Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Podujatia
  3. Ďalšie podujatia
  4. Monumento Salzburg

Monumento Salzburg

Medzinárodný veľtrh pamiatkovej starostlivosti a obnovy kultúrneho dedičstva

Mozartovo rodné mesto Salzburg je každé dva roky hostiteľom trojdňového veľtrhu pamiatkovej starostlivosti a obnovy kultúrneho dedičstva Monumento. Na salzburskom výstavisku sa odbornej i laickej verejnosti predstavujú mnohé špecializované firmy ako aj štátne inštitúcie európskych krajín pôsobiace v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a prezentácie kultúrneho dedičstva. Záujemca má možnosť navštíviť stánky vystavovateľov, ktorí sa zaoberajú napríklad reštaurovaním rôznych materiálov, remeselnou výrobou, čistením a ošetrovaním rôznych druhov povrchov, vykurovacími systémami pre pamiatkovo chránené objekty, výrobou chémie používanej v pamiatkarskej a reštaurátorskej branži, likvidovaním drevokazného hmyzu, opravou a technickým zabezpečením a podobne. Pravidelne sú zastúpené aj vydavateľstvá odbornej literatúry či nadácie a združenia na záchranu kultúrneho dedičstva. Na veľtrhu má pravidelné zastúpenie aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

 

Účasť Pamiatkového úradu