Prejsť na obsah

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických):

1. Červený Kláštor – kláštor kartuziánov, stavba hospodárska I. (č. ÚZPF 865/15) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Ľubur Suchý, PhD., Ing. Peter Glos, Mgr. Dominik Sabol, Ing. arch. Pavol Jackovič, PeadDr. Anton Liška, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch Lýdia Kubeková (01/2019)

2. Handlová – Nová Lehota – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 863/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Peter Buday, PhD. (01/2019)

3. Hubice – r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 91/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD.
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, PhDr. Ingrid Gajdošová(01/2019)

4. Iža – r.k. kostol sv. Michaela archaniela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová
posudky: Mgr. Marta Belohorcová, Ing. arch. Ľubica Pinčíková(01/2019)

5. Kremnica – dom meštiansky, P. Križku 7/384 (č. ÚZPF 3189/1) architektonicko-historický výskum predstihový
spracovateľ: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (01/2019)

6. Nižný Hrušov – kaštieľ ( č. ÚZPF 1241/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marek Zelina(01/2019)

7. Ondrejovce – r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 11981/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD. Ing. arch Rudolf Viršík, PhD. (01/2019)

8. Trenčín – opevnenie mestské, múr hradbový (č. ÚZPF 1348/2) – doplnkový architektonicko-historický výskum južnej časti
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, Phd.
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Filip Jaššo, PhD. (01/2019)

9. Banská Belá – r. k. kostol Panny Márie Karmelskej (č. ÚZPF 1212/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Budaj, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (02/2019)

10. Vrakúň – r. k. kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 129/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Krivda, Akad. arch. Marián Strieženec
posudky: Mgr. Marek Zelina, PhDr. Zuzana Zvarová(02/2019)

11. Štítnik – evanjelický kostol a. v. (č. ÚZPF 558/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum kovovej konštrukcie
spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD.
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (02/2019)

12. Liptovský Ján – kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 323/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Katarína Damjanovová(02/2019)

13. Trenčín – Opatová – Kláštor Benediktínov, Veľká Skalka (č. ÚZPF 1305/1-7) – architektonicko-historické výskumy
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. , Mgr. arch. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Ľubica Szerdová, Mgr. Mária Vdovičíková(02/2019)

14. Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej 6. etapa (č. ÚZPF 958) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (02/2019)

15. Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov, objekt Sýpka (č. ÚZPF 865/13) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Pavol Jackovič, PaedDr. Anton Liška, PhD., Mgr. Dominik Sabol, Ing. Ľubor Suchý, PhD.
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. (02/2019)

16. Veľký Kamenec – hrad (č. ÚZPF 49/1,2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Kamil Alezár(02/2019)

17. Žarnovica. Revištské Podhradie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných pamiatkových objektov hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (02/2019)

18. Bánovce nad Bebravou – NKP dom pamätný Jesenský Janko (č. ÚZPF 10491) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD. (02/2019)

19. Bratislava – Ružinov (Prievoz) – Ochranné pásmo NKP požiarna zbrojnica, kostol ev. a. v., basreliéfy na obecnej radnici
spracovateľ: PhDr. Patrik Guldan
posudky: Mgr. Marta Belohorcová, Mgr. Tomáš Kowalski (02/2019)

20. Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 32 (č ÚZPF 1368/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Mária Vdovičíková (03/2019)

21. Trenčín – hrad Trenčín (č. ÚZPF 1345/12,13,18,21) architektonicko-historický výskum vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (03/2019)

22. Diviacka Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) – umelecko-historický výskum
spracovateľ: doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
posudky: Mgr. Ľubica Szerdová, Ing. arch Karol Ďurian, PhD. (03/2019)

23. Vinné – hrad, múr hradbový (č. ÚZPF 220/2) architektonicko-historický výskum vrátane murív odkrytých archeologickým výskumom 2013-2018
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Mgr. Kamil Alezár(03/2019)

24. Tatranská Javorina – horáreň (č. ÚZPF 11615/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Mgr. Martina Orosová, PhD. (03/2019)

25. Bardejov – kláštor františkánov (č. UZPF 1781/1), doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD. Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (04/2019)

26. Bratislava – hrobka rod.J. Jeszenáka a Kozia brána (č. ÚZPF 355/8) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (04/2019)

27. Brezno – veža mestská (č. UZPF 11/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kurthy
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Ing. Ľubor Suchý, PhD. (04/2019)

28. Divín – hrad, juhovýchodný bastión 1.predhradia, bašta delová (č. ÚZPF 431/12) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský(04/2019)

29. Markušovce – hrad, juhovýchodný a južný úsek hradbového múru jadra, juhozápadná a juhovýchodná bašta (č. ÚZPF 670/1) čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD. (04/2019)

30. Nitra – Dražovce – kláštor kamalgolov (č. ÚZPF 1513/1-3) doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (04/2019)

31. Špania Dolina – banícky dom (č. ÚZPF 3083/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Kristína Damjanovová(04/2019)

32. Trnava – dom meštiansky (č. ÚZPF 1069/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Peter Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. Mgr. Marek Zelina (04/2019)
33. Bzovík – kláštor premonštrátov (č. ÚZPF 1084) – čiastkový architektonicko-historický výskum – západné a severné krídlo budov
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. Katarína Damjanovová (05/2019)

34. Nová Polianka – Sanatórium (č. ÚZPF 12102/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková
posudky: Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ing. arch. Lýdia Kubeková (05/2019)

35. Oponice – hrad Oponice (č. ÚZPF 216/1-14) – doplnkový architektonicko-historický výskum a návrh obnovy vybraných objektov hradného jadra a prehradia
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch. Rudolf Viršík (05/2019)

36. Svinia – kaštieľ (č. ÚZPF 379/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Judita Čechová
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marta Belohorcová (05/2019)

37. Holíč – kaštieľ (č. ÚZPF 613/8 a 613/9) architektonicko-historický výskum hospodárskej stavby V a VI
spracovateľ: PhDr. Norma Urbanová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (05/2019)

38. Vysoké Tatry – Nový Smokovec – dom liečebný (Veľký Palace, č. ÚZPF 1030/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ : Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD., PhDr. Zuzana Zvarová (05/2019)
39. Lučenec – Opatová – kaštieľ (č. ÚZPF 469/1) architektonicko-historický výskum starších základov objektu
spracovateľ : Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., Mgr. Ľubica Szerdová (05/2019)

40. PR Banská Bystrica, Dolná 44 – meštiansky dom (č. ÚZPF 2388/1) architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ : Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Mgr. Marek Zelina (05/2019)

41. Trstín – kostol Panny Márie (č. ÚZPF 1145/1) –architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (06/2019)

42. Hlohovec – Zámok (č. ÚZPF 838/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD. (PAMARCH s.r.o.)
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Ľubica Szerdová (06/2019)

43. Rakovnica – rímskokatolícky kostol (č. ÚZPF 216/1-14) –architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Ingrid Gajdošová (06/2019)

44. Prešov – múr hradbový s dostavbami (č. ÚZPF 3355/3) –architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Lýdia Kubeková (06/2019)

45. Veľké Turovce – časť Stredné Turovce – kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1643/1) –architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Ing. arch. Rudolf Viršík (06/2019)

46. Trnava, Trojičné námestie 7 – meštiansky dom – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Bc. Adrián Kobetič
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (06/2019)

47. Chtelnica – kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-9) – architektonicko-historický výskum výpustného objektu v parku kaštieľa.
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marek Zelina (07/2019)

48. Chtelnica – kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-9) – architektonicko-historický výskum doplňujúci počas obnovy v roku 2019 (5. etapa).
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (07/2019)

49. Trenčín – meštiansky dom Farská ul. 12 (č. ÚZPF 10441/1) – architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Mária Vdovičíková (07/2019)

50. Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec (č. ÚZPF 269/1-20) – architektonicko-historický výskum bránovej bašty.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Peter Horanský (07/2019)

51. Dubovec – kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 946/1) – architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: Mgr. Michaela Kalinová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (07/2019)

52. Beckov – hrad Beckov, palác hradný západný (č. ÚZPF 1180/5) – architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. Ľubor Suchý, PhD. (07/2019)

53. Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, stavba hospodárska (č. ÚZPF 954/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum dvorovej fasády
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: Ing. arch. Ľudmila Husovská, Mgr. Katarína Damjanovová (08/2019)

54. Podhoroď – hrad Tibava (č. ÚZPF 82/1‐3)
architektonicko‐historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. Ľubor Suchý, PhD. (08/2019)

55. Oravský Podzámok – Oravský hrad, budova obytná II. (č. ÚZPF 237/14) – architektonicko‐historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Michal Čajka
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. , Mgr. Martina Orosová, PhD. (08/2019)

56. Kuková – kaštieľ (č. ÚZPF 11349/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., PhDr. Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Peter Horanský (09/2019)

57. Brezno – radnica (č.UZPF 10/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Katarína Damjanovová(09/2019)

58. Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 1425/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Peter Buday
posudky: Mgr. Marta Balohorcová, Mgr. Martina Ososová, PhD. (09/2019)

59. Banská Bystrica – meštiansky dom, Thurzov dom, Námestie SNP 4 (č. ÚZPF 2458/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová
posudky: Ing.arch. Lýdia Kubeková, Mgr. Marek Zelina(09/2019)

60. Hlohovec – jazdiareň (č. ÚZPF 838/4) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Marián Havlík
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. Mgr. Ľubica Szerdová (09/2019)

61. Košice – dom bytový (č. ÚZPF 3473/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kűrthy
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. Ing. arch. Rudolf Viršík(09/2019)

62. Naháč – fara a pamätná tabuľa, Juraj Fándly (č. ÚZPF 956/1-2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing Z. Bobáň, Lenka Sujová
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD., Mgr. Mária Vdovičíková (10/2019)

63. Košice – Meštiansky dom, Hlavná 15 (č. ÚZPF 3430/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (10/2019)

64. Modrý Kameň – kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Peter Horanský (11/2019)

65. Pezinok – r. k. kostol Premenenie Pána (č. ÚZPF 524/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Zuzana Zvarová (11/2019)

66. Prešov – dom meštiansky Hlavná 86 (č. ÚZPF 3256/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (11/2019)

67. Prešov – dom meštiansky Hlavná 88 (č. ÚZPF 4094/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Marek Zelina (11/2019)

68. Prešov – dom meštiansky Hlavná 90 (č. ÚZPF 4095/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (11/2019)

69. Bardejov – vila Karpatia (č. ÚZPF 1809/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (12/2019)

70. Holíč – mlyn veterný (č. ÚZPF 2140/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Tereza Bartošíková, PhD., Mgr. Martina Orosová, PhD. (12/2019)

71. Sedliská – hrad Čičva (č. ÚZPF 89/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. Ľubor Suchý, PhD. (12/2019)

72. Slovenská Ľupča – hrad Ľupča, barbakan s bránou (č. ÚZPF 77/4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Katarína Damjanovová (12/2019)

73. Župčany – kostol r.k. Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 409/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (12/2019)

74. Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov:
PhDr. Mária Novotná – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. arch. Ján Krcho, PhD. – architektonicko-historický výskum (05/2019)
Mgr. Eva Spaleková – umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. Ľubor Suchý, PhD. – architektonicko-historický výskum (05/2019)
Mgr. Elena Sabadošová – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
PhDr. Judita Čechová – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. Miroslav Matejka – architektonicko-historický výskum(05/2019)
Mgr. Marian Havlík – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (10/2019)
doc. PhDr. Mária Smoláková, CSc. – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (10/2019)
Mgr. Adriana Reťkovská, PhD. – umelecko-historický výskum (10/2019)
iné materiály

75. Ľ. Suchý – D. Zacharová a kol.: Metodika identifikácie a výskumu historických krovov. (02/2019)

76. Bratislava – Ružinov, Prievoz – ochranné pásmo NKP, požiarna zbrojnica, kostol, reliéfy radnice
spracovateľ: PhDr. Patrik Guldán
posudky: Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Marta Belohorcová (03/2019)

77. Žilina- bulvár, návrh na vyhlásenie PZ
spracovateľ: Mgr. Dagmara Baroková, Mgr. Vladimír Majtan, Ing. Eva Danielová
posudky: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. arch. Silvia Ondrejkovičová