Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2019

Výskumy 2019

1. Červený Kláštor – kláštor kartuziánov, stavba hospodárska I. (č. ÚZPF 865/15) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Ľubur Suchý, PhD., Ing. Peter Glos, Mgr. Dominik Sabol, Ing. arch. Pavol Jackovič, PeadDr. Anton Liška, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch Lýdia Kubeková (01/2019)

2. Handlová – Nová Lehota - r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 863/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Peter Buday, PhD. (01/2019)

3. Hubice – r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 91/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD.
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, PhDr. Ingrid Gajdošová(01/2019)

4. Iža – r.k. kostol sv. Michaela archaniela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová
posudky: Mgr. Marta Belohorcová, Ing. arch. Ľubica Pinčíková(01/2019)

5. Kremnica - dom meštiansky, P. Križku 7/384 (č. ÚZPF 3189/1) architektonicko-historický výskum predstihový
spracovateľ: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (01/2019)

6. Nižný Hrušov - kaštieľ ( č. ÚZPF 1241/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marek Zelina(01/2019)

7. Ondrejovce - r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 11981/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD. Ing. arch Rudolf Viršík, PhD. (01/2019)

8. Trenčín - opevnenie mestské, múr hradbový (č. ÚZPF 1348/2) - doplnkový architektonicko-historický výskum južnej časti
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, Phd.
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Filip Jaššo, PhD. (01/2019)

9. Banská Belá – r. k. kostol Panny Márie Karmelskej (č. ÚZPF 1212/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Budaj, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (02/2019)

10. Vrakúň – r. k. kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 129/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Krivda, Akad. arch. Marián Strieženec
posudky: Mgr. Marek Zelina, PhDr. Zuzana Zvarová(02/2019)

11. Štítnik – evanjelický kostol a. v. (č. ÚZPF 558/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum kovovej konštrukcie
spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD.
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (02/2019)

12. Liptovský Ján – kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 323/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Katarína Damjanovová(02/2019)

13. Trenčín - Opatová – Kláštor Benediktínov, Veľká Skalka (č. ÚZPF 1305/1-7) – architektonicko-historické výskumy
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. , Mgr. arch. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Ľubica Szerdová, Mgr. Mária Vdovičíková(02/2019)

14. Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej 6. etapa (č. ÚZPF 958) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (02/2019)

15. Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov, objekt Sýpka (č. ÚZPF 865/13) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Pavol Jackovič, PaedDr. Anton Liška, PhD., Mgr. Dominik Sabol, Ing. Ľubor Suchý, PhD.
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. (02/2019)

16. Veľký Kamenec – hrad (č. ÚZPF 49/1,2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Kamil Alezár(02/2019)

17. Žarnovica. Revištské Podhradie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných pamiatkových objektov hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (02/2019)

18. Bánovce nad Bebravou – NKP dom pamätný Jesenský Janko (č. ÚZPF 10491) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD. (02/2019)

19. Bratislava – Ružinov (Prievoz) - Ochranné pásmo NKP požiarna zbrojnica, kostol ev. a. v., basreliéfy na obecnej radnici
spracovateľ: PhDr. Patrik Guldan
posudky: Mgr. Marta Belohorcová, Mgr. Tomáš Kowalski (02/2019)

20. Trenčín - dom meštiansky, Mierové námestie 32 (č ÚZPF 1368/1) - architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Mária Vdovičíková (03/2019)

21. Trenčín - hrad Trenčín (č. ÚZPF 1345/12,13,18,21) architektonicko-historický výskum vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (03/2019)

22. Diviacka Nová Ves - kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) - umelecko-historický výskum
spracovateľ: doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
posudky: Mgr. Ľubica Szerdová, Ing. arch Karol Ďurian, PhD. (03/2019)

23. Vinné - hrad, múr hradbový (č. ÚZPF 220/2) architektonicko-historický výskum vrátane murív odkrytých archeologickým výskumom 2013-2018
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Mgr. Kamil Alezár(03/2019)

24. Tatranská Javorina - horáreň (č. ÚZPF 11615/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Mgr. Martina Orosová, PhD. (03/2019)

25. Bardejov - kláštor františkánov (č. UZPF 1781/1), doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD. Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (04/2019)

26. Bratislava - hrobka rod.J. Jeszenáka a Kozia brána (č. ÚZPF 355/8) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (04/2019)

27. Brezno - veža mestská (č. UZPF 11/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kurthy
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Ing. Ľubor Suchý, PhD. (04/2019)

28. Divín - hrad, juhovýchodný bastión 1.predhradia, bašta delová (č. ÚZPF 431/12) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský(04/2019)

29. Markušovce - hrad, juhovýchodný a južný úsek hradbového múru jadra, juhozápadná a juhovýchodná bašta (č. ÚZPF 670/1) čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD. (04/2019)

30. Nitra - Dražovce - kláštor kamalgolov (č. ÚZPF 1513/1-3) doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (04/2019)

31. Špania Dolina - banícky dom (č. ÚZPF 3083/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Kristína Damjanovová(04/2019)

32. Trnava - dom meštiansky (č. ÚZPF 1069/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Peter Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. Mgr. Marek Zelina (04/2019)
33. Bzovík – kláštor premonštrátov (č. ÚZPF 1084) – čiastkový architektonicko-historický výskum – západné a severné krídlo budov
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. Katarína Damjanovová (05/2019)

34. Nová Polianka – Sanatórium (č. ÚZPF 12102/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková
posudky: Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ing. arch. Lýdia Kubeková (05/2019)

35. Oponice – hrad Oponice (č. ÚZPF 216/1-14) – doplnkový architektonicko-historický výskum a návrh obnovy vybraných objektov hradného jadra a prehradia
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch. Rudolf Viršík (05/2019)

36. Svinia – kaštieľ (č. ÚZPF 379/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Judita Čechová
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marta Belohorcová (05/2019)

37. Holíč – kaštieľ (č. ÚZPF 613/8 a 613/9) architektonicko-historický výskum hospodárskej stavby V a VI
spracovateľ: PhDr. Norma Urbanová
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (05/2019)

38. Vysoké Tatry – Nový Smokovec – dom liečebný (Veľký Palace, č. ÚZPF 1030/1) architektonicko-historický výskum
spracovateľ : Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD., PhDr. Zuzana Zvarová (05/2019)
39. Lučenec – Opatová - kaštieľ (č. ÚZPF 469/1) architektonicko-historický výskum starších základov objektu
spracovateľ : Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., Mgr. Ľubica Szerdová (05/2019)

40. PR Banská Bystrica, Dolná 44 - meštiansky dom (č. ÚZPF 2388/1) architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ : Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Mgr. Marek Zelina (05/2019)

41. Trstín – kostol Panny Márie (č. ÚZPF 1145/1) –architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (06/2019)

42. Hlohovec – Zámok (č. ÚZPF 838/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD. (PAMARCH s.r.o.)
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Ľubica Szerdová (06/2019)

43. Rakovnica – rímskokatolícky kostol (č. ÚZPF 216/1-14) –architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Ingrid Gajdošová (06/2019)

44. Prešov – múr hradbový s dostavbami (č. ÚZPF 3355/3) –architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Horanský, Ing. arch. Lýdia Kubeková (06/2019)

45. Veľké Turovce – časť Stredné Turovce – kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1643/1) –architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Mária Vdovičíková, Ing. arch. Rudolf Viršík (06/2019)

46. Trnava, Trojičné námestie 7 – meštiansky dom – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Bc. Adrián Kobetič
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (06/2019)

47. Chtelnica - kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-9) - architektonicko-historický výskum výpustného objektu v parku kaštieľa.
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Marek Zelina (07/2019)

48. Chtelnica - kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-9) - architektonicko-historický výskum doplňujúci počas obnovy v roku 2019 (5. etapa).
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (07/2019)

49. Trenčín - meštiansky dom Farská ul. 12 (č. ÚZPF 10441/1) - architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Mária Vdovičíková (07/2019)

50. Uhrovské Podhradie - hrad Uhrovec (č. ÚZPF 269/1-20) - architektonicko-historický výskum bránovej bašty.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Mgr. Peter Horanský (07/2019)

51. Dubovec - kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 946/1) - architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: Mgr. Michaela Kalinová, Mgr. Martina Orosová, PhD. (07/2019)

52. Beckov - hrad Beckov, palác hradný západný (č. ÚZPF 1180/5) - architektonicko-historický výskum.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. Ľubor Suchý, PhD. (07/2019)

53. Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, stavba hospodárska (č. ÚZPF 954/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum dvorovej fasády
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: Ing. arch. Ľudmila Husovská, Mgr. Katarína Damjanovová (08/2019)

54. Podhoroď – hrad Tibava (č. ÚZPF 82/1‐3)
architektonicko‐historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. Ľubor Suchý, PhD. (08/2019)

55. Oravský Podzámok – Oravský hrad, budova obytná II. (č. ÚZPF 237/14) – architektonicko‐historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Michal Čajka
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. , Mgr. Martina Orosová, PhD. (08/2019)

56. Kuková – kaštieľ (č. ÚZPF 11349/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., PhDr. Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Peter Horanský (09/2019)

57. Brezno – radnica (č.UZPF 10/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Mgr. Katarína Damjanovová(09/2019)

58. Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 1425/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Peter Buday
posudky: Mgr. Marta Balohorcová, Mgr. Martina Ososová, PhD. (09/2019)

59. Banská Bystrica – meštiansky dom, Thurzov dom, Námestie SNP 4 (č. ÚZPF 2458/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová
posudky: Ing.arch. Lýdia Kubeková, Mgr. Marek Zelina(09/2019)

60. Hlohovec – jazdiareň (č. ÚZPF 838/4) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Marián Havlík
posudky: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. Mgr. Ľubica Szerdová (09/2019)

61. Košice – dom bytový (č. ÚZPF 3473/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kűrthy
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. Ing. arch. Rudolf Viršík(09/2019)

62. Naháč – fara a pamätná tabuľa, Juraj Fándly (č. ÚZPF 956/1-2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing Z. Bobáň, Lenka Sujová
posudky: Mgr. Martina Orosová, PhD., Mgr. Mária Vdovičíková (10/2019)

63. Košice – Meštiansky dom, Hlavná 15 (č. ÚZPF 3430/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (10/2019)

64. Modrý Kameň – kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Peter Horanský (11/2019)

65. Pezinok – r. k. kostol Premenenie Pána (č. ÚZPF 524/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Zuzana Zvarová (11/2019)

66. Prešov – dom meštiansky Hlavná 86 (č. ÚZPF 3256/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Kamil Alezár, Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (11/2019)

67. Prešov – dom meštiansky Hlavná 88 (č. ÚZPF 4094/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Marek Zelina (11/2019)

68. Prešov – dom meštiansky Hlavná 90 (č. ÚZPF 4095/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (11/2019)

69. Bardejov – vila Karpatia (č. ÚZPF 1809/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (12/2019)

70. Holíč – mlyn veterný (č. ÚZPF 2140/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová
posudky: Ing. arch. Tereza Bartošíková, PhD., Mgr. Martina Orosová, PhD. (12/2019)

71. Sedliská – hrad Čičva (č. ÚZPF 89/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. Ľubor Suchý, PhD. (12/2019)

72. Slovenská Ľupča – hrad Ľupča, barbakan s bránou (č. ÚZPF 77/4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic
posudky: Mgr. Peter Horanský, Mgr. Katarína Damjanovová (12/2019)

73. Župčany – kostol r.k. Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 409/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
posudky: Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. (12/2019)

74. Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov:
PhDr. Mária Novotná – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. arch. Ján Krcho, PhD. – architektonicko-historický výskum (05/2019)
Mgr. Eva Spaleková – umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. Ľubor Suchý, PhD. – architektonicko-historický výskum (05/2019)
Mgr. Elena Sabadošová – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
PhDr. Judita Čechová – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (05/2019)
Ing. Miroslav Matejka – architektonicko-historický výskum(05/2019)
Mgr. Marian Havlík – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (10/2019)
doc. PhDr. Mária Smoláková, CSc. – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum (10/2019)
Mgr. Adriana Reťkovská, PhD. – umelecko-historický výskum (10/2019)
iné materiály

75. Ľ. Suchý – D. Zacharová a kol.: Metodika identifikácie a výskumu historických krovov. (02/2019)

76. Bratislava - Ružinov, Prievoz - ochranné pásmo NKP, požiarna zbrojnica, kostol, reliéfy radnice
spracovateľ: PhDr. Patrik Guldán
posudky: Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Marta Belohorcová (03/2019)

77. Žilina- bulvár, návrh na vyhlásenie PZ
spracovateľ: Mgr. Dagmara Baroková, Mgr. Vladimír Majtan, Ing. Eva Danielová
posudky: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. arch. Silvia Ondrejkovičová