Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
tel.: 037/2451111
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Peter Jurkovič

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ NR

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

Mapa sídla KPÚ NR

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ NR

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Nitra – Pracovisko Topoľčany

Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/2451121
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Eva Gažiová

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

KPÚ Nitra – Kancelária Komárno

Župná č. 15, 945 01 Komárno
tel.: 035/2452121
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 16:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

  • 31.01.2023 | „NA G1 Nitrianske Hrnčiarovce, VNK“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – VN podzemné vedenie + ÚOK , líniová stavb…
  • 30.01.2023 | „KO, Hurbanovo Chatkova oblast – VNK TS NNK“, kat. úz. Bohatá, okr. Komárno – rozhodnutie vo veci záchranného archeol…
  • 30.01.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Duklianska, ÚO01791“ líniová stavba v kat. úz. Zlaté Moravce, okr. Zlaté Mor…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality