Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické nálezy
  5. Archeologické nálezy v správe Pamiatkového úradu SR
  6. Výpožičky archeologických nálezov

Výpožičky archeologických nálezov

Pamiatkový úrad SR môže archeologické nálezy v jeho správe vydať do výpožičky na dobu určitú (najviac na 10 rokov), a to buď múzeu na expozičné účely, alebo odborným inštitúciám a odborníkom na účely ich odborného spracovania, vykonania odborných analýz a podobne. Nálezy sa vydávajú na základe zmluvy o výpožičke archeologických nálezov, uzatvorenej medzi Pamiatkovým úradom a vypožičiavateľom. Zmluvu pripravuje Pamiatkový úradu SR, kde špecifikuje podmienky a ďalšie náležitosti výpožičky.

Žiadosť o výpožičku archeologických nálezov adresujte odboru archeológie Pamiatkového úradu SR buď e-mailom na depozitar@pamiatky.gov.sk alebo podatelna@pamiatky.gov.sk, alebo poštou na adresu Pamiatkového úradu SR. V žiadosti je potrebné špecifikovať konkrétne nálezy, o ktorých výpožičku máte záujem, termíny a účel výpožičky.