Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Podujatia
  3. Ďalšie podujatia
  4. Podujatia UNESCO

Podujatia UNESCO

Letná škola „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách“ 2016
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove a ostatnými krajinami V4 zorganizoval už 8. ročník Letnej školy "Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách" - Akadémia dedičstva V4. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 27.6. - 3.7. 2016 V Krakove, Poľsku a v Pannonhalme, Maďarsku. Účastníkmi podujatia boli vybraní odborníci, po 5 za každú krajinu V4. Letná škola UNESCO.

Program podujatia (pdf, 309 kB) , Fotodokumentácia

Letná škola „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách“ 2015
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove a ostatnými krajinami V4 už 7. rok organizoval toto podujatie. Letná škola sa uskutočnila v dňoch 13. – 19. Júla 2015, v Krakove a v slovenskej lokalite svetového kultúrneho dedičstva Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (účastníci však navštívili aj Vlkolínec a drevený chrám v Tvrdošíne). Bola zameraná na otázky spojené s implementáciou Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Jej cieľom je skvalitnenie riadenia lokalít svetového kultúrneho dedičstva v krajinách V4. Umožňuje každoročnú výmenu skúseností vybraných účastníkov z krajín V4 pri riešení širokospektrálnych problémov dotýkajúcich sa zabezpečenia ochrany svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Problematika zachovania hodnôt svetového dedičstva slúži aj ako modelová situácia pri riešení problémov zachovania kultúrneho dedičstva všeobecne. Účastníkmi podujatia v roku 2015 bolo 5 vybratých odborníkov z každej krajiny V4. Projekt je iniciatívou stretnutí ministrov kultúry krajín V4.

Program podujatia (pdf, 145 kB) , Ilustračná fotografia

V dňoch 5. a 6. novembra 2014 sa konal v Banskej Štiavnici pracovný seminár „Monitoring a manažment lokalít svetového kultúrneho dedičstva
Program podujatia  (pdf, 257 kB)

V dňoch 10. až 11. decembra 2013 sa konal pracovný seminár „Monitoring a manažment lokalít svetového kultúrneho dedičstva
Program podujatia (pdf, 56 kB)

V dňoch 15. až 16. novembra 2011 sa konal na KPÚ Prešov, pracovisku v Levoči pracovný seminár „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“.
Pozvánka s programom  (pdf, 72 kB), Závery z podujatia (pdf, 1,35 MB)

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Medzinárodným centrom kultúry Krakov organizoval v dňoch 7. - 14.7.2011 Letnú školu Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách (Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries) a konferenciu krajín V4 – „Fórum dedičstva strednej Európy“ - „Heritage Forum of Central Europe”, Krakov, 7. - 9 . 7. 2011.Letná škola UNESCO.

V dňoch 12. až 14. októbra 2010 sa v Banskej Štiavnici konal pracovný seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva“.
Program  (pdf, 71 kB), Závery so zeminára (pdf, 32 kB)

23. – 26. marca 2010 Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Mestom Bardejov, Slovenskou komisiou pre UNESCO a UNESCO Paríž usporiadal medzinárodný seminár Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO. Seminár - riadenie turizmu