Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: archeológia

Nález počas obhliadky pamiatkarov. Foto M. Sládok.
KPÚ Trenčín

V októbri tohto roku starosta obce Chocholná-Velčice ohlásil nezvyčajný nález, ktorým je nemecké železobetónové guľometné hniezdo z druhej svetovej…

Čiastočne roztvorené odpichovadlo po konzervácii. Foto M. Sládok
Aktuality PÚSR

Pamiatkový úrad SR 11. októbra informoval verejnosť o unikátnom archeologickom náleze (Pozoruhodné nálezy z prieskumu v Pezinku), ktorým je…

Zlepená horná časť nádoby nájdená na prvom táborisku. Foto M. Sládok.
Aktuality PÚSR

Terénne úpravy súvisiace s budovaním cykloturistického chodníka z Pezinka do Perneka vyvolali potrebu archeologického prieskumu v Pezinku v Limbašskom…

Účastníci konferencie „Počítačová podpora v archeologii“ (foto: P. Krištuf)

V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 sa uskutočnil už 22. ročník medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii“, ktorá sa striedavo koná v…

Averz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj
KPÚ Trnava

Počas podrobnej numizmatickej analýzy pokladu mincí, nájdeného pri Piešťanoch v roku 2020, bola zistená razba, ktorej nález doposiaľ na Slovensku…

3D digitálny model hradu Gelnica
Aktuality PÚSR

Pri príležitosti Európskych dní archeológie 2023 pripravili pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov ďalších päť digitálnych…

Európske dni archeológie 2023 poster

Tretí júnový týždeň už tradične patrí Európskym dňom archeológie, ktorých cieľom je spropagovať a priblížiť archeologické dedičstvo a prácu…

Depozitar-Niklova_00-1.png
Aktuality PÚSR

V januári 2023 sme do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR prijali viac ako 200 krabíc s archeologickými nálezmi pochádzajúcimi z…

Prezentovaný hrot šípu z Považia. Foto O. Žaár-PAMARCH, s.r.o., foto: M.Sládok
KPÚ Trnava

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD…

Tanier rozbitý zvrchu. Foto: nálezca
KPÚ Trnava

V roku 2010 našiel miestny obyvateľ Košolnej, okres Trnava, pri výstavbe rodinného domu fragmenty taniera, ktoré si odložil. Po čase sa dostali k jeho…