Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
tel.: 041/2452111
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Miloš Dudáš, CSc.

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ ZA

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:09:00 – 12:0013:00 – 16:00
Utorok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:09:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok:09:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:09:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ ZA

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ ZA

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Žilina – Pracovisko Martin

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
tel.: 043/2452111
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Karol Ďurian

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 12:0012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:00
Podateľňa
Pondelok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Utorok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Streda:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Štvrtok:07:30 – 12:0012:30 – 15:30
Piatok:07:30 – 12:00

KPÚ Žilina – Pracovisko Ružomberok

Ul. Mariánska 13, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/2451111
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: JUDr. Ing. Miroslava Šichtová

Telefónny zoznam

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00 
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 17:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Utorok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Štvrtok:08:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

  • 24.10.2023 | Ráztoky „NOVÉ RÁZTOKY“ (M.T.M. Slovakia, s.r.o.), SO 01 až SO 12 na pozemkoch č. KN-C 392/1, 368/5, 368/54, 368/104, …
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality