Trnava
tel.: 033/2452111
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Arch. Gabriela Kvetanová

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ TT

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:09:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ TT

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ TT

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

  • 13.09.2023 | Hlohovec, Hlohová 25, súp.č. 83, parcela 268 v kat.úz. Hlohovec, Pamiatková zóna Hlohovec – oznámenie o začatí správn…
  • 12.09.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.SC“ v katastrálnom území Piešťany – oznámenie o vydaní rozhodnutia o…
  • 07.09.2023 | „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“, líniová stavba v k. ú. Šalgočka, ob…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality