Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Podujatia
  3. Ďalšie podujatia
  4. Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste je pripravovaná v odbornej spolupráci Pamiatkového úradu SR s Občianskym združením Gotická cesta. Dvojdňové podujatie sa koná pravidelne v dvojročnej periodicite v Rožňave. Zameriava sa predovšetkým na stredoveké sakrálne pamiatky Gemera, Spiša a Malohontu, ktoré prepája najstaršia novodobá kultúrna trasa Slovenska. Cieľom podujatia je snaha priblížiť odbornej i širokej verejnosti aktuálne výsledky rôznych pamiatkových výskumov národných kultúrnych pamiatok – archeologických, architektonicko-historických, archívno-historických, umelecko-historických, reštaurátorských a pod., s dôrazom na interdisciplinárne prepájanie nových poznatkov. Prednáškové podujatie dopĺňa exkurzia a nadväzujúce podujatie Gotická cesta otvorená, počas ktorého je vždy sprístupnená časť kostolov na kultúrnej trase Gotickej cesty.

Konferencia je voľne prístupná a všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Zborníky Gotická cesta