Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Archív KPÚ: Strieborná 9, 975 65 Banská Bystrica
tel.: 048/2455111
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. arch. Mária Flórová

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ BB

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Utorok:08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Štvrtok:08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:08:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ BB

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ BB

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Banská Bystrica – Pracovisko Banská Štiavnica

Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica pozri mapu
tel.: 045/2451111
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Mgr. Viera Göndöčová

Telefónny zoznam

KPÚ Banská Bystrica – Pracovisko Lučenec

Partizánska ulica 17, 984 01 Lučenec
tel.: 047/2461126
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Silvia Pavlová

Telefónny zoznam

Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality