Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
tel.: 037/2451111
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Peter Jurkovič

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ NR

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

Mapa sídla KPÚ NR

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ NR

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Nitra – Pracovisko Topoľčany

Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/2451121
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Eva Gažiová

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

KPÚ Nitra – Kancelária Komárno

Župná č. 15, 945 01 Komárno
tel.: 035/2452121
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

  • 11.8.2022 | „IBV Veľký Lapáš – 16 RD“, v rozsahu stavebných objektov: Rekonštrukcia TS, Distribučný NN rozvod, Elektrické NN príp…
  • 10.8.2022 | „Prívod vody z VDJ Santovka do VDJ Hontianska Vrbica“, kat. úz. Hontianska Vrbica, Santovka – oznámenie o začatí sprá…
  • 8.8.2022 | „Obytná zóna AGROLAND“ – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, kat. úz. Klasov, okr. Nitra v rozsahu stavebných…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality