Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: obnova pamiatkového fondu

01_Pohľad na južný portál na lamačskej strane krátko po obnove, v kúte je viditeľné zavĺhanie problematického kúta, 2023 (zdroj: Archív KPÚ Bratislava)
KPÚ Bratislava

Bratislavský železničný tunel na trati v smere Bratislava-Brno prebieha pod terénom paralelne s Pražskou ulicou, v terénnom záreze medzi masívmi…

Fasáda domu na Holubyho ul. po obnove – zdroj: archív KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Pezinok je obľúbená lokalita neďaleko Bratislavy, ktorá v posledných desaťročiach narástla z malého vinohradníckeho mestečka pod Karpatami na živé…

Stav objektov po požiari v Banskej Štiavnici, Foto: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Aktuality PÚSR

Požiar, ktorý vypukol 18. marca 2023 v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, zničil strechy domov a poškodil interiéry. Keďže objekty sú…

Strážnica po obnove, zdroj: KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Západne od kaštieľa v Stupave je situovaný drobný objekt v romantizujúcom štýle - tzv. strážnica, alebo strážny domček. Táto kultúrna pamiatka má…

Objekt vodných kasární po aktuálnej obnove 2022, zdroj: KPÚ Bratislava
KPÚ Bratislava

Obnova kultúrnej pamiatky - tzv. Vodných kasární, ktorá je súčasťou komplexu budov Slovenskej národnej galérie bola ukončená a pamiatka môže začať…

Stav po obnove. Zdroj: KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Od ukončenia výstavby budovy (1985) nebol ochranný náter vonkajšej oceľovej konštrukcie do dnešných čias komplexne obnovený, v dôsledku čoho už bola…

Strecha helmice - letecký pohľad
KPÚ Bratislava

Obnovou strechy veže kostola bola zahájená prvá etapa realizácie celkovej obnovy pamiatky, pripravovanej od roku 2019. Kostol Premenenia Pána, v…

Pôvodné plné debnenie na hornej cibuli, foto: Ľubor Suchý (PÚSR)
Aktuality PÚSR

Vyhodnotenie súčasnej obnovy strechy - 09. 2021 až 10. 2022

Pamiatkový výskum strechy veže vypracovaný v roku 2018 (SUCHÝ, Ľubor - ĎURIAN, Karol.: Br…

plan_obnovy_logo.png

Pasportizácia pamiatok je v rámci plánu obnovy časť reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR, kde je na ňu…

Obdobie jedného decénia usmerňovania činností pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu Krajským pamiatkovým úradom Nitra, počnúc od 1.…