Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2016

Výskumy 2016

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2016

 1. Banka – kostol sv. Martina – severná loď kostola (č. ÚZPF 768/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 2. Banská Štiavnica – meštiansky dom Starozámocká 7 (č. ÚZPF 10979/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Bc. M. Fabian, Ing. arch. B. Vachová;
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom na Starozámockej ul. č. 5 (č. ÚZPF 3369/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic;
 4. Bánovce nad Bebravou, synagóga, Jesenského (č. ÚZPF 10710/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 5. Bratislava – cvernová továreň, (č. ÚZPF 11550/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. M. Sura, Mgr. E. Hrašková, PhDr. V. Ferus;
 6. Bratislava – škola, Moskovská 2 (č. ÚZPF 11775/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Szalay, Mgr. art. I. Pilný;
 7. Bratislava – silo obilné, tzv. Ludwigov mlyn (č. ÚZPF 11972/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 8. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/1-16) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 9. Brodzany – kaštieľ (č. ÚZPF 153/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 10. Čachtice – kaštieľ (č. ÚZPF 1202/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. T. Janura, PhD., PhDr. J. Oršulová, Ing. M. Matejka;
 11. Dolná Krupá – kaštieľ (č. ÚZPF 803/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar; prijaté s pripomienkami (04/16)
 12. Fiľakovo – bašta mestského opevnenia (č. ÚZPF 442/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, posudky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Mgr. P. Buday, PhD.;
 13. Fiľakovo – hrad, bastión I. (č. ÚZPF 440/19) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 14. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka;
 15. Hniezdne – meštiansky dom č. 94 (č. ÚZPF 4051/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 16. Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., stavba obytná, nádvorie hradné II. (č. ÚZPF 1539/5, 9, 10) – architektonicko-historický výskum,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 17. Hradište – r. k. Kostol sv. Barnabáša (č. ÚZPF 167/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD.;
 18. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický výskum vykonaný počas obnovy časti areálu, 4. etapa, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.;
 19. Jasenov – hrad, hospodárska budova (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 20. Jelenec – Hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/6, 12, 13) – doplnkový architektonicko-historický výskum objektu stavby hospodárskej I., paláca hradného III. a delovej bašty, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 21. Jelka – r. k. Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.,
  PhDr. M. Smoláková, CSc.;
 22. Kľačno – r. k. Kaplnka Panny Márie (č. ÚZPF 840/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 23. Komárno – opevnenie bastiónové, Vážska línia (č. ÚZPF 301/26-47) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 24. Komárno – Zichyho palác (č. ÚZPF 2144/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová;
 25. Komárno – bývalý župný dom (č. ÚZPF 2146/1) - architektonicko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová;
 26. Kostolná pri Dunaji – r. k. Kostol Panny Márie Ružencovej (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová;
 27. Košice – meštiansky dom Hlavná 53 (č. ÚZPF 3438/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková;
 28. Košice – meštiansky dom Zvonárska 2B (č. ÚZPF 3428/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 29. Kovarce – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 187/1) – umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 30. Kremnica – meštiansky dom na Štefánikovom nám. č. 24/22 (č. ÚZPF 2291/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa – priestory prízemia, spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.;
 31. Lednické Rovne – park (č. ÚZPF 745/3-7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. B. Malá a kol.;
 32. Levoča – meštiansky dom, Kláštorská 29 (č. ÚZPF 2759/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová;
 33. Levočadom meštiansky, Vysoká č.20 (č. ÚZPF 2829/1) –architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová, spolupráca: Ing. arch. Peter Kling;
 34. Lipovce – Hrádok Lipovce (č. ÚZPF 4270/1) - architektonicko-historický výskum – 1. etapa, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 35. Martin – rímskokatolícky Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 568/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 36. Martin-Záturčie – kúria (č. ÚZPF 11912/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.;
 37. Muráň – hrad, múr hradbový severozápadný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD., Mgr. M. Tihányiová, PhD.;
 38. Nitra – Veľprepoštský palác, Nám. Jána Pavla II. 5 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar.;
 39. Nitra – meštiansky dom Mostná 60 (č. ÚZPF 10665/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L. Chovancová;
 40. Nitra – hradný palác – suterén (č. ÚZPF 1483/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 41. Nitradom bytový, Farská 1 (č. ÚZPF 11860/1) – II. etapa, architektonicko-historický výskum, odb. garant: PhDr. Z. Zvarová, spracovatelia: Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L. Chovancová;
 42. Nitra – Kalvária (č. ÚZPF 11664/4-21) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.; prijaté s pripomienkami (12/16)
 43. Nitrianske Pravno – kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (č. ÚZPF 849/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 44. Nitrianske Pravno – budova administratívna (č. ÚZPF 11486/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 45. Oščadnica – kaštieľ (č. ÚZPF 2929/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 46. Oponice – hrad – veža útočištná, múr hradbový II., palác juhozápadný IV. (č. ÚZPF 216/1, 5, 8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 47. Partizánska Ľupča – mesto – urbanisticko-historický výskum, spracovateľka:
  doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.;
 48. Podbranč – hrad Branč – východný palác (č. ÚZPF 655/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 49. Poprad–Spišská Sobota – meštiansky dom na Sobotskom nám. č. 48 (č. ÚZPF 3101/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská;
 50. Pozdišovce – Kostol ev. cirkvi a. v. (č. ÚZPF 10277/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská; prijaté bez pripomienok (12/16)
 51. Ruská Nová Ves – Zbojnícky hrad (č. ÚZPF 3146/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 52. Sazdice – r. k. Kostol sv. Mikuláša Biskupa (č. ÚZPF 1637/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD.,
  Ing. M. Matejka;
 53. Skalica – starobinec „Štibor“ (č. ÚZPF 716/1) – architektonicko-historický výskum fasád dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík;
 54. Slanec – hrad – bašta severozápadná (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.;
 55. Slovenská Ľupča – hrad (č. ÚZPF 77/1-18) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád horného nádvoria, spracovatelia:
  Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová;
 56. Spišská Nová Ves, meštiansky dom, Letná 52 (č. ÚZPF 601/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD.;
 57. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – palác biskupský s areálom – záhrada (č. ÚZPF 2371/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 58. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – Architektonicko-historický výskum uličného interiéru PR Spišská Kapitula, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 59. Spišské Podhradiedom meštiansky, Mariánske nám. č. 6 (č. ÚZPF 765/1) –architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. E. Spaleková;
 60. Súľov-Hradná – kaštieľ (č. ÚZPF 1374/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.;
 61. Šamorín – ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.,Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová;
 62. Šámot (súčasť Šamorína) – rímskokatolícky Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 902/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová;
 63. Trenčín – hrad – obytná stavba, brána opevnenia (č. ÚZPF 1345/49, 50) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka, Mgr T. Janura, PhD.;
 64. Trenčín – hrad – múr hradbový IX., batéria (č. ÚZPF 1345/44, 1345/59) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD., Mgr. T. Janura, PhD.;
 65. Trenčín – dom meštiansky Mierové nám. 16 (č. ÚZPF 1357/1-2) – architektonicko-historický výskum interiérové omietkové vrstvy S krídla, dvorové fasády S a Z krídla, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková;
 66. Trenčín – dom meštiansky, Mierové nám. 40 (č. ÚZPF 1371/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 67. Trenčín – časť hradu - kazematy (č. ÚZPF 1345/37) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 68. Trenčín-Opatová – Kostol sv. Stanislava s areálom (č. ÚZPF 1292/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka, PhDr. Tomáš Janura, PhD.;
 69. Trnava – meštiansky dom Halenárska 14 (č. ÚZPF 11941/1) architektonicko-historický výskum, spracovatelia, Mgr. D. Haberland, Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská, PhD., Ing. arch. I. Gojdič;
 70. Veľký Kamenec – kaštieľ (č. ÚZPF 10717/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 71. Trnava, meštiansky dom, Jeruzalemská 38 (č. ÚZPF 11956/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland;
 72. Trnava, meštiansky dom, Štefánikova 41 (č. ÚZPF 10187/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. arch. J. Žuffová CSc., Ing. T. Kyncl;
 73. Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ulici č. 3 (č. ÚZPF 1098/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.;
 74. Veľký Šariš – hrad Šariš – bašta severovýchodná, bašta východná I. (č. ÚZPF 398/11, 12) – architektonicko-historický výskum II. etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka;
 75. Vinné – hrad, severozápadná a severná veža (č. ÚZPF 102/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 76. Záborské – kaštieľ (č. ÚZPF 404/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 77. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-31) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 78. Zborov – hrad – múr hradbový II. (č. ÚZPF 262/6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 79. Zemianske Kostoľany, miestna časť Dolné Lelovce – Kostol Narodenia Panny Márie, (č. ÚZPF 11 178/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, revízny a doplňujúci, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 80. Zemianske Kostoľany – „sýpka“, veža obytná (č. ÚZPF 902/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 81. Zemianske Kostoľany – kaštieľ tzv. „ Kišasonkin“ (č. ÚZPF 901/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 82. Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/2) – architektonicko-historický výskum východného paláca,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;