Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2014

Výskumy 2014

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2014


 1. Banská Bystrica – meštiansky dom, Nám. SNP 13 (č. ÚZPF 2467/0), – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 2. Banská Štiavnica – meštiansky dom Strieborná 2/A (č. ÚZPF 3370/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. M. Čelko, Ing. M. Matejka, Ing. T. Kyncl
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Akademická 6 (č. ÚZPF 2500/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. arch. P. Fabián
 4. Banská Štiavnica – r. k. Kostol sv. Kataríny, prístupové schodisko do krovu, krov (č. ÚZPF 2485/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M Šimkovic, Ing. arch. K. Ďurian, Ing. arch. P. Krušinský, PhD.
 5. Banská Štiavnica – remeselnícky dom, Mládežnícka 13 (č. ÚZPF 11273/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Mikuláš Čelko
 6. Banská Štiavnica – sídlisko Staré mesto (č. ÚZPF 2922/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 7. Beckov – meštiansky dom (č. ÚZPF 11876/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 8. Bojnice – hrad – reštaurácia (č. ÚZPF 805/31) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová,
 9. Bojnice – hrad, Hunyadiho sála (č. ÚZPF 805/11) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 10. Bojnice – meštiansky dom, Hurbanovo nám. 29 (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 11. Borša – kaštieľ (č. ÚZPF 10/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD. a kol.
 12. Bratislava – budova Mestskej sporiteľne, Nám. SNP 18 (č. ÚZPF 10899/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 13. Bratislava – hrad, múr hradbový západný, terasa severná (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum archeologicky odkrytých stavebných konštrukcií severnej terasy, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 14. Bratislava – klub športový veslársky, Botanická 11 (č. ÚZPF 11543/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 15. Bratislava – kolégium a pamätná tabuľa, Kapitulská 26 (č. ÚZPF 62/1, 2) – architektonicko-historický výskum miestností určených na adaptáciu pre účely kaplnky, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 16. Bratislava – pivovar Stein, kvasiareň (č. ÚZPF 11945/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 17. Bratislava-Devín – r. k. Kostol sv. Kríža (č. ÚZPF 326/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Silvia Paulusová, Ing. arch. Ivan Gojdič
 18. Brestovany – park pri kaštieli (č. ÚZPF 780/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. N. Foltinovičová, PhD., Mgr. P. Buday, Ing. P. Bali, PhD.
 19. Brezová pod Bradlom – r. k. Kostol Sv. Trojice (č. ÚZPF 590/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 20. Brhlovce – maštaľ s komorou, súp. č. 242 (č. ÚZPF 11672/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 21. Brhlovce – skalné obydlie č. 141 (č. ÚZPF 2330/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 22. Dechtice – kláštor františkánov, ruina kostola (č. ÚZPF 958/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, III. etapa, spracovateľka Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 23. Divín – hrad (č. ÚZPF 431/1-18) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 24. Dolné Dubové – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 809/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa – loď, svätyňa, sakristia, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Kocán
 25. Ďurkov – kúria (č. ÚZPF 10075/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová
 26. Fričovce – r. k. Kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 282/1) architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 27. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/0) – architektonicko-historický výskum II. etapa, brána hradného jadra, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 28. Hendrichovce – r. k. Kostol sv. Štefana (č. ÚZPF 290/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 29. Hlohovec – kaštieľ (č. ÚZPF 838/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. D. Baroková, Mgr. J. Smatanová
 30. Hodruša-Hámre – meštiansky dom č. 649 (č. ÚZPF 11621/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 31. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – doplňujúci architektonicko-historický výskum 2. etapa, výskum murív opevnenia odkrytých archeologickým výskumom, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 32. Jablonica – kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Hrašková
 33. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/1-16) – architektonicko-historický výskum II. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 34. Kolíňany – dom ľudový č. 182 (č. ÚZPF 2308/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 35. Komárno – dôstojnícky pavilón (č. ÚZPF 2145/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh
 36. Košice – administratívna budova železničného riaditeľstva, Gorkého 2 (č. ÚZPF 1328/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková
 37. Košice – bytový dom, Rooseveltova 4 (č. ÚZPF 3518/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 38. Košice – mestský palác, Hlavná 20 (č. ÚZPF 3431/0) – architektonicko-historický výskum striech a krovov, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD.
 39. Košice – meštiansky dom, Dominikánske nám. 21 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 40. Košice – meštiansky dom, Hlavná 3 (č. ÚZPF 3426/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum priečelia, spracovatelia: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Bc. Ing. J. Kiš
 41. Košice – meštiansky dom, Hlavná 53 a Kováčska 14 (č. ÚZPF 3438/1) – architektonicko-historický výskum krovu, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Ižvolt, PhD.
 42. Košice – meštiansky dom, Kováčska 38 (č. ÚZPF 3406/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum suterénu, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 43. Košice – meštiansky dom, Mäsiarska 35 (č. ÚZPF 3622/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 44. Košice – ortodoxná synagóga, Zvonárska 7 (č. ÚZPF 3620/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 45. Košice – pomník padlým v 2. svetovej vojne, Námestie osloboditeľov (č. ÚZPF 1326/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Švardová, Ing. D. Garaj
 46. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka (č. ÚZPF 518/5, 518/8, 518/12) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 47. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, bašta 1. predhradia severovýchodná (č. ÚZPF 518/9) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.
 48. Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, Rákocziho trakt a JV bašta (č. ÚZPF 518/10, 11) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 49. Kravany nad Dunajom – r. k. Kostol Mena Panny Márie (č. ÚZPF 310/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday
 50. Kremnica – dom meštiansky, Dolná 95/48 (č. ÚZPF 3171/0) – umeleckohistorický a architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
 51. Kremnica – kláštor františkánov – konvent, Štefánikovo nám. 36 (č. ÚZPF 2276/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 52. Lednica – hrad – obytná veža (č. ÚZPF 743/1 ) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 53. Levoča – meštiansky dom „Evanjelická fara“ Vysoká 1 (č. ÚZPF 2810/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling, Mgr. E. Spaleková
 54. Lietava – hrad (č. ÚZPF 1352/1-22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 55. Lomné – gr. k. Kostol sv. Michala (č. ÚZPF 215/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 56. Lúka – hrad Tematín (č. ÚZPF 1226/1-20) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 57. Markušovce – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 671/5) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. M. Čutková, Ing. V. Slowiková, Mgr. M. Snaková, PhD.
 58. Mníchova Lehota – r. k. Kostol Najsvätejšej Trojice (č. ÚZPF 1252/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. Š. Oriško, PhD., Ing. M. Matejka, PhDr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl
 59. Modrý Kameň – hrad, 1. podlažie východného krídla (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 60. Nitra – kláštor kamaldulov, kostol ruina (č. ÚZPF 1513/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 61. Nitrianske Sučany – r. k. Kostol sv. Filipa a Jakuba (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 62. Oponice – hrad, delová bašta, juhozápadný palác (č. ÚZPF 216/8, 9) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 63. Partizánske – kaštieľ, Šimonovianska 33 (č. ÚZPF 231/1) – umeleckohistorický a architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 64. Počúvadlo – dom ľudový č. 31 (č. ÚZPF 2015/1) . architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 65. Podhradie – hrad Sivý Kameň (č. ÚZPF 868/1, 2, 3, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 66. Podhradie – hrad Sivý Kameň (č. ÚZPF 868/5) – čiastkový architektonicko-historický výskum bránovej veže, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 67. Prešov – dom meštiansky – krov, strecha, Hlavná 51 (č. ÚZPF 3221/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 68. Prešov – dom meštiansky – krov, strecha, Hlavná 53 (č. ÚZPF 3223/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 69. Prešov – dom meštiansky, Hlavná 49 (č. ÚZPF 3219/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 70. Prešov – meštiansky dom, Hlavná 47 (č. ÚZPF 3217/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 71. Prešov – vodáreň „Kumšt“ (č. ÚZPF 4238/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD.
 72. Prievidza – meštiansky dom, Námestie slobody 15 (č. ÚZPF 881/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 73. Rozhanovce – kúria (č. ÚZPF 10091/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 74. Skačany – základy r. k. Kostola sv. Juraja (č. ÚZPF 245/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 75. Slanec – hradná veža (č. ÚZPF 40/0) architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 76. Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 624/1, 2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 77. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – mestské opevnenie – brána opevnenia, hradbový múr (č. ÚZPF 770/2, 4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 78. Starý Tekov – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1642/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 79. Svätý Jur – kúria, Ul. Dr. Kautza 1 (č. ÚZPF 421/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland, Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská, PhD., Ing. arch. K. Ďurian
 80. Špania Dolina – r. k. Kostol Premenenia Pána (č. ÚZPF 82/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 81. Štiavnické bane – banský úrad (č. ÚZPF 11443/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic
 82. Teplička nad Váhom – kaštieľ, SZ nárožná bašta (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 83. Tomášikovo – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 59/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. N. Foltinovičová, PhD., Mgr. P. Buday
 84. Trebišov – hrad Parič (č. ÚZPF 1/7) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 85. Trebišov – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 4/2) – umeleckohistorický a reštaurátorský výskum, spracovatelia: PhDr. J. Čechová, Mgr. M. Borošová-Michalcová, Mgr. art. R. Boroš
 86. Trenčín – hrad, kasárne (č. ÚZPF 1345/37) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.
 87. Trenčín-Opatová – kláštor benediktínov na Veľkej Skalke (č. ÚZPF 1305/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 88. Trenčín-Opatová – kláštor benediktínov, konvent, SZ a SV múr so vstupnou bránou (č. ÚZPF 1305/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 89. Trnava – letohrádok, ul. T. Vansovej 3 (č. ÚZPF 10002/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. J. Žuffová, CSc., doc. PhDr. M. Smoláková, Mgr. P. Buday, Mgr. D. Zacharová
 90. Trnava – meštiansky dom, Divadelná 2 (nie je zapísaný v ÚZPF) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 91. Turčianska Štiavnička – oranžéria (č. ÚZPF 631/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 92. Turčianska Štiavnička – park pri kaštieli (č. ÚZPF 631/ 2, 4, 5, 6, 7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh, Ing. M. Heinrichová, PhD.
 93. Vinné – hradný palác a hospodárska budova (č. ÚZPF 102/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 94. Zborov – hrad, južná bašta I. predhradia (č. ÚZPF 262/10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 95. Želiezovce – r. k. Kostol sv. Jakuba st. (č. ÚZPF 1654/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 96. Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov – veža delová, predbránie, bastión (č. ÚZPF 1266/1-15) – architektonicko-historický výskum 1. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 97. Žilina – elektráreň, administratívna budova, ul. Republiky 5 (č. ÚZPF 11788/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Szalay, PhD., Mgr. E. Mazalanová
 98. Žilina – škola, bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15 (č. ÚZPF 1438/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 99. Žilina-Budatín – hrad – hradná veža (č. ÚZPF 1427/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl
 100. Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 2. etapa, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 101. Žilina-Bytčica – kaštieľ s areálom, park (č. ÚZPF 1329/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. M. Sobola, PhD.