Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Cukrová 1, 917 01 Trnava
tel.: 033/2452111
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Arch. Gabriela Kvetanová

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ TT

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:09:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ TT

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ TT

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

  • 11.8.2022 | „Pastuchov rekonštrukcia vodovodu“, navrhovanej v k. ú. Pastuchov, obec Pastuchov, okres Hlohovec – oznámenie o predl…
  • 9.8.2022 | „Rozšírenie V206 pre napojenie InoBat VOLTA II“, v kat. úz. obcí Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Zeleneč, Voderady – oznám…
  • 29.7.2022 | „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, ul. Oslobodenia, UO00784“ v kat. úz. Vrbové, okres Piešťany – oznámenie o vydaní ro…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality