Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2015

Výskumy 2015

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2015

meštiansky dom č. 92 (č. ÚZPF 11896) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

radnica (č. ÚZPF 11688/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Hrčka, Ing. arch. J. Lišaník

Banská Bystrica – bašta mestského opevnenia a časť meštianskeho domu, Katovná a Lazovná ul. (č. ÚZPF 2320/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura, PhDr. V. Ferus

meštiansky dom Nám. sv. Trojice 23 (č. ÚZPF 2558/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Ing. arch. K. Vošková

taviareň Dolná huta (č. ÚZPF 2731/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 1. a 2. etapa, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

Banská Štiavnica – zaniknutý dominikánsky kláštor (č. ÚZPF 2486/1-2) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

hrad (č. ÚZPF 534/1-17) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1185/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl

Bojnice – meštiansky dom Hurbanovo nám. 61 (č. ÚZPF 816/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček

– Bratislavský hrad, rekonštrukcia záhrady na severnej terase (č. ÚZPF 28/1-32) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

hrad, západné opevnenie – bastión (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka

– kolégium pamätné Kapitulská 26 (č. ÚZPF 62/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová

Brekov – hrad, hospodárska budova 1. predhradia (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

Budimír – kúria (č. ÚZPF 413/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

dom meštiansky Malinovského súp. č. 805, 806 (č. ÚZPF 1201/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová

hrad, brána opevnenia, východný hradbový múr (č. ÚZPF 1200/4, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Danišovce – r. k. Kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 626/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

kláštor františkánov „Katarínka“ (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 4. etapa, výskum ruiny južného krídla, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

Divín – hrad, JZ hradba hradného jadra (č. ÚZPF 431/1-18) architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

– hrad, bránová veža západného predhradia (č. ÚZPF 800/12) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

r. k. Kostol (Kaplnka) sv. Martina (č. ÚZPF 502/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík

Fiľakovo – hrad, opevnenie 1. predhradia (č. ÚZPF 440/1-22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

Fintice – kaštieľ s areálom – sýpka (č. ÚZPF 2143/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Gbeľany – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 1340/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Ing. M. Sobola, PhD., Ing. T. Reháčková, PhD.

Gelnica – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 639/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

radnica, Banícke nám. 8 (č. ÚZPF 638/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

Hlboké – pamätná fara (č. ÚZPF 603/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

– r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1214/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Horná Lehota – kaštieľ (č. ÚZPF 220/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr. M. Čajka, PhD.

– hrad Hrušov, múr hradbový I., bašta delová južná I., bašta delová juhozápadná II. (č. ÚZPF 1539/5, 6, 8) – čiastkový architektonicko-historický výskum delových bášt a hradbového múru 1. predhradia, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, J krídlo, SV krídlo, V bašta (č. ÚZPF 1229/3, 4, 5) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií a striech, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-fareast-12.0pt;mso-fareast-areálom, knižnica (č. ÚZPF 287/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

– kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický výskum doplňujúci, 3. etapa, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

r. k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 724/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. I. Kušniráková, PhD.

Ilava – škola a kaplnka (č. ÚZPF 727/1-2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka

kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura

Jasenov – hrad, bašta 1. predhradia s kaplnkou (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie, palác hradný III. (č. ÚZPF 1443/9,12) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Jelšava – kaštieľ Koburgovský (č. ÚZPF 509/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. Ľ. Fillová

Kapušany – hrad, západná veža hradného jadra (č. ÚZPF 305/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

Kolíňany – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 1449/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.

– r. k. Kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 75/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

– opevnenie bastiónové, Palatínska línia (č. ÚZPF 301/1-25) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh

– r. k. Kaplnka sv. Jozefa (č. ÚZPF 2159/1) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

r. k. Kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

– radnica (č. ÚZPF 303/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

Košice – administratívna budova Poštová 14 (č. ÚZPF 3569/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

– dom bytový Štúrova 11 (č. ÚZPF 3643/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová

mestská veža sv. Urbana (č. ÚZPF 1117/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

– meštiansky dom Dominikánske nám. 21 (nie je v ÚZPF) – architektonicko-historický výskum podkrovia, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

Košice – meštiansky dom Hlavná 64 (č. ÚZPF 1092/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

Košice – meštiansky dom Mäsiarska 54 (č. ÚZPF 3554/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, brána východná (č. ÚZPF 518/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, chodba arkádová (č. ÚZPF 518/6) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, múr hradbový, terasa delová (č. ÚZPF 518/7, 13) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, palác hradný I. (č. ÚZPF 518/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, parkan, múr parkanový (č. ÚZPF 518/17, 18) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, veža obytná (č. ÚZPF 518/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 2313/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

– mestské opevnenie, Dolná brána (č. ÚZPF 2271/1, 2, 8) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

– kláštor minoritov (č. ÚZPF 2768/1) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

Levoča – nemocnica a pavilón, Probstnerova cesta 2 (č. ÚZPF 3085/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

Lietava – hrad, palác hradný II. (č. ÚZPF 1352/7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Lúka – hrad Tematín, palác hradný I., palác hradný III. (č. ÚZPF 1226/4, 8) – architektonicko-historický výskum 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

vila Dr. J. Kohúta, Štefánikova 68 (č. ÚZPF 591/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.

Michalovce – kaštieľ (č. ÚZPF 60/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Fillová, Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

– hrad, palác hradný južný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-fareast-12.0pt;mso-fareast-33, Námestie Jána Pavla II. – architektonicko-historický a archeologický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, PhDr. P. Bednár

Nitrianske Sučany – r. k. Kostol sv. Filipa a Jakuba ml. (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

Nižný Hrabovec – kaštieľ (č. ÚZPF 1990/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

– kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru V, J a Z krídla, 1. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.,
Mgr. M. Piatrov

Plaveč – hrad (č. ÚZPF 340/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

meštiansky dom Mariánske nám. 55 (č. ÚZPF 3981/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Podolínec – meštiansky dom Mariánske nám. 7 (č. ÚZPF 925/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Pukanec – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1633/1) – architektonicko-historický výskum fasád a podkrovia, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

– meštiansky dom – hospodárska budova Nám. baníkov 35 (č. ÚZPF 10146/1) – architektonicko-historický výskum sýpky vo dvore domu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

Ružindol – r. k. Kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 1000/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

Rybník – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 1019/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová

Slanec – hrad, hradný palác (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Spišská Nová Ves – Levočská ul. – urbanisticko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

Spišské Podhradie – meštiansky dom Hviezdoslavova 2 (č. ÚZPF 768/5), architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

Starý Tekov – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1642/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum (ohradný múr s kaplnkami, archeologicky odkryté murivá, sokle fasád), spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka

– r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 10394/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Ing. Ľ. Suchý, Mgr. D. Sabol, Ing. arch. Ľ. Viničenková, Mgr. L. Ďurčeková, Mgr. E. Sendeková

– ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová

Šaštín-Stráže – kláštor paulínov (č. ÚZPF 752/1) – doplnkový architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

banský úrad a stavba hospodárska (č. ÚZPF 11626/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

– r. k. Kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 122/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 1. etapa, výskum západných priestorov, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová

Trenčín – hrad, hodinová veža a západný hradbový múr (č. ÚZPF 1345/45, 63) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka

r. k. Kostol sv. Františka Xaverského (č. ÚZPF 1377/2) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová a kol.

kláštor benediktínov na Veľkej Skalke – konvent (č. ÚZPF 1305/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Trenčín-Trenčianske Biskupice – r. k. Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 10662/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.

meštiansky dom Halenárska 5 (č. ÚZPF 10180/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

kaštieľ (č. ÚZPF 4674/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Veľký Biel – kaštieľ (č. ÚZPF 553/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík

– hrad Šariš, stavba hospodárska (č. ÚZPF 398/26) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka

Veľký Šariš – hrad, veža č. 11 (tzv. Stará brána) a bastión (č. ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka

Zborov – hrad, veža bránová I. (č. ÚZPF 262/7) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

kaštieľ (č. ÚZPF 899/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-fareast- Zvolen – meštiansky dom Nám. SNP 24/37 (č. ÚZPF 1138/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura

<span style="mso-fareast- Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov, palác hradný II. – severný (č. ÚZPF 1266/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.