Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Európske dni archeológie 2023

Európske dni archeológie 2023 poster

Tretí júnový týždeň už tradične patrí Európskym dňom archeológie, ktorých cieľom je spropagovať a priblížiť archeologické dedičstvo a prácu archeológov širokej verejnosti. Myšlienka vznikla pôvodne vo Francúzsku v Národnom inštitúte preventívnych archeologických výskumov (INRAP) a postupne sa rozšírila aj do ďalších krajín Európy. Od roku 2020 sa podujatie koná aj na Slovensku, jeho koordinátorom sa stal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok si archeológovia, pamiatkari a múzejníci z rôznych častí Slovenska pripravili pre širokú verejnosť bohatý program. V dňoch 16. – 18. júna 2023 sa môžete tešiť na komentované prehliadky v múzeách, ale aj priamo na archeologických lokalitách, na prednášky, workshopy či tvorivé dielne pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne 3D modely archeologických nálezísk i krátky video dokument (o nálezoch v jaskyni Dúpnica v Západných Tatrách).

Viacero podujatí sa bude konať „pod holým nebom“ – môžete sa teda tešiť na komentované prechádzky po archeologických lokalitách v sprievode archeológov, ktorí ich dobre poznajú. Prechádzku s archeológom po Šiavnických Baniach môžete zažiť v piatok 16. 6. 2023 v čase od 15.00 do 17.30 hod. Dozviete sa na nej nielen o histórii tejto baníckej obce, označovanej za srdce baníctva celého regiónu, ale aj o archeologických výskumoch, ktoré tu Slovenské banské múzeum realizovalo. V piatok 16. 6. 2023 a v sobotu 17. 6. 2023, vždy o 17.00 hod., sa v Bojniciach môžete ponoriť ešte do hlbšej histórie, a to vďaka komentovanej prechádzke Neandertálske chodníčky: Stretnutie s najstaršou minulosťou Bojníc, ktorú si pre Vás pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spolu so SNM-Múzeom Bojnice a s Múzeom praveku Bojnice. Spoznáte miesta, po ktorých sa pred desiatkami tisíc rokov pohybovali neandertálski lovci, uvidíte predmety, ktoré používali, i spôsob, ako si ich vyrábali. Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov môžete zažiť v nedeľu 18. 6. 2023 v čase od 10.00 do 16.00 hod. Východiskovým bodom bude románsky Kostol sv. Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach, kde sa dozviete o histórii, stavebnom vývoji a obnove tejto pamiatky. Potom bude nasledovať komentovaná prechádzka na hradisko z neskorej doby bronzovej na Zobore, počas ktorej sa oboznámite s archeologickými pamiatkami, diaľkovým prieskumom zeme a so zaniknutou krajinou Zoborských vrchov. Podujatie pripravil Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra a OZ Hradisko Zobor.

Na svoje si prídu aj milovníci hradov. V nedeľu 18. 6. 2023 o 15.00 hod. sa bude konať komentovaná prehliadka po ruinách hradu Sivý Kameň v Podhradí, okr. Prievidza. Archeologička Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Vám prezradí nielen historické súvislosti, ale aj najnovšie zistenia z prebiehajúcich výskumov, ktoré budú doplnené o ukážku archeologických nálezov. O tom, ako výskum na hrade prebieha, sa môžete dozvedieť v sobotu 17. 6. 2023 od 8.00 do 16.00 a v nedeľu 18. 6. 2023od 9.00 do 15.00 na Turnianskom hrade v Turni nad Bodvou vďaka archeologickej spoločnosti TRIGLAV s. r. o.

Keďže akcie vonku sa uskutočnia len v prípade dobrého počasia, sú pripravené aj viaceré podujatia v interiéri. V piatok 16. 6. 2023 sa v čase 17.00 – 19.00 hod. v kultúrnom dome (malej sále) v Bernolákove uskutočnia dve prednášky archeológa a archeologičky zo SNM-Archeologického múzea. V prvej sa dozviete o dejinách a archeológii hradu Čeklís, v druhej o výsledkoch archeologického a antropologického výskumu na prikostolnom cintoríne v Bernolákove. V sobotu 16. 6. 2023 o 16.00 v budove SNM-Archeologického múzea v Bratislave máte poslednú možnosť absolvovať komentovanú prehliadku k výstave „Od Nílu k Dunaju”, keďže už 25. 6. 2023 sa táto výstava končí. Na druhý deň, v nedeľu 18. 6. 2023 o 15.00 hod., sa uskutoční ďalšia komentovaná prehliadka, tentokrát k výstave „Archeológia na stavbe Mosta SNP v Bratislave”. Najskôr bude prebiehať v Archeologickom múzeu a následne sa bude konať (v prípade dobrého počasia) vychádzka spolu s archeológom popri Dunaji pod Most SNP, kde si môžete vypočuť výklad k dejinám židovskej komunity, ktorý zabezpečí pracovníčka SNM-Múzea Židovskej kultúry. V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom si archeológ pripravil na sobotu 17. 6. 2023 až štyri prednášky. Prvá (o 10.00 hod.) bude venovaná najstaršiemu osídleniu Nového Mesta nad Váhom – praveku v Mnešiciach, druhá (o 12.30 hod.) najnovším objavom získaným vďaka archeologickým výskumom Trenčianskeho múzea, tretia (o 15.00 hod.) bronzovému pokladu z hradiska na Považí a posledná, štvrtá prednáška (17.30 hod.) bude o osídlení Trenčianskeho komitátu v dobe Matúša Čáka Trenčianskeho. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach sa v piatok 16. 6. 2023 a v sobotu 17. 6. 2023 o 10.00 hod. uskutoční komentovaná prehliadka výstavy “Germáni z Rankoviec”. Súčasťou je možnosť vyskúšať si virtuálne okuliare, vďaka ktorým sa ocitnete na pohrebnej slávnosti u Germánov, alebo si môžete vďaka špeciálnej aplikácii vyskúšať prácu archeológa a odkryť žiarový hrob.

Viaceré akcie sú zamerané predovšetkým na deti a mládež. Už vo štvrtok 15. 6. 2023 a v piatok 16. 6. 2023 v dvoch vstupoch o 10.00 a 14. 00 hod. sa deti I. a II. stupňa základných škôl (na prehliadku sa treba objednať na tel. čísle +421 484 125 577) môžu v Stredoslovenskom múzeu - Matejovom dome v Banskej Bystrici zúčastniť pútavého rozprávania „Tajomný svet pod nohami” o práci archeológa, ktoré bude spojené s hravými úlohami a ukážkou zbierkových predmetov vykopaných v Banskej Bystrici a okolí. V piatok 16. 6. 2023 na Základnej škole Andreja Sládkoviča v Sliači deti vďaka archeológovi z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zistia nielen aké archeologické výskumy sa konali v meste Sliač, ale sa dozvedia aj o metódach archeologického výskumu. Rozprávanie bude spojené s praktickým workshopom experimentálnej archeológie. V piatok sa bude konať pútavá interaktívna prehliadka „Hravo archeológom alebo archeológia pre začiatočníkov aj pokročilých” pre žiakov základných škôl aj v Múzeu v Kežmarku. Katedra archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si v spolupráci s Ponitrianskym múzeom pripravili pre žiakov stredných škôl (je potrebné sa vopred objednať) na piatok 16. 6. 2023 cyklus prednášok a workshop. Ústrednou témou je „Archeológia smrti“. V Ponitrianskom múzeu v Nitre si mládež bude môcť vypočuť tri zaujímavé prednášky o rôznych spôsoboch pochovávania v dobe laténskej (u Keltov), v stredoveku a v novoveku. Počas workshopu s témou „Artefakt v rukách archeológa“ sa zas dozvedia, čo možno nájsť v hroboch z rôznych časových období a ako sa hroby, hrobky, krypty a sarkofágy pomocou moderných metód dokumentujú. V SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave sa v sobotu 17. 6. 2023 aj v nedeľu 18. 6. 2023 môžu deti na nádvorí múzea hrať na archeológov, či si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci. V obidva dni o 10.30 hod. sa môžu rodiny s deťmi zúčastniť komentovanej prehliadky výstavy “Od Nílu k Dunaju” so špeciálnym sprievodom „Zvláštne tváre Egypta“ a v sobotu v čase 11.30 – 15.00 hod. si deti budú môcť v tvorivých dielňach vyrobiť medailóny s hieroglyfickým menom v kartuši.

Ako už býva zvykom, Európske dni archeológie sa budú konať aj na internete. Pamiatkový úrad SR zverejní na platforme Sketchfab niekoľko nových 3D modelov terénu archeologických nálezísk. Múzeum v Kežmarku sprístupní na webstránke múzea prezentáciu „Výskum Kušnierskej brány v Kežmarku”, približujúcu výsledky archeologického výskumu tejto súčasti stredovekého opevnenia mesta. Na svojej webovej stránke Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši zverejní krátky video dokument o archeologickej lokalite – jaskyni Dúpnica v Západných Tatrách.

Kompletný program Európskych dní archeológie 2023 sa postupne zverejňuje na webstránke Európskych dní archeológie (https://journees-archeologie.eu/lg-sk/slovakia/Domov), na facebookovej stránke Európske dni archeológie Slovensko a bližšie informácie o konkrétnych podujatiach aj na stránkach jednotlivých inštitúcií.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Spracovala: Erika Makarová, Pamiatkový úrad SR

 

Ohlasy na podujatie:

Európske dni archeológie ponúknu program na celom Slovensku. 09. 06. 2023. Rádio Devín. Kultúrny denník [online]. Dostupné na: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/328621/europske-dni-archeologie-ponuknu-program-na-celom-slovensku

Európske dni archeológie 2023 poster
Európske dni archeológie 2023 poster
Európske dni archeológie 2023 - Neandertálske chodníčky v Bojniciach
Európske dni archeológie 2023 - budova SNM archeologické múzeum
Európske dni archeológie 2023 - kostolík Drážovce
Európske dni archeológie 2023 - Germáni z Rankoviec
Európske dni archeológie 2023 - Havránok
Európske dni archeológie 2023 - hradisko Zobor na Lidare
Európske dni archeológie 2023 - hrad Sivý Kameň
Európske dni archeológie 2023 - plagát