Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Otvorenie Múzea Martina Benku v Martine

KPÚ Žilina
Stav múzea pred obnovou v r.2014, foto: K.Ďurian

V stredu 28. júna sa pracovníci Krajského pamiatkového úradu Žilina zúčastnili slávnostného otvorenia Múzea Martina Benku v Martine po štyroch rokoch komplexnej obnovy. Slávnostné otvorenie múzea bolo zo strany Slovenského národného múzea v Martine naplánované na 52. výročie úmrtia Martina Benku (* 21.september  1888, Kostolište – † 28. jún 1971, Malacky).

Martin Benka bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista. Bol zakladateľom moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe. Venoval sa aj komornej hudbe a sám si vytvoril 13 huslí, ktoré sú uložené v expozícii múzea. V roku 1939 sa presťahoval z Prahy do Martina. Dom s ateliérom a bytom Martina Benku bol postavený v roku 1958 s podporou štátu podľa projektu martinského staviteľa Ivana Kleina z roku 1957. Martin Benka sa tu nasťahoval už v roku 1959 a žil tu až do svojej smrti v roku 1971. Pamätná vila (názov národnej kultúrnej pamiatky) je súčasťou voľnej zástavby východnej strany Kuzmányho ulice v severozápadnej časti pamiatkovej zóny mesta Martin. Po umelcovej smrti prevzalo jeho nehnuteľný a hnuteľný majetok do správy Slovenské národné múzeum v Martine. V roku 1972 dom sprístupnilo verejnosti ako Múzeum Martina Benku. V zmysle poslednej vôle umelca ostali v interiéri dnešného múzea zachované a v autentickej podobe prezentované priestory pracovne, ateliéru a spálne. Poslednej vôli umelca sa pri obnove objektu prispôsobili aj všetky zainteresované strany.

Objekt múzea neprešiel od svojho vzniku výraznejšou obnovou, čo malo za následok pomerne výrazné poškodenie novšej medenej strešnej krytiny, nefunkčnej a zastaranej infraštruktúry (elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika) ako aj protipožiarnych a bezpečnostných systémov. V múzeu chýbalo akékoľvek moderné zázemie pre návštevníkov, ako aj moderný a bezpečný depozit. O zámere obnovy múzea Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol už v roku 2014. Následne v pomerne krátkom čase bola spracovaná aj projektová dokumentácia  Ing. Zsoltom Pappom, Ing. arch. Kristianom Szabóm - Proart, ateliér s.r.o. Sládkovičova 2, Levice. Financie z Ministerstva Kultúry SR boli pre obnovu tohto vzácneho sídla umenia uvoľnené v roku 2019.

Na začiatku aj médiami proklamovaná pomerne ľahká obnova bola nepríjemným prekvapením. Remeslá, ktoré bežne ovládali naši starí otcovia pri výrobe okien, dverí, podláh, omietok, boli pomerne náročne opätovne aplikované pri rekonštrukcii omietok exteriérových fasád, pri rekonštrukcii veľkého ateliérového okna umelca, pri výrobe replík okien, ako aj pri repasácii dverí. Už počas obnovy sa oproti schválenému projektu objavilo aj pri takto mladom objekte niekoľko nových poznatkov, ako sú napríklad zmena farebnosti pôvodných bytových a ateliérových priestorov umelca potvrdených aj samotnými grafickými návrhmi Martina Benku. Práve príkladnou spoluprácou Krajského pamiatkového úradu Žilina, vedenia Slovenského národného múzea p. riaditeľa Mgr. Radovana Sýkoru a jeho zamestnancov, stavebného dozoru Ing. Michala Chladnúcha, projektanta Ing. Zsolta Pappa, ako aj realizačnej firmy (Ferrmont, a.s., Púchov) s ich pomerne väčším počtom subdodávateľov sa podarilo doviesť komplexnú obnovu do úspešného konca. Po dokončení obnovy v roku 2022 patrí veľká zásluha Mgr. Monike Valekovej, PhD. ako aj ďalším zamestnancom Slovenského národného múzea v Martine, ktorí podľa historických fotografií opätovne zariadili priestory múzea dobovými nábytkom, umeleckými dielami a prinavrátili tak objektu jeho „Génius loci“.

Spracoval: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (KPÚ Žilina - pracovisko Martin)

Stav múzea pred obnovou v r.2014, foto: K.Ďurian
Stav múzea pred obnovou v r.2014, foto: K.Ďurian
Stav múzea pred obnovou v r.2014, foto: K.Ďurian
Stav múzea počas obnovy v r.2020, foto: K.Ďurian
Slávnostné otvorenie múzea, foto: Piecková
Slávnostné otvorenie múzea, foto: Piecková
Priestor ateliéru po obnove, foto: Piecková
Priestor osobnej umelcovej spálne po obnove, foto: Ďurian
Priestor ateliéru po obnove, foto: Piecková
Umelecké diela vystavené v ateliéri, foto: Piecková
Skrinka umelca s hudobnými nástrojmi v spálni, foto: Lehutová
Vešiak s oblečením v spálni umelca, foto: Lehutová
Priestor umelcovej galérie po obnove, foto: Ďurian
Priestor osobnej umelcovej izby po obnove, foto: Ďurian