Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej periodicky raz ročne počas výstavy BARDKONTAKT. Organizátorom výstavy a konferencie je mesto Bardejov.

Viac informácií, vrátane zborníkov z prednášok, nájdete na stránkach mesta bardejov.sk

Pozvánky a resumé uplynulých ročníkov podujatia: