Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2018

Výskumy 2018


1. Levoča – organový pozitív v evanjelickom a.v. kostole (č. ÚZPF 12234/1-2) – umelecko-historický výskum a organologický výskum
spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018)

2. Štiavnické Bane – organ v r.k. Kostole sv. Jozefa (č. ÚZPF 4086/1-27) – umelecko-historický výskum a organologický výskum
spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, Ing. Martin Čulík, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018)

3. Dechtice - Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv. Katarínka, ruiny krypty v JV kúte lode (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok

4. Zborov – Hrad, hradbový múr III. predhradia, múr hradbový IV. – južný úsek (č. ÚZPF 262/21)– architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené pripomienkami (01/2018)

5. Trenčín – Hrad, južné opevnenie, priekopa I., schodisko, most hradný, priekopa II., mlynská veža (č. ÚZPF 2345/33, 34, 36, 39, 40) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; neschválené (01/2018)

6. Dolný Kubín - Mokraď – kaštieľ, Mokraďská ul. č. 603 (č. ÚZPF 231/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; neschválené (01/2018)

7. Levoča – pivovar a technologické zariadenie, Mäsiarska č. 17 (č. ÚZPF 2794/1, 3) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská a kol.; schválené bez pripomienok (01/2018)

8. Dolné Orešany – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 816/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (02/2018)

9. Holice – r. k. Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 86/1) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (02/2018)

10. Hraň – kaštieľ (č. ÚZPF 12031/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené s pripomienkami (02/2018)

11. Levoča – dom meštiansky, Nová 20 (č. ÚZPF 2975/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené bez pripomienok (02/2018)

12. Pezinok – zámok, fasády východného, južného a západného krídla (č. ÚZPF 211/1-2) – architektonicko-historický výskum fasád, II. etapa
spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Matúš Martinák; schválené s pripomienkami (02/2018)

13. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, krídlo severovýchodné, juhozápadná fasáda, krídlo juhovýchodné, severozápadná fasáda (č. ÚZPF 1229/3 a 1229/5) umelecko-historický a architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (02/2018)

14. Veľký Šariš – Hrad Šariš, veža bránová (č. ÚZPF 398/9) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

15. Veľký Šariš – Hrad Šariš, múr hradbový I. hradného jadra a východná veža (č. ÚZPF 398/5,6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

16. Považská Bystrica - Považské Podhradie – Považský Hrad (č. ÚZPF 760/1-16) – architektonicko-historický výskum doplnkový
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (02/2018)

17. Spišské Vlachy – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 812/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené s pripomienkami (02/2018)

18. Fiľakovo – horný hrad - veža hradná, palác hradný, bašta delová, nádvorie hradné, múr hradbový, cisterna hradná, jama zásobná (č. ÚZPF 440/1-7) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (02/2018)

19. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká ul. č. 20 (č. ÚZPF 2540/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (02/2018)

20. Bystré – r. k. kostol sv. Urbana, fasády (č. ÚZPF 273/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

21. Markušovce – Markušovský hrad, severné krídlo a západný úsek hradbového múru jadra, hradbový múr a bašty v predhradí (č. ÚZPF 670/1) – architektonicko-historický výskum čiastkový
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (03/2018)

22. Beckov – hrad Beckov, západná bašta, (č. ÚZPF 1180/1-18), architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (03/2018)

23. Trenčín, m.č. Biskupice – r. k. kostol sv. Kozmu a Damiána, fasády a interiér lode, (č. ÚZPF 10662/1), doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

24. Nitra – Zoborský kláštor, oporný múr a Rákociho altánok, (č. ÚZPF 1513/3), architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

25. Kalinčiakovo – reformovaný kalvínsky kostol, (č. ÚZPF 1610/1), umelecko-historický výskum
spracovateľka: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

26. Modrý Kameň – hrad, palác hradný, múr hradbový, múr parkánový, park, parkán, (č. ÚZPF 465/1-6), architektonicko-historický výskum murív odkrytých výskumom v rokoch 2013-2016
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (03/2018)

27. Kremnica – Nám. SNP 3/37, (č. ÚZPF 3181/0), architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

28. Trnava – Hospodárske budovy na nádvorí Špitála na Hlavnej ulici č. 43 (č. ÚZPF 1067/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; schválené s pripomienkami (04/2018)

29. Bratislava – Veža bránová, Michalská ulica 806 (č. ÚZPF 120/1) – architektonicko-historický výskum interiéru
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (04/2018)

30. Oponice – Hrad Oponice (č. ÚZPF 216/1-14) – doplnkový architektonicko-historický výskum severovýchodného paláca II. a juhozápadného paláca IV.
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (04/2018)

31. Lednica – Hrad Lednica (č. ÚZPF 743/2 a 743/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum múru hradbového I. a paláca hradného I.
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (04/2018)

32. Žarnovica, m.č. Revištské Podzámčie – Hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných objektov
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (04/2018)

33. Kapušany – Hrad Kapušany, západná veža hradného jadra (č. ÚZPF 305/3) – architektonicko- historický výskum – 3. Etapa
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

34. Plavecké Podhradie – Plavecký Hrad, veža bránová, palác hradný (č. ÚZPF 649/5) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

35. Vinné – Hrad, severozápadná veža a prístavba veže (č. ÚZPF 220/1) – architektonicko- historický výskum vrátane murív odkrytých archeologickým výskumom v roku 2017
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

36. Kamenica – Hrad Kamenica, vstupná brána do 1. predhradia a priľahlej juhovýchodnej bašty (č. ÚZPF 304/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (04/2018)

37. Bratislava – Podunajské Biskupice – r. k. kostol sv. Jozefa (č. ÚZPF 690/1) – architektonicko- historický výskum
spracovatelia: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.; schválené s pripomienkami (04/2018)

38. Trenčín - Mierové nám. 15 (č. ÚZPF 11814/1) - architektonicko-historický výskum
spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová; schválené bez pripomienok (05/2018)

39. Plaveč – Hrad Plaveč, múr hradbový (č. ÚZPF 340/6), stavba II. (č. ÚZPF 340/7), bašta delová II. (č. ÚZPF 340/5) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (05/2018)

40. Stará Ľubovňa – Námestie sv. Mikuláša 6 (č. ÚZPF 4011/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (05/2018)

41. Muráň – Hrad Muráň, bastión hradný (č. ÚZPF 528/11) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (05/2018)

42. Banská Štiavnica – R.k. farský kostol nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 2486/1) – umelecko- historický a architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová; schválené s pripomienkami (05/2018)

43. Považská Bystrica – Považský hrad, severný palác (č. ÚZPF 760/8) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

44. Kremnica – Dolná 44/11 (č. ÚZPF 3175/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

45. Bratislava – Bránová veža, Michalská 24 (č. ÚZPF 120/1) – architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie
spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

46. Bardejov – Nemocnica krajinská (č. ÚZPF 12061/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Jana Ličková, Ing. Peter Glos, Mgr. Slávka Hudáková, Mgr. Dominik Sabol; schválené s pripomienkami (06/2018)

47. Oravský Podzámok – Oravský hrad, juhovýchodná bašta parkánu (č. ÚZPF 273/11) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (06/2018)

48. Banská Bystrica – Námestie SNP 12 (č. ÚZPF 2466/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová; schválené bez pripomienok (06/2018)

49. Stará Ľubovňa – Námestie sv. Mikuláša 9 (č. ÚZPF 4014/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (06/2018)

50. Krušovce – r. k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 193/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (07/2018)

51. Fintice – hospodárske stavby, východné krídlo (č. ÚZPF 2134/3) – architektonicko-historický výskum strechy a krovovej konštrukcie
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (07/2018)

52. Hlohovec – Námestie sv. Michala 27 – objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne
spracovateľ: Mgr. Peter Horanský; schválené bez pripomienok (07/2018)

53. Ladce - kaštieľ (č. ÚZPF 742/1) - architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; neschválené (08/2018)

54. Stará Ľubovňa - r. k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 981/1) - architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (08/2018)

55. Veľký Šariš - Hrad Šariš, veža strážna (č. ÚZPF 398/15) - architektonicko-historický výskum II. etapa.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka; schválené s pripomienkami (08/2018)

56. Kolačkov – r. k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 893/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (09/2018)

57. Levoča – Kláštorská 20 (č. ÚZPF 2750/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Eva Spaleková, Ing. arch. Peter Kling; schválené s pripomienkami (09/2018)

58. Bojnice – Hrad Bojnice - východný múr parkanový (č. ÚZPF 805/27) – architektonicko historický výskum archeologicky odkrytých nálezov v priestore východného parkánu
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (10/2018)

59. Bojnice – Hrad Bojnice – krídlo severné (č. ÚZPF 805/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum terasy krídla
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (10/2018)

60. Trenčín – Hrad Trenčín – západný múr parkanový IV. (č. ÚZPF 1345/30) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (10/2018)

61. Dolný Kubín – Záskalie – Zonthágovská kúria (č. ÚZPF 2070/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.; schválené s pripomienkami (10/2018)

62. Kremnica – Kutnohorská 8 (č. ÚZPF 3194/1) – umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; schválené s pripomienkami (10/2018)

63. Bratislava – Františkánske nám. 10 (č. ÚZPF 21/1)
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová; schválené bez pripomienok (10/2018)

64. Trnava – Hornopotočná 2 (č. ÚZPF 10181/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok (11/2018)

65. Trnava – Hviezdoslavova 5 (č. ÚZPF 10182/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok (11/2018)

66. Podhradie, Sivý Kameň – stavba hospodárska (č. ÚZPF 868/6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (11/2018)

67. Košice – Moyzesova 16 (Tostov dom) (č. ÚZPF 3473/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; neschválené (11/2018)

68. Levoča – Kláštorská 34 (č. ÚZPF 2764/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Eva Spaleková, Ing. arch. Peter Kling; schválené bez pripomienok (11/2018)

69. Bojnice – Hurbanovo námestie 49/40 (č. ÚZPF 622/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

70. Čachtice – Čachtický hrad, východný a západný palác (č. ÚZPF 1200/2+3) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

71. Ličartovce – kaštieľ (č. ÚZPF 316/1) – architektonicko-historický výskum kaštieľa
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (12/2018)

72. Brezno – Mestské opevnenie, hradbový múr (č. ÚZPF 12/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová; schválené s pripomienkami (12/2018)

73. Kežmarok – škola č. 845/14, Kostol (č. ÚZPF 2606/6) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené bez pripomienok (12/2018)

74. Ratková – ev.a.v. fara (č. ÚZPF 696/1) . architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)

75. Liptovský Mikuláš – Okoličné – r.k. kostol sv. Petra z Alkantary (č. ÚZPF 353/2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (12/2018)

76. Žilina – kláštor františkánov (č. ÚZPF 1394/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)

77. Hnúšťa – Petrivalského vila (č. ÚZPF 11262/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

78. Ladce – kaštieľ (č. ÚZPF 742/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; schválené s pripomienkami (12/2018)

79. Sobotište – kúria (č. ÚZPF 10962/0) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Peter Horanský; schválené bez pripomienok (12/2018)

80. Bardejov – Veterná 12 (č. ÚZPF 11915/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené bez pripomienok (12/2018)

81. Blatnica – hrad – juhozápadný palác predhradia (č. ÚZPF 534/11) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (12/2018)

82. Beckov - hrad – sakristia (č. ÚZPF 1180/8) – architektonicko-historický výskum doplnkový
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (12/2018)

83. Bratislava – Františkánske nám. 8 (č. ÚZPF 19/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová, Mgr. Peter Buday, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

84. Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 10999/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič; schválené bez pripomienok (12/2018)

85. Diviacka Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)