Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Podujatia
  3. Ďalšie podujatia
  4. Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) / European Heritage Days (EHD) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným pod záštitu Rady Európy a Európskou komisiou. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september v 50 štátoch Európy. Ich cieľom je prostredníctvom množstva aktivít a projektov pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva. Podujatie prispieva k zviditeľneniu miest a obcí v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok. Osobitný význam majú dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch a areáloch, ktoré sú v iných obdobiach roka pre verejnosť spravidla neprístupné. V bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách sú usporiadavané špeciálne tematicky zamerané podujatia.

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V roku 2010 bolo poverené Ministerstvom kultúry SR úlohou koordinátorov Združenie historických miest a obcí Slovenska. V roku 2017 bolo toto poverenie rozšírené o občianske združenie ICOMOS Slovensko.

Aktuality DEKD

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji

Aktuálne podujatiaDni európskeho kultúrneho dedičstvaKPÚ Košice
Logo DEKD

Ako vždy, aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomenú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa v krásnej tradícii s radosťou pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú vždy v septembri v jednotlivých štátoch Európy v duchu zvolenej hlavnej témy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma "Dedičstvo, ži !". Vždy je tu aktuálny fenomén udržateľnosti, naše spoločné dedičstvo Európy, a naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie, presahujúce národné hranice. Na Slovensku sa v tomto roku opätovne zapojili početné samosprávy, inštitúcie, organizácie a občianske združenia s vyše 140 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční vyše 30 akcií. Radi by sme ako vždy dali do Vašej pozornosti osobitne tie z nich, do ktorých sa zapájame v Košiciach:

Akcia„111-ročný kríž – nezlomná súčasť hrašovíckej histórie“(Druhý príchod – slávnosť znovuobnovenia kríža) dňa 23. septembra od 14:00 hod. v obci Hrašovík pri Košiciach (priamo pri kríži a pri lipách pred vstupom do obce) bude opäť príjemným rodinným podujatím pre verejnosť - v pokračovaní začatej tradície. Odprezentuje bohatstvo miestnych fenoménov pri príležitosti prebiehajúcej záchrany historického prícestného kríža z roku 1912, ktorý bol v tomto roku vandalsky poškodený. Komorná slávnosť so sprievodnými aktivitami i s prednáškou etnografky PhDr. Klaudie Buganovej o krížoch povzbudí komunity i návštevníkov. V čase klimatickej krízy, pandémií a fenoménu udržateľnosti prírodného i kultúrneho dedičstva je aj táto malá slávnosť príležitosťou, ale i gestom k vzájomnému povzbudeniu a k vďačnosti. Obec Hrašovík ukážkovo - v spolupráci s pamiatkarmi a inými odborníkmi - dlhodobo popularizuje pre záujemcov vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré život v obci v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť.

Podujatie„Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach“ v ostatných rokoch získalo obľubu, a tak tento rok v treťom pokračovaní s podnázvom „Liečivá Božia záhrada a 7 statočných učiteľov“ pripravuje prezentáciu dejín, osobností a príbehov znovuožívajúceho historického evanjelického cintorína ako zážitkové vyučovanie spolu s brigádou (čistením cintorína), a to 26. septembra 2021 od 8:30 hod. na Žriedlovej ulici - priamo na cintoríne. Dobrovoľnícky počin pre mesto Košice v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na podnet KPÚ Košice, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Správou mestskej zelene Košice, so zapojením študentov, učiteľov a širokej verejnosti opäť vyzdvihne toto pietne miesto, meniace sa na park, ako našu spoločnú „živú záhradu pamäte“, o ktorú sa treba starať, spoznávať ju, a ktorá je vzácnym kultúrnym dedičstvom nás všetkých. Tohtoročná pocta vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní, je prvýkrát so zameraním aj na botaniku, ekológiu, a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte učebníc, herbárov a ich odkazov. 

Napokon aj obľúbená zvonárska a železničiarska tematika si v tradičnom prepojení nájde svoje miesto, a to až v dvoch podujatiach. „Maratónsky vlak na turnianske hradné dni“ dňa 16. septembra od cca 8:00 na trase Košice – Turňa nad Bodvou je jedným z najkrajších jesenných železničných výletov s Detskou železnicou Košice, prinášajúci zážitkovú jazdu nostalgickým vlakom za históriou i zábavou pre celú rodinu. Tiež  bohato zážitkový „Tokajský expres“ dňa 23. septembra  od cca 8:30 na trati Košice – Čerhov  - Tokajská oblasť s pestrým programom, ktorý zahŕňa podujatia plné chuti, vína, zábavy a tradícií, s jazdou retrovlaku a sprievodným programom v prezentácii regiónu a kultúrneho dedičstva. Ožijú tu aktivity v gescii Detskej železnice Košice, o. z. a jej početných partnerov (aj KPÚ Košice). Podujatia sú zároveň aj prezentáciou i podporou udržateľnosti kultúrneho dedičstva v spojeniach „živých“ technických koľajových pamiatok, medzi ktoré patria aj dráhové vozidlá tejto železničky.

Výnimočným bude opätovne aj podujatie na košickom Luníku VIII. dňa 22. septembra od 14-tej hodiny pod názvom – „Všetko najlepšie, pán Bartusz“Expedícia Felix Košice za pokladmi kultúrneho dedičstva na sídlisku Luník VIII. Deti a umenie vo verejnom priestore je témou nadčasového medzigeneračného stretnutia: tentokrát pri príležitosti 90. narodenín významného slovenského a košického sochára a umelca Juraja Bartusza. Tvorivé interaktívne podujatie pre deti, zasadené do prostredia tradičného sídliskového školského areálu s dielom umelca v netradičných súvislostiach, so zapojením umenia, aj umeleckých diel vo verejnom priestore, ich hodnôt, funkcií, využitia a prebúdzania do nového života. Ide o podujatie a skromnú poctu autorovi v úspešne pokračujúcej sérii z iniciatívy súkromnej základnej školy na Petzvalovej č. 4 v Košiciach – Felix Košice na inšpiratívny podnet Krajského pamiatkového úradu Košice. Realizované bude v spolupráci s umelkyňou Ester Šefčíkovou a s Telke – Košice a so zapojením verejnosti.

Do pozornosti by sme dali navyše ešte dve zaujímavé podujatia, kde i pamiatkari majú svoj podiel. Medzi nimi najmä oživený legendárny stredoveký kartuziánsky kláštor na Kláštorisku v Slovenskom raji - pri príležitosti 40. výročia tunajšieho archeologického výskumu - s prezentáciami moderných virtuálnych prehliadok medzi 2. a 7. septembrom vo vybraných časoch, a tiež slávnostnú prezentáciu pozoruhodnej novej viacjazyčnej foto-knihy farára fotografa Bélu Petrika zo zemplínskeho Medzibodrožia, ktorá sa uskutoční v Regionálnej muzeálnej zbierke Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci dňa 21. septembra o 16:00 hodine.

A ako vždy, okrem všetkých uvedených pamiatkarskych bonusov budú v Košickom kraji aj ďalšie zaujímavé aktivity. Tešiť sa tak môžete napríklad na bohatý program, spojený s pamiatkami - napríklad opäť aj v kúrii v Boliarove i v oživenom kaštieli v Budimíre, či tradične v areáli Múzea Spiša v Markušovciach a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, a v početných ďalších destináciách kraja.

Viac sa o všetkom dozviete na webovej stránke Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

 

Logo DEKD
AKCIA: 111-ročný hrašovícky kríž, foto: Juraj Gembický
AKCIA: 111-ročný hrašovícky kríž, foto: Juraj Gembický
AKCIA: 111-ročný hrašovícky kríž, foto: Juraj Gembický
AKCIA: Košice, ev. cintorín – hist. záber, zdroj: dig. archív KPÚ Košice
AKCIA: Košice, ev. cintorín, foto: Juraj Gembický
AKCIA: Košice, ev. cintorín (brigáda), foto: Juraj Gembický
AKCIA: Maratónsky expres a turnianske  slávnosti, foto: Juraj Gembický
AKCIA: Maratónsky expres a turnianske  slávnosti, foto: Detská železnica o.z.
AKCIA: Maratónsky expres a turnianske  slávnosti, foto: Juraj Gembický
AKCIA: Tokajský expres, foto: Detská železnica o.z.
AKCIA: Tokajský expres, foto: KPÚ Košice
AKCIA: Tokajský expres, foto: J. Gembický
AKCIA: Košice, Všetko najlepšie pán Bartusz, foto – archív: J. Gembický
AKCIA: Košice, Všetko najlepšie pán Bartusz, foto: J. Gembický
AKCIA: Košice, Všetko najlepšie pán Bartusz, foto: J. Gembický
AKCIA: Béla Petrik, farár fotograf -  nová kniha, foto: B. Petrik
AKCIA: Béla Petrik, farár fotograf -  nová kniha, foto: dekd.sk
AKCIA: Kláštorisko – kláštor a kostol (záhrada), foto: rod. Slezák
AKCIA: Kláštorisko – kláštor a kostol, foto: rod. Slezák