Prejsť na obsah
Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2013

 1. Banská Štiavnica – dom banícky, Ul. Malé Trhovisko 6 (č. ÚZPF 11723/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 2. Banská Štiavnica – evanjelické lýceum, Námestie Svätej Trojice 16 (č. ÚZPF 2494/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká 13 (č. ÚZPF 2535/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 4. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Dolná ul. č. 8/A (č. ÚZPF 11828/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Višňovského 5 (č. ÚZPF 3374/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 6. Banská Štiavnica – sídlisko, hradná kaplnka (č. ÚZPF 2922/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 7. Beckov – hrad (č. ÚZPF 1180/1-18) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna
 8. Bohunice – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 701/3) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. J. Oršulová
 9. Bratislava – polyfunkčný dom, bývalá YMCA, Karpatská 2-4 (č. ÚZPF 11485/0 ) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 10. Bratislava – pravoslávny Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 128/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 11. Bratislava – r. k. Kostol sv. Trojice, sv. Jána z Mathy (č. ÚZPF 168/0) – architektonicko-historický výskum fasád a strechy, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 12. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-historický výskum objektu I. brány, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 13. Čachtice – hrad (č. ÚZPF 1200/1-8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 14. Čereňany – r. k. Kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 823/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 15. Demjata – kaštieľ (č. ÚZPF 278/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 16. Dolné Dubové – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 809/1) – architektonicko-historický výskum, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 17. Gaboltov – r. k. Kostol sv. Vojtecha (č. ÚZPF 175/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 18. Gáň – r. k. Kostol sv. Rodiny (č. ÚZPF 3/0 ) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 19. Haluzice – r. k. Kostol Všetkých svätých – (č. ÚZPF 1218/1-3 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 20. Hlohovec – dom, Štefánikova 22 (objekt v pamiatkovom území, nie je NKP) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády a suterénu, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. E. Zvarík, Mgr. D. Baroková
 21. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-historický výskum prízemia fasády, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 22. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 23. Hodruša-Hámre – meštiansky dom, Banská Hodruša 649 (č. ÚZPF 11621/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 24. Hronský Beňadik – Kaplnka Božieho hrobu (č. ÚZPF 1230/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 25. Hronský Beňadik – r. k. Kostol sv. Egídia (č. ÚZPF 2591/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 26. Jasenov – hrad (č. ÚZPF 126/0) – architektonicko-historický výskum juhozápadnej bašty I. predhradia, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 27. Jelšava – meštiansky dom, Nám. republiky 34 (ÚZPF 4140/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 28. Koceľovce – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 517/0) – architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 29. Komárno – pevnosť, veliteľská a kasárenská budova (č. ÚZPF 302/2-3 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 30. Košice – bytový dom, Mäsiarska 65 (č. ÚZPF 3559/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 31. Košice – meštiansky dom, Alžbetina 16 (č. ÚZPF 3577/0) – architektonicko-historický výskum krovu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 32. Košice – meštiansky dom, Grešákova 12 (č. ÚZPF 3650/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 33. Košice – meštiansky dom, Hlavná 52 (č. ÚZPF 1083/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 34. Košice – meštiansky dom, Hlavná 77 (č. ÚZPF 3445/0) – architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 35. Košice – meštiansky dom, Hradbová 4 (ÚZPF 3373/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 36. Krásna Hôrka – hrad (č. ÚZPF 518/1-18) – čiastkový architektonicko-historický výskum korún murív a pozostatkov krovových konštrukcií, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. M. Šimkovic
 37. Krásna Hôrka – hrad, kasárne (č. ÚZPF 518/15) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 38. Krompachy – železiareň (č. ÚZPF 2354/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling
 39. Lednica – zaniknutý kostol (č. ÚZPF 11848/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 40. Levoča – meštiansky dom, Nám. Majstra Pavla 15 (č. ÚZPF 2904/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná
 41. Levoča – meštiansky dom, Vysoká 73 (č. ÚZPF 2857/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 42. Livina – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 11679/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 43. Livina – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 11679/0) – architektonicko-historický výskum fasády lode, II. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 44. Ľubovec-Ruské Pekľany – kaštieľ (č. ÚZPF 2262/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľky: PhDr. D. Petranská, Mgr. M. Snaková (archívny výskum)
 45. Malinovo – kaštieľ (č. ÚZPF 452/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 46. Markušovce – kaštieľ (č. ÚZPF 671/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 47. Mengusovce – r. k. Kostol sv. Tomáša (ÚZPF 913/0) – architektonicko-historický výskum kostolnej veže, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 48. Muráň – hrad, tzv. Veliteľská budova (č. ÚZPF 528/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 49. Nitra – r. k. Kostol sv. Emeráma (č. ÚZPF 1483/4) – architektonicko-historický výskum východnej steny tzv. Dolného kostola, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 50. Nováky – Kaplnka sv. Juliany (č. ÚZPF 855/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 51. Nové Mesto nad Váhom – r. k. Kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 52. Palárikovo – vodáreň, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 363/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday
 53. Partizánske-Šimonovany – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (ÚZPF 232/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 54. Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 55. Plavecké Podhradie – Plavecký hrad, severný palác jadra a bránová veža 2. predhradia (č. ÚZPF 340/1) – architektonicko-historický výskum staticky narušených objektov, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 56. Plešivec – kostol ref. cirkvi (č. ÚZPF 537/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi, Mgr. S. Paulusová
 57. Ploské – kaštieľ (č. ÚZPF 434/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková
 58. Prešov – meštiansky dom, Slovenská 15/A, (č. ÚZPF 3241/0) – architektonicko-historický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 59. Rimavské Brezovo – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 1010/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 60. Rokycany – r. k. Kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 345/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. J. Čechová
 61. Rožňava – meštiansky dom Betliarska 4 (č. ÚZPF 10130/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 62. Slanec – hrad (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, I. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr, T. Janura, PhD.
 63. Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 10623/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 64. Spišské Podhradie – meštiansky dom, Pálešovo námestie 29 (č. ÚZPF 738/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD., PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. M. Dušenka
 65. Stará Ľubovňa – hrad, palác Lubomirských (č. ÚZPF 975/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 66. Stupava – kaštieľ (č. ÚZPF 540/1-2) – architektonicko-historický výskum mosta, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, PhDr. H. Žažová, PhD. (archívny výskum)
 67. Svätý Jur – radnica (č. ÚZPF 422/0) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 68. Svätý Jur – vinohradnícky dom, Horné Predmestie 12 (č. ÚZPF 423/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, Ing. M. Matejka, Mgr. P. Bárta, PhD., PhDr. J. Turčány
 69. Šahy – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1648/1) – architektonicko-historický výskum exteriéru, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 70. Štítnik – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 558/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling, Mgr. S. Paulusová, PhDr. N. Urbanová
 71. Teplička nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum južného krídla, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr. T. Janura, PhD.
 72. Topoľčany – dom meštiansky, Pribinova 72 (č. ÚZPF 11832/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, I. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Havlík
 73. Topoľčianky – kaplnka, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1555/15) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. B. Váchová
 74. Toporec – kaštieľ (č. ÚZPF 990/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Baroková
 75. Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. 6 (č. ÚZPF 10439/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. E. Zvarík, Mgr. D. Baroková
 76. Trnava – meštiansky dom, Štefánikova 4 (č. ÚZPF 1099/0) – doplňujúci architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 77. Trnava – Uršulínsky kláštor, (č. ÚZPF 1134/1) – architektonicko-historický výskum časti severnej uličnej fasády, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 78. Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec (č. ÚZPF 269/13) – architektonicko-historický výskum hospodárskej budovy, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 79. Voderady – romantická stavba v parku kaštieľa (č. ÚZPF 1155/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 80. Zacharovce – ref. kostol (č. ÚZPF 3417/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. B. Vachová
 81. Zemianske Kostoľany – kostol ev. a. v. (č. ÚZPF 896/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 82. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 83. Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková