Prejsť na obsah

Medzinárodný veľtrh pamiatkovej starostlivosti a obnovy kultúrneho dedičstva

monumento 2018

Mozartovo rodné mesto Salzburg je každé dva roky hostiteľom trojdňového veľtrhu pamiatkovej starostlivosti a obnovy kultúrneho dedičstva Monumento. Na salzburskom výstavisku sa odbornej i laickej verejnosti predstavujú mnohé špecializované firmy ako aj štátne inštitúcie európskych krajín pôsobiace v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a prezentácie kultúrneho dedičstva. Záujemca má možnosť navštíviť stánky vystavovateľov, ktorí sa zaoberajú napríklad reštaurovaním rôznych materiálov, remeselnou výrobou, čistením a ošetrovaním rôznych druhov povrchov, vykurovacími systémami pre pamiatkovo chránené objekty, výrobou chémie používanej v pamiatkarskej a reštaurátorskej branži, likvidovaním drevokazného hmyzu, opravou a technickým zabezpečením a podobne. Pravidelne sú zastúpené aj vydavateľstvá odbornej literatúry či nadácie a združenia na záchranu kultúrneho dedičstva. Na veľtrhu má pravidelné zastúpenie aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Účasť Pamiatkového úradu SR