Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2020

Pamiatkové výskumy 2020

1. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný hradný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

2. Jasenov – hrad, hradné jadro a južné predhradie (č. ÚZPF 126/1-28) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

3. Krivany – kaštieľ (č. ÚZPF 308/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

4. Nedožery – Brezany – r.k kostol sv. Heleny a Krista Kráľa (č. ÚZPF 819/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD a kol.

5. Nové Mesto nad Váhom – r.k. kostol narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

6. Podbranč – hrad Branč, západný palác (č. ÚZPF 655/5) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

7. Prešov – kláštor františkánov (č. ÚZPF 2258/2) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

8. Rohovce – r.k.kostolsv. Ondreja (č. ÚZPF 112/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová a kol.

9. Rožňava – kláštor františkánov (č. ÚZPF 467/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Miroslav Matejka

10. Senohrad – fara pamätná Andreja Kmeťa (č. ÚZPF 10749/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

11. Štiavnické Bane – kláštor hieronymitátov (č. ÚZPF 1267/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

12. Vinné – hrad Vinné, opevnenie hradu a južný palác (č. ÚZPF 102/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

13. Zborov – hrad Zborov, makovica (č. ÚZPF 262/16) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

14. Betlanovce – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 617/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

15. Bzovík – kláštor premonštrátov, východné krídlo (č. ÚZPF 1084) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

16. Humenné – kostol Všetkých svätých, interiér a vyhodnotenie murív odkrytých archeologickým výskumom v objekte kláštora (č. ÚZPF 110/1-2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

17. Markušovce – hrad (č. ÚZPF 670/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Henrieta Žažová

18. Považská Bystrica, Považské Podhradie – hrad (č. ÚZPF 760/6) – doplnkový architektonicko-historický výskum hradného paláca
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura

19. Žarnovica, Revišťské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

20. Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/1–15) – doplnkový architektonicko-historický výskum hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

21. Banská Bystrica – r. k. kostol sv. Alžbety (č. ÚZPF 94/2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Stanislav Rajnoha, Mgr. Michal Šimkovic

22. Bratislava, Rača – kúria (č. ÚZPF 648/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Denis Haberland, Mgr. Art. Zuzana Ludiková, PhD.

23. Lietava – hrad Lietava, bašta severná (Č. ÚZPF 1352/6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

24. Ostrá Lúka – kaštieľ s areálom (č. UZPF 1107/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

25. Prešov – meštiansky dom, Slovenská 4 (nie je NKP) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

26. Turňa – hrad, bašta delová I. (Č. ÚZPF 449/4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

27. Brezovica nad Torysou – kúria (č. ÚZPF 268/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Judita Čechová

28. Košice – škola pamätná (č. ÚZPF 1156/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

29. Modra – mlyn (č. ÚZPF 11019/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian a kol.

30. Petrovany – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 338/1-4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. Ľubor Suchý, Ing. Denisa Halajová

31. Revúca – gymnázium pamätné (č. ÚZPF 542/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

32. Banská Bystrica – Lazovná 13, dom meštiansky (č. ÚZPF 2433/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová

33. Košice – kasárenské námestie – urbanisticko-historický výskum
spracovateľ: Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová

34. Trnava – seminár Adalbertínum (č. ÚZPF 1043 / 5) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

35. Žiar nad Hronom – organ v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia Svätého kríža (č. ÚZPF 1993/0) – umelecko-historický a organologický výskum
spracovateľ: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.

36. Bratislava, Devín – Rytierska ul. č.3 meštiansky dom (č. ÚZPF 10975/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka

37. Nemšová – kaštieľ (č. ÚZPF 12183/1) – úvodný architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Mgr. Miroslav Čičo

38. Košice – Mlynská ul. 7, dom meštiansky, strešná konštrukcia a murované prvky podkrovia (č. ÚZPF 3487/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

39. Kremnica – Dolná ul. 86/40, dom meštiansky, severná časť objektu(č. ÚZPF 3170/1) – čiastkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

40. Svätý Jur – radnica, severné krídlo (č. ÚZPF 422/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka

41. Trnava – múr hradbový na Frnatiškánskej ul. a ul. Zelený kríčok (č. ÚZPF 1057/1) –architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

42. Vlkanová – Kaštieľ (č. ÚZPF 89/1) –architektonicko-historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura PhD.

43. Žiar nad Hronom – Kaštieľ (č. ÚZPF 89/1) –architektonicko-historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Peter Buday

44. Komárno – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kalvínsky (č. ÚZPF 305/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

45. Liptovský Ondrej – r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 345/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. Ing. arch. Barbora Vachová, PhD. Mgr.art Michal Pleidel, Mgr. Peter Buday, PhD.

46. Nižná Šebastová – kaštieľ s areálom(č. ÚZPF 327/1 - 7) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

47. Trnava – dom meštiansky (č. ÚZPF 1069) – 3. etapa architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Adrián Kobetič, Mgr. Daniela Zacharová, PhD.,

48. Nitra – Farská 50, Dom bytový (č. ÚZPF 11894/1) – architektonicko-historický výskum suterénu
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Peter Buday, PhD.

49. Trnava – seminár sv. Štefana (č. ÚZPF 1043/13,14) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru a dvorových fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Ing. Arch. Karol Ďurian, PhD.

50. Žilina – kaplnka morová (č. UZPF 12122/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.


51. Bojnice – hrad, západné krídlo a veža (č. ÚZPF 805/18; 805/19) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

52. Jelšava – radnica (Č. ÚZPF 506/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura PhD.

53. Kežmarok – dom meštiansky (Č. ÚZPF 2526/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová

54. Košice – väznica (Č. ÚZPF 3510/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. Richard Papáč, PhDr. Norma Urbanová

55. Partizánska Lupča, Železnô – Dom liečebný a pamätná tabuľa (Č. ÚZPF 412/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., Mgr. Jana Piecková, Mgr. Vladimír Majtan

56. Skalica – dom meštiansky (objekt je v procese návrhu na zápis do ÚZ PF) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

57. Spišské Podhradie – dom meštiansky (č. UZPF 717/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

58. Banská Bystrica – Strieborné námestie č.5, dom meštiansky (Č. ÚZPF 12169/1) - architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

59. Lednické Rovné – kostol, ruina (Č. ÚZPF 745/2) - architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura, PhD., Ing. M. Matejka

60. Michalová – luštiareň a technologické zariadenie (Č. ÚZPF 11985/1-2) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová

61. Nitra – kanónia (č. ÚZPF 1490/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Chovancová-Budayová, PhD.

62. Spiššké Vlachy – Požiarnická 44, dom meštiansky (č. ÚZPF 10922/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Adriana Klingová

63. Trnava – seminár Adalbertínum (č. ÚZPF 1043 / 5) - architektonicko‐historický výskum, 2. etapa, interiér objektu
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

64. Banská Bystrica – Lazovná 15, dom meštiansky (Č. ÚZPF 2435/1) - architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Ľubica Fillová

65. Lemešany – r. k. kostol sv. Martina (Č. ÚZPF 12211/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Michaela Haviarová, Ing. arch. Tomáš Haviar

66. Nitra – palác mestský, Župný dom (č. ÚZPF 1486/1) - architektonicko‐historický výskum suterénu
spracovateľ: Martin Bóna, Mgr. Michal Šimkovic

67. Poprad, Kvetnica – nemocnica (č. ÚZPF 11996/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

68. Trávnik – r. k. kostol sv. Benedikta (Č. ÚZPF 12138/1) - architektonicko‐historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

69. Trnava – Kláštor františkánov (Č. ÚZPF 1130/2) - architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Havlík, Sabadošová

70. Vaľkovňa – železiareň (Č. ÚZPF 88/1) - architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica FillováOstatné:

1. Pukanec – Návrh na vyhlásenie PZ Pukanec
spracovateľ: Mgr. Dagmara Baroková, PhD. Richard E. Pročka, Mgr. Eva Matulová

2. Klátova Nová Ves – Sádok – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov
spracovateľ: Mgr. Michaela Kalinová

3. Zlaté Moravce - Aktualizácia Zásad vypracovaných Krajským pamiatkovým úradom Nitra v roku 2006
spracovateľ: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra, Mgr. Richard E. Pročka – urbanizmus, architektúra, Anna Jurišová – reklamy, drobná architektúra, Mgr. Darina Ulrychová, CSc. – zeleň, Michal Gróf – archeológia 2/2020

4. Bratislava – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky prístav
spracovateľ: Mgr. Patrik Guldán