Prejsť na obsah

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2014


 1. Banská Bystrica – meštiansky dom, Nám. SNP 13 (č. ÚZPF 2467/0), – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 2. Banská Štiavnica – meštiansky dom Strieborná 2/A (č. ÚZPF 3370/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. M. Čelko, Ing. M. Matejka, Ing. T. Kyncl
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Akademická 6 (č. ÚZPF 2500/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. arch. P. Fabián
 4. Banská Štiavnica – r. k. Kostol sv. Kataríny, prístupové schodisko do krovu, krov (č. ÚZPF 2485/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M Šimkovic, Ing. arch. K. Ďurian, Ing. arch. P. Krušinský, PhD.
 5. Banská Štiavnica – remeselnícky dom, Mládežnícka 13 (č. ÚZPF 11273/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Mikuláš Čelko
 6. Banská Štiavnica – sídlisko Staré mesto (č. ÚZPF 2922/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 7. Beckov – meštiansky dom (č. ÚZPF 11876/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 8. Bojnice – hrad – reštaurácia (č. ÚZPF 805/31) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová,
 9. Bojnice – hrad, Hunyadiho sála (č. ÚZPF 805/11) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 10. Bojnice – meštiansky dom, Hurbanovo nám. 29 (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 11. Borša – kaštieľ (č. ÚZPF 10/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD. a kol.
 12. Bratislava – budova Mestskej sporiteľne, Nám. SNP 18 (č. ÚZPF 10899/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 13. Bratislava – hrad, múr hradbový západný, terasa severná (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum archeologicky odkrytých stavebných konštrukcií severnej terasy, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 14. Bratislava – klub športový veslársky, Botanická 11 (č. ÚZPF 11543/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 15. Bratislava – kolégium a pamätná tabuľa, Kapitulská 26 (č. ÚZPF 62/1, 2) – architektonicko-historický výskum miestností určených na adaptáciu pre účely kaplnky, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 16. Bratislava – pivovar Stein, kvasiareň (č. ÚZPF 11945/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 17. Bratislava-Devín – r. k. Kostol sv. Kríža (č. ÚZPF 326/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Silvia Paulusová, Ing. arch. Ivan Gojdič
 18. Brestovany – park pri kaštieli (č. ÚZPF 780/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. N. Foltinovičová, PhD., Mgr. P. Buday, Ing. P. Bali, PhD.
 19. Brezová pod Bradlom – r. k. Kostol Sv. Trojice (č. ÚZPF 590/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 20. Brhlovce – maštaľ s komorou, súp. č. 242 (č. ÚZPF 11672/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 21. Brhlovce – skalné obydlie č. 141 (č. ÚZPF 2330/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 22. Dechtice – kláštor františkánov, ruina kostola (č. ÚZPF 958/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, III. etapa, spracovateľka Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 23. Divín – hrad (č. ÚZPF 431/1-18) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 24. Dolné Dubové – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 809/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa – loď, svätyňa, sakristia, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Kocán
 25. Ďurkov – kúria (č. ÚZPF 10075/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová
 26. Fričovce – r. k. Kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 282/1) architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 27. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/0) – architektonicko-historický výskum II. etapa, brána hradného jadra, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 28. Hendrichovce – r. k. Kostol sv. Štefana (č. ÚZPF 290/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 29. Hlohovec – kaštieľ (č. ÚZPF 838/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. D. Baroková, Mgr. J. Smatanová
 30. Hodruša-Hámre – meštiansky dom č. 649 (č. ÚZPF 11621/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 31. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – doplňujúci architektonicko-historický výskum 2. etapa, výskum murív opevnenia odkrytých archeologickým výskumom, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 32. Jablonica – kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Hrašková
 33. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/1-16) – architektonicko-historický výskum II. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 34. Kolíňany – dom ľudový č. 182 (č. ÚZPF 2308/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 35. Komárno – dôstojnícky pavilón (č. ÚZPF 2145/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh
 36. Košice – administratívna budova železničného riaditeľstva, Gorkého 2 (č. ÚZPF 1328/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková
 37. Košice – bytový dom, Rooseveltova 4 (č. ÚZPF 3518/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 38. Košice – mestský palác, Hlavná 20 (č. ÚZPF 3431/0) – architektonicko-historický výskum striech a krovov, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD.
 39. Košice – meštiansky dom, Dominikánske nám. 21 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 40. Košice – meštiansky dom, Hlavná 3 (č. ÚZPF 3426/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum priečelia, spracovatelia: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Bc. Ing. J. Kiš
 41. Košice – meštiansky dom, Hlavná 53 a Kováčska 14 (č. ÚZPF 3438/1) – architektonicko-historický výskum krovu, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Ižvolt, PhD.
 42. Košice – meštiansky dom, Kováčska 38 (č. ÚZPF 3406/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum suterénu, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 43. Košice – meštiansky dom, Mäsiarska 35 (č. ÚZPF 3622/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 44. Košice – ortodoxná synagóga, Zvonárska 7 (č. ÚZPF 3620/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 45. Košice – pomník padlým v 2. svetovej vojne, Námestie osloboditeľov (č. ÚZPF 1326/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Švardová, Ing. D. Garaj
 46. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka (č. ÚZPF 518/5, 518/8, 518/12) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 47. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, bašta 1. predhradia severovýchodná (č. ÚZPF 518/9) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.
 48. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, Rákocziho trakt a JV bašta (č. ÚZPF 518/10, 11) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 49. Kravany nad Dunajom – r. k. Kostol Mena Panny Márie (č. ÚZPF 310/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday
 50. Kremnica – dom meštiansky, Dolná 95/48 (č. ÚZPF 3171/0) – umeleckohistorický a architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
 51. Kremnica – kláštor františkánov – konvent, Štefánikovo nám. 36 (č. ÚZPF 2276/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 52. Lednica – hrad – obytná veža (č. ÚZPF 743/1 ) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 53. Levoča – meštiansky dom „Evanjelická fara“ Vysoká 1 (č. ÚZPF 2810/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling, Mgr. E. Spaleková
 54. Lietava – hrad (č. ÚZPF 1352/1-22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 55. Lomné – gr. k. Kostol sv. Michala (č. ÚZPF 215/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 56. Lúka – hrad Tematín (č. ÚZPF 1226/1-20) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 57. Markušovce – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 671/5) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. M. Čutková, Ing. V. Slowiková, Mgr. M. Snaková, PhD.
 58. Mníchova Lehota – r. k. Kostol Najsvätejšej Trojice (č. ÚZPF 1252/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. Š. Oriško, PhD., Ing. M. Matejka, PhDr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl
 59. Modrý Kameň – hrad, 1. podlažie východného krídla (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 60. Nitra – kláštor kamaldulov, kostol ruina (č. ÚZPF 1513/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 61. Nitrianske Sučany – r. k. Kostol sv. Filipa a Jakuba (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 62. Oponice – hrad, delová bašta, juhozápadný palác (č. ÚZPF 216/8, 9) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 63. Partizánske – kaštieľ, Šimonovianska 33 (č. ÚZPF 231/1) – umeleckohistorický a architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 64. Počúvadlo – dom ľudový č. 31 (č. ÚZPF 2015/1) . architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 65. Podhradie – hrad Sivý Kameň (č. ÚZPF 868/1, 2, 3, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 66. Podhradie – hrad Sivý Kameň (č. ÚZPF 868/5) – čiastkový architektonicko-historický výskum bránovej veže, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 67. Prešov – dom meštiansky – krov, strecha, Hlavná 51 (č. ÚZPF 3221/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 68. Prešov – dom meštiansky – krov, strecha, Hlavná 53 (č. ÚZPF 3223/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 69. Prešov – dom meštiansky, Hlavná 49 (č. ÚZPF 3219/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 70. Prešov – meštiansky dom, Hlavná 47 (č. ÚZPF 3217/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 71. Prešov – vodáreň „Kumšt“ (č. ÚZPF 4238/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD.
 72. Prievidza – meštiansky dom, Námestie slobody 15 (č. ÚZPF 881/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 73. Rozhanovce – kúria (č. ÚZPF 10091/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 74. Skačany – základy r. k. Kostola sv. Juraja (č. ÚZPF 245/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 75. Slanec – hradná veža (č. ÚZPF 40/0) architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 76. Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 624/1, 2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 77. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – mestské opevnenie – brána opevnenia, hradbový múr (č. ÚZPF 770/2, 4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 78. Starý Tekov – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1642/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 79. Svätý Jur – kúria, Ul. Dr. Kautza 1 (č. ÚZPF 421/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland, Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská, PhD., Ing. arch. K. Ďurian
 80. Špania Dolina – r. k. Kostol Premenenia Pána (č. ÚZPF 82/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 81. Štiavnické bane – banský úrad (č. ÚZPF 11443/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic
 82. Teplička nad Váhom – kaštieľ, SZ nárožná bašta (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 83. Tomášikovo – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 59/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. N. Foltinovičová, PhD., Mgr. P. Buday
 84. Trebišov – hrad Parič (č. ÚZPF 1/7) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 85. Trebišov – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 4/2) – umeleckohistorický a reštaurátorský výskum, spracovatelia: PhDr. J. Čechová, Mgr. M. Borošová-Michalcová, Mgr. art. R. Boroš
 86. Trenčín – hrad, kasárne (č. ÚZPF 1345/37) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 87. Trenčín-Opatová – kláštor benediktínov na Veľkej Skalke (č. ÚZPF 1305/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 88. Trenčín-Opatová – kláštor benediktínov, konvent, SZ a SV múr so vstupnou bránou (č. ÚZPF 1305/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 89. Trnava – letohrádok, ul. T. Vansovej 3 (č. ÚZPF 10002/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. J. Žuffová, CSc., doc. PhDr. M. Smoláková, Mgr. P. Buday, Mgr. D. Zacharová
 90. Trnava – meštiansky dom, Divadelná 2 (nie je zapísaný v ÚZPF) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 91. Turčianska Štiavnička – oranžéria (č. ÚZPF 631/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 92. Turčianska Štiavnička – park pri kaštieli (č. ÚZPF 631/ 2, 4, 5, 6, 7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh, Ing. M. Heinrichová, PhD.
 93. Vinné – hradný palác a hospodárska budova (č. ÚZPF 102/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 94. Zborov – hrad, južná bašta I. predhradia (č. ÚZPF 262/10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 95. Želiezovce – r. k. Kostol sv. Jakuba st. (č. ÚZPF 1654/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 96. Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov – veža delová, predbránie, bastión (č. ÚZPF 1266/1-15) – architektonicko-historický výskum 1. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 97. Žilina – elektráreň, administratívna budova, ul. Republiky 5 (č. ÚZPF 11788/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Szalay, PhD., Mgr. E. Mazalanová
 98. Žilina – škola, bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15 (č. ÚZPF 1438/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 99. Žilina-Budatín – hrad – hradná veža (č. ÚZPF 1427/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl
 100. Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 2. etapa, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 101. Žilina-Bytčica – kaštieľ s areálom, park (č. ÚZPF 1329/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. M. Sobola, PhD.