Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2021

Pamiatkové výskumy 2021

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických) v roku 2021:


1. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2453/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura

2. Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná ul. č. 21 (č. ÚZPF 2440/1) – čiastkový architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kűrthy

3. Banská Bystrica – dom meštiansky tzv. Thurzov dom, Námestie SNP č. 4 (č. ÚZPF 2458/1) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum interiéru 1. 2. a 3. NP.
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová

4. Banská Bystrica – dom meštiansky, Námestie SNP 20 (č. ÚZPF 2473/1), priestory na 1.NP v závere západného dvorového krídla – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová

5. Banská Štiavnica – strojovňa šachty Žigmund (č. ÚZPF 11 464/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy

6. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná Ružová ul. č. 1 (č. ÚZPF 3350/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Ing. arch. Alexander Németh; neschválené (12/2021)

7. Banská Štiavnica, dom meštiansky, Akademická 5 (č. ÚZPF 2501/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

8. Beckov – hrad, pracháreň a pec (č. ÚZPF 1180/9,15,18) – doplnkový architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

9. Borovce – kúria a záhrada, Borovce č. 59 (č. ÚZPF 778/1-2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík

10. Bratislava – palác mestský, Esterházyho palác (č. ÚZPF 73/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. P. Buday PhD.

11. Bratislava – Dóm sv. Martina, krypty pod loďou (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Eleny Sabadošová

12. Bratislava - Petržalka – park mestský s areálom, sad Janka Kráľa (č. ÚZPF 321/1) – architektonicko‐historický výskum a sadovnícky prieskum spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň

13. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

14. Čachtice – hrad, hradbový múr a hradné jadro (č. ÚZPF 1200/1+2+14) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

15. Hanušovce nad Topľou – kaštieľ, Zámocká 5 (č. ÚZPF 287/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

16. Hanušovce nad Topľou – r.k. kostol, Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 289/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Art. Tomáš Haviar

17. Hodruša-Hámre - šachta Mayer I. s areálom (č. ÚZPF 10168/1-3) strojovňa, veža ťažná, budova šachty – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.

18. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

19. Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, schodisková veža (č. ÚZPF 1229/3) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

20. Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, JV fasáda J krídla krížovej chodby (č. ÚZPF 1229/5) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

21. Jelka – Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

22. Kapušany – r.k. Kostol sv. Martina (č. ÚZPF306/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

23. Kapušany – hrad, palác a veža (č. ÚZPF 305/1+3) – doplnkový architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

24. Kobylany – žrebčín (objekt nebol NKP – následne bol podaný podnet na vyhlásenie za NKP a v priebehu roku 2021 došlo k vyhláseniu) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland

25. Košice – palác mestský, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10 (č. ÚZPF 1055/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Richard Oľhava

26. Košice – kúpele židovské, Krmanova ul. č. 6, (č. ÚZPF 11263/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.;

27. Kráľovský Chlmec – hrad (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

28. Kremnica – dom meštiansky, Dolná ulica č.42/7 (č. ÚZPF 3177/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.

29. Kremnica – dom banícky, ul. Kollárova č. 25/553 (č. ÚZPF 2312/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: Ing. arch. et Mgr. Veronika Kapišinská, PhD., Ing. arch. Michaela Vargová, PhD.

30. Kremnica – ul. Pavla Križku, č. 395, dom meštiansky pamätný tzv. Zechenterov dom (č. ÚZPF 203/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

31. Lendak – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 897/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

32. Levoča – dom meštiansky, Košická ul. 25 (č. UZPF 2887/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

33. Levoča – dom meštiansky, Vysoká ul. č. 37 (č. ÚZPF 2846/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

34. Liptovský Ján – Kostol sv. Jána Krstiteľa, krypta, zvonica, brána, múr ohradný s baštou, príkostolný cintorín (č. ÚZPF 323/2 - 6) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

35. Liptovský Ján – kaštieľ, tzv. Špilberk – prístavba, Starojánska ul. 66 (č. ÚZPF 326/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

36. Malá Mača – r.k. kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 32/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Miroslav Klobučník

37. Modra – opevnenie mestské, horná brána (č. ÚZPF 483/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. Jozef Tihányi

38. Nitra – Kasáreň, Štefánikova trieda 50 (č. ÚZPF 11871/1) – architektonicko‐historický výskum východného a severného krídla, spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.

39. Nižná Slaná – vysoká pec Etelka (č. ÚZPF 2431/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

40. Oponice – kaštieľ, Oponice č. 133 (č. ÚZPF 218/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Ing. Peter Sater, PhD.

41. Oponice – hrad (č. ÚZPF 216/2, 5, 10) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

42. Oravský Podzámok – hrad, prvá hradná brána (č. ÚZPF 237/16) – architektonicko‐historický výskum predložený po ukončení obnovy skúmaného objektu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

43. Oravský Podzámok – hrad, palác hradný IV (č. ÚZPF 237/31) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Čajka

44. Partizánska Ľupča – r.k. kostol Panny Márie Sedembolestnej (č. ÚZPF 359/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

45. Patince – Kostol sv. Vendelína (č. ÚZPF 12047/1) – architektonicko‐historický výskum spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová

46. Plaveč – hrad, SZ palác, stavba II. (č. ÚZPF 340/1, 7) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

47. Podolínec – dom meštiansky, Mariánske nám. 68 (č. ÚZPF 938/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art Tomáš Haviar

48. Považské Podhradie – hrad (č. ÚZPF 760/6,7,11) – doplnkový architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

49. Pozdišovce – pohrebná kaplnka Szirmayovcov (č. ÚZPF 12 201/1-2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

50. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 18 (č. ÚZPF 3313/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

51. Prešov – internát, Slovenská ul. č. 20 (č. ÚZPF 4134/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

52. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 22 (č. ÚZPF 4135/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovič, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

53. Radatice - Meretice – r.k. Kostol sv. Imricha (č. ÚZPF 325/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

54. Sereď – kaštieľ, Námestie Slobody č. 1 (č. ÚZPF 2257/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

55. Skalica – kaplnka sv. Alžbety (č. ÚZPF 716/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

56. Skalica – dom meštiansky, Komenského ulica 2 (nie je NKP, je v PZ) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

57. Skalica – dom meštiansky, Potočná 31 (č. ÚZPF 11 420/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

58. Slovenské Pravno – r.k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 623/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

59. Spišská Nová Ves – reduta, Radničné nám č. 7 (č. ÚZPF 609/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová, Jaroslav Neupauer

60. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok č. 39 (č. ÚZPF 757/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

61. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie 11 (č. ÚZPF 746/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

62. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie č. 21 (č. ÚZPF 729/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

63. Stará Ľubovňa – dom meštiansky, Námestie sv. Mikuláša 4 (č. ÚZPF 1908/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

64. Svätý Jur – dom vinohradnícky, Prostredná ul. č. 36/159 (č. ÚZPF 420/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka

65. Svätý Jur – dom meštiansky, ul. Dr. Kautza č. 11 (č. ÚZPF 11719/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka

66. Svätý Jur – opevnenie mestské, bastión č.10 (č. ÚZPF 417/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

67. Svätý Jur – Hrad Biely Kameň, (č. ÚZPF 430 /1-8) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Daniel Gahér, PhD.

68. Šiatorská Bukovinka – hrad Šomoška (č. ÚZPF 2582/13) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

69. Špania Dolina – dom ľudový, Špania Dolina č. 153 (č. ÚZPF 3086/1) – architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

70. Špania Dolina – dom banícky, Špania Dolina č. 171 (č. ÚZPF 3089/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland

71. Trenčianske Teplice – kúpeľný dom Machnáč, Štúrova ul. č. 8 (č. ÚZPF 10856/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh

72. Trenčín – župný dom, Mierové nám. č. 46 (č. ÚZPF 1372/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Ing. M. Matejka, PhDr. Zuzana Zvarová

73. Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. č. 28 (č. ÚZPF 1365/0) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

74. Trnava – dom meštiansky, Nám. sv. Mikuláša č. 4, (č. ÚZPF 10205/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD.

75. Trstín – Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF: 1146/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková CSc.

76. Turňa – hrad Turňa (č. ÚZPF 449/1-10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

77. Uzovský Šalgov – kúria, Uzovský Šalgov č. 150 (č. ÚZPF 11 721/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: PhDr. Judita Čechová, Ing. arch. Dorota Hurná

78. Vinné – hrad, opevnenie (č. ÚZPF 102/2) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

79. Zborov – Hrad Zborov, palác hradný I. (č. ÚZPF 262/14) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

80. Žarnovica, Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 12138/1) – doplnkový architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.


Zoznam posudzovaných návrhov na ochranné pásma:

1. Gbeľany – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok –tzv. Veľkého kaštieľa(č. ÚZPF 1340/1-3) a Malého kaštieľa (č. ÚZPF 1341P1-2)
Spracovateľka: Ing. arch. Silvia Ondrejkovičová – schválené s pripomienkami, (2/2021)
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Mgr. Tomáš Kowalski

2. Kopčany - Holíč – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom Holíč a pamiatkovej zóny Kopčany
spracovateľ: Ing. arch. Peter Andráši, Peter Grznár, Alexandra Jakabšicová – schválené s pripomienkami (5/2021)
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Mgr. Anna Tuharská

3. Osturňa – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Osturni a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci Osturňa.
spracovatelia: Mgr. Dagmara Baroková, Mgr. Tomáš Kowalski – schválené s pripomienkami (12/2021)
posudky: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. arch. Michaela Vargová, PhD.

4. Komárno – Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma Pevnostného systému v Komárne – národné kultúrne pamiatky: opevnenie bastiónové – č. ÚZPF 301/1-45, pevnosť – č. ÚZPF 302/1-5, Továreň muničná – č. ÚZPF 10 905/1-27.
spracovateľ: Mgr. Tomáš Kowalski – schválené s pripomienkami (12/2021)
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Lýdia Kubeková