Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2017

Výskumy 2017

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2017

1. Banská Bystrica – meštiansky dom, Moyzesove nám. Č. 15(č. ÚZPF 2344/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy

2. Banská Bystrica – meštiansky dom, tzv. Thurzov dom, Pod Urpínom 13 (č. ÚZPF 3002/1-2) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková

3. Banská Štiavnica – meštiansky dom (fara) na Palárikovej ul. č. 7 (č. ÚZPF 2508/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová

4. Banská Štiavnica – organ v Ev. kostole a. v. na Radničnom nám. 13 (č. ÚZPF 4918/1-6) - umelecko-historický a organologický výskum, spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.

5. Bardejov – Bardejovské kúpele č. 2770, Vila Károly, (č. ÚZPF 11760/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

6. Bardejov – meštiansky dom, Kláštorská 16 (č. ÚZPF 11914/1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

7. Blatnica – hrad, veža juhozápadná obytná (č. ÚZPF PO 534/1) a schodiskový prístavok veže (č. ÚZPF PO 534/4) - architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

8. Branč – hrad, múr hradbový, západná hradba 1. predhradia (č. ÚZPF 655/10) - architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

9. Bratislava – Seminár - Colegium Emericianum, Kapitulská 20 (č. ÚZPF 67/1), architektonicko-historický výskum fasád a interiéru 2.a 3. NP, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová

10. Bratislava – bývalé jezuitské kolégium, Kapitulská 26, (č. ÚZPF 62/1-2) - architektonicko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová

11. Bratislava – Danubius, bývalá textilná továreň (Cvernovka), Trnavská cesta 2/C (č. ÚZPF 11560/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Marian Havlík, Ing. Zdenko Bobáň, PhDr. Viera Obuchová, CSc., Mgr. Peter Buday, PhD.

12. Bratislava – opevnenie mestské, západný úsek hradieb, múr hradbový s baštami (č. ÚZPF 120/6) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. D. Gahér, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.

13. Bratislava II - Podunajské Biskupice – rím. kat. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF: 342/1) - spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi

14. Bratislava-Rača – kúria, tzv. Zichyho kúria (č. ÚZPF 696/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík

15. Brekov – hrad – hospodárska budova 2. predhradia (č. ÚZPF 113/0) - čiastkový architektonicko-historický výskum suterénu odkrytého archeologickým výskumom – 2. etapa, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic

16. Brzotín – kúria (č. ÚZPF 2383/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková

17. Fiľakovo – hrad, juhozápadný hradbový múr 1. predhradia, múr štítový II. (č. ÚZPF 649/15) - čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

18. Handlová – rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 831/1) - čiastkový výskum fasád veže a priľahlých stien kostola - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

19. Hanušovce – veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5 /č. ÚZPF 287/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

20. Henckovce – Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 493/1-2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Michaela Kalinová

21. Hendrichovce – kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

22. Hlboké – pamätná fara - (č. ÚZPF 603/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

23. Hlohovec – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 838/1) - architektonicko-historický výskum - doplnok, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

24. Hontianska Vrbica – rím. kat. Kostol Sv. Martina (č. ÚZPF 1600/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka

25. Hričovské Podhradie – Hrad Hričov (č. ÚZPF 1343/1-7) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

26. Hrnčiarovce nad Parnou – Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 878/1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

27. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov – krov a strechy nad kaplnkou (súčasť objektu nad západnou časťou „chodby krížovej“, č. ÚZPF 1229/10) a strechy objektu schodiska medzi „chodbou krížovou“ (č. ÚZPF 1229/10) a východným krídlom kláštora (č. 1229/3) - čiastkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

28. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, Marianeum, Mariánsky dom (č. ÚZPF 1229/16) a múr hradbový (č. ÚZPF 1229/14) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

29. Jasenov – Hrad Jasenov – budova bránová južná (tzv. južný palác). (č. ÚZPF 126/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

30. Jedľové Kostoľany – veža strážna, tzv. Živánska veža (č. ÙZPF 1440/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

31. Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie (č. ÚZPF 1443/9) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

32. Jelšava – bývalé evanjelické lýceum, Námestie republiky č. 8/489 (č. ÚZPF 510/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Robert Erdélyi, PhD.

33. Košice – meštiansky dom, Hlavná 87 – Františkánska 1, (č. ÚZPF 3454/1) -architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

34. Košice – parcelačný múr meštianskeho domu, Hlavná ul. č. 22 – (č. ÚZPF 1061/1) -architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy

35. Kremnica – meštiansky dom, Dolná 24/78, (č. ÚZPF 3164/1) - architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.

36. Kšinná - Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 200/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová

37. Kysucké Nové Mesto – dom meštiansky, Belanského ul.,č. 195/18 (č. ÚZPF 10724/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

38. Lednické Rovne – park (č. ÚZPF 745/5) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.

39. Levoča – meštiansky dom, Špitálska 27 (č. ÚZPF 3049/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

40. Lietava – Hrad Lietava – bašta východná (č. ÚZPF 1352/4) - architektonicko-historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

41. Lučenec – meštiansky dom na Ul. T. G. Masaryka č. 10 (č. ÚZPF 3499 /1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

42. Lučenec – vila s areálom, Jókaiho ul. č. 13 (č. ÚZPF 11072/1-6) – umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

43. Lúka – Hrad Tematín – vež bránová, palác hradný III, bašta bránová, (č. ÚZPF 1226/3+8+11) – architektonicko-historický výskum IV. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

44. Michal na Ostrove – Kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 103/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová

45. Modrý Kameň - hrad, kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum fasád, východného krídla a nárožného rizalitu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

46. Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, Kaštieľska ul. 161 – (č. ÚZPF 954/1, 2, 4, 5) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

47. Nitra – Zoborský kláštor – Kostol sv. Jozefa (č. ÚZPF 1513/2) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

48. Nitrianska Blatnica – tzv. Leonhardovský kaštieľ – (č. ÚZPF 210/1) - doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

49. Nový Smokovec – Vila Dr. Szontágh (č. ÚZPF 1029/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum – severná prístavba, časti krovu západného krídla a vybrané priečky, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

50. Oponice – hrad, veža útočištná, palác I. JZ, múr hradbový II., palác III. SV, palác IV. JZ a nádvorie hradné (č. ÚZPF 216/1, 3, 5, 6,8, 10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

51. Oravská Poruba – miesto pamätné a tabuľa pamätná (č. ÚZPF 3161/1) -architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová

52. Oravský Podzámok – hrad, stavba obytná I., tzv. fara (č. ÚZPF 237/18) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic a kol.

53. Oravský Podzámok – budova administratívna, Hviezdoslavovo nám č. 9 (č. ÚZPF 242/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

54. Plavecké Podhradie – hrad, hradbový múr 1. predhradia (č. ÚZPF 649/15) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

55. Plavecké Podhradie – hrad, hradbový múr 1. predhradia (č. ÚZPF 649/15) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

56. Poprad – Veľká – dom meštiansky, Scherfelova 1374/8 (č. ÚZPF 854/1) – architektonicko-historický výskum strešných konštrukcií, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

57. Prešov – meštiansky dom, Slovenská ul. č. 42 (č. ÚZPF 2508/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.

58. Prievidza – rím. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 875/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka

59. Rožňava – kalvária (č. ÚZPF 10129/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

60. Sirk – bývalý kostol (č. ÚZPF 2467/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.

61. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Mariánske nám. 23 (č. ÚZPF 11772/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

62. Spišský Štvrtok – Kláštor minoritov, časť Kaplnka pohrebná (č. ÚZPF 817/3) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská

63. Stará Ľubovňa – meštiansky dom, Nám. sv. Mikuláša č. 11 – (č. ÚZPF 978/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. a Mgr. art. Tomáš Haviar

64. Stropkov - r.k. kostol Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej (č. ÚZPF 244/1) – architektonicko-historický výskum veže, spracovatelia: Ing. arch. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Dominik Sabol, Mgr. Jana Lučková, Mgr. Lenka Megyeši–Ďurčeková, PeadDr. Anton Liška, PhD.

65. Stupava – kaštieľsky park, Hlavná č. 2 (č. ÚZPF 540/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Tamara Reháčková, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD.

66. Svätý Jur – kaštieľ, tzv. Pálffyovský kaštieľ, Prostredná 49 (č. ÚZPF 424/1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová

67. Šariš – hrad, Hlavná veža (tzv. donjon), architektonicko-historický výskum – II. etapa (č. ÚZPF 398/1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

68. Šášovské Podhradie - hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/1-15) - architektonicko-historický výskum - 4. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

69. Špania dolina – dom ľudový súp. č. 140 (č. ÚZPF 3083/1) - súčasť dvojdomu č. 140-141 – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová

70. Štiavnické Bane – Kláštor hieronymitánov, severovýchodné a severozápadné krídlo (č. ÚZPF 1267/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Ing. arch. Ivan Gojdič

71. Trnava – architektonicko-historický výskum murív vykonaný počas archeologického výskumu na lokalite okolo Kostola sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/2-4) - správa po 2.etape výskumu, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

72. Trnava – bývalý záhradný pavilón, Strelecká ul. č. 1 (č. ÚZPF12043/1-2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

73. Trnava – Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie č. 2 (č. ÚZPF 1066/0) - a dom meštiansky, Divadelná ul. č. 3 (č. ÚZPF 1061/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

74. Veličná – kaštieľ (č. ÚZPF 257/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

75. Veľké Chlievany – rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 271/1) –architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík

76. Voderady – kaštieľ (č. ÚZPF 1155/1-2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marián Havlík

77. Vranov nad Topľou – hrad vodný, ul. Dr. Daxnera č. 3 (č. ÚZPF 10773/1) - architektonicko-historický výskum murovaných konštrukcií v sondách archeologického výskumu v r. 2016 – I. etapa, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

78. Vysočany – kaštieľ (č. ÚZPF 2133/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

79. Tatry – Starý Smokovec – Vila Iskra – (č. ÚZPF 11724/1) - architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

80. Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – údolná stanica visutej lanovej dráhy (č. ÚZPF 3850/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Ladislav Stojka

81. Zborov – Hrad Zborov, tretie predhradie – západná bašta – (č. ÚZPF 262/26) - architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

82. Žarnovica, m. č. Revištské Podzámčie – Hrad Revište – (č. ÚZPF 1261/1-12) - Doplnkový architektonicko-historický výskum vybratých objektov, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.