Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2013

Výskumy 2013

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2013

 1. Banská Štiavnica – dom banícky, Ul. Malé Trhovisko 6 (č. ÚZPF 11723/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 2. Banská Štiavnica – evanjelické lýceum, Námestie Svätej Trojice 16 (č. ÚZPF 2494/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká 13 (č. ÚZPF 2535/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 4. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Dolná ul. č. 8/A (č. ÚZPF 11828/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Višňovského 5 (č. ÚZPF 3374/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 6. Banská Štiavnica – sídlisko, hradná kaplnka (č. ÚZPF 2922/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 7. Beckov – hrad (č. ÚZPF 1180/1-18) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna
 8. Bohunice – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 701/3) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. J. Oršulová
 9. Bratislava – polyfunkčný dom, bývalá YMCA, Karpatská 2-4 (č. ÚZPF 11485/0 ) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 10. Bratislava – pravoslávny Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 128/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 11. Bratislava – r. k. Kostol sv. Trojice, sv. Jána z Mathy (č. ÚZPF 168/0) – architektonicko-historický výskum fasád a strechy, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 12. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-historický výskum objektu I. brány, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 13. Čachtice – hrad (č. ÚZPF 1200/1-8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 14. Čereňany – r. k. Kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 823/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 15. Demjata – kaštieľ (č. ÚZPF 278/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 16. Dolné Dubové – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 809/1) – architektonicko-historický výskum, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 17. Gaboltov – r. k. Kostol sv. Vojtecha (č. ÚZPF 175/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 18. Gáň – r. k. Kostol sv. Rodiny (č. ÚZPF 3/0 ) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 19. Haluzice – r. k. Kostol Všetkých svätých – (č. ÚZPF 1218/1-3 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 20. Hlohovec – dom, Štefánikova 22 (objekt v pamiatkovom území, nie je NKP) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády a suterénu, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. E. Zvarík, Mgr. D. Baroková
 21. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-historický výskum prízemia fasády, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 22. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 23. Hodruša-Hámre – meštiansky dom, Banská Hodruša 649 (č. ÚZPF 11621/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 24. Hronský Beňadik – Kaplnka Božieho hrobu (č. ÚZPF 1230/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 25. Hronský Beňadik – r. k. Kostol sv. Egídia (č. ÚZPF 2591/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 26. Jasenov – hrad (č. ÚZPF 126/0) – architektonicko-historický výskum juhozápadnej bašty I. predhradia, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic
 27. Jelšava – meštiansky dom, Nám. republiky 34 (ÚZPF 4140/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 28. Koceľovce – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 517/0) – architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 29. Komárno – pevnosť, veliteľská a kasárenská budova (č. ÚZPF 302/2-3 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 30. Košice – bytový dom, Mäsiarska 65 (č. ÚZPF 3559/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 31. Košice – meštiansky dom, Alžbetina 16 (č. ÚZPF 3577/0) – architektonicko-historický výskum krovu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 32. Košice – meštiansky dom, Grešákova 12 (č. ÚZPF 3650/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 33. Košice – meštiansky dom, Hlavná 52 (č. ÚZPF 1083/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 34. Košice – meštiansky dom, Hlavná 77 (č. ÚZPF 3445/0) – architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 35. Košice – meštiansky dom, Hradbová 4 (ÚZPF 3373/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 36. Krásna Hôrka – hrad (č. ÚZPF 518/1-18) – čiastkový architektonicko-historický výskum korún murív a pozostatkov krovových konštrukcií, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. M. Šimkovic
 37. Krásna Hôrka – hrad, kasárne (č. ÚZPF 518/15) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 38. Krompachy – železiareň (č. ÚZPF 2354/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling
 39. Lednica – zaniknutý kostol (č. ÚZPF 11848/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 40. Levoča – meštiansky dom, Nám. Majstra Pavla 15 (č. ÚZPF 2904/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná
 41. Levoča – meštiansky dom, Vysoká 73 (č. ÚZPF 2857/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 42. Livina – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 11679/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 43. Livina – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 11679/0) – architektonicko-historický výskum fasády lode, II. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 44. Ľubovec-Ruské Pekľany – kaštieľ (č. ÚZPF 2262/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľky: PhDr. D. Petranská, Mgr. M. Snaková (archívny výskum)
 45. Malinovo – kaštieľ (č. ÚZPF 452/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 46. Markušovce – kaštieľ (č. ÚZPF 671/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 47. Mengusovce – r. k. Kostol sv. Tomáša (ÚZPF 913/0) – architektonicko-historický výskum kostolnej veže, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 48. Muráň – hrad, tzv. Veliteľská budova (č. ÚZPF 528/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 49. Nitra – r. k. Kostol sv. Emeráma (č. ÚZPF 1483/4) – architektonicko-historický výskum východnej steny tzv. Dolného kostola, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 50. Nováky – Kaplnka sv. Juliany (č. ÚZPF 855/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 51. Nové Mesto nad Váhom – r. k. Kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 52. Palárikovo – vodáreň, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 363/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday
 53. Partizánske-Šimonovany – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (ÚZPF 232/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 54. Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 55. Plavecké Podhradie – Plavecký hrad, severný palác jadra a bránová veža 2. predhradia (č. ÚZPF 340/1) – architektonicko-historický výskum staticky narušených objektov, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 56. Plešivec – kostol ref. cirkvi (č. ÚZPF 537/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi, Mgr. S. Paulusová
 57. Ploské – kaštieľ (č. ÚZPF 434/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková
 58. Prešov – meštiansky dom, Slovenská 15/A, (č. ÚZPF 3241/0) – architektonicko-historický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 59. Rimavské Brezovo – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 1010/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 60. Rokycany – r. k. Kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 345/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. J. Čechová
 61. Rožňava – meštiansky dom Betliarska 4 (č. ÚZPF 10130/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy
 62. Slanec – hrad (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, I. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr, T. Janura, PhD.
 63. Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 10623/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 64. Spišské Podhradie – meštiansky dom, Pálešovo námestie 29 (č. ÚZPF 738/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD., PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. M. Dušenka
 65. Stará Ľubovňa – hrad, palác Lubomirských (č. ÚZPF 975/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 66. Stupava – kaštieľ (č. ÚZPF 540/1-2) – architektonicko-historický výskum mosta, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, PhDr. H. Žažová, PhD. (archívny výskum)
 67. Svätý Jur – radnica (č. ÚZPF 422/0) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 68. Svätý Jur – vinohradnícky dom, Horné Predmestie 12 (č. ÚZPF 423/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, Ing. M. Matejka, Mgr. P. Bárta, PhD., PhDr. J. Turčány
 69. Šahy – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1648/1) – architektonicko-historický výskum exteriéru, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
 70. Štítnik – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 558/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling, Mgr. S. Paulusová, PhDr. N. Urbanová
 71. Teplička nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum južného krídla, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr. T. Janura, PhD.
 72. Topoľčany – dom meštiansky, Pribinova 72 (č. ÚZPF 11832/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, I. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Havlík
 73. Topoľčianky – kaplnka, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1555/15) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. B. Váchová
 74. Toporec – kaštieľ (č. ÚZPF 990/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Baroková
 75. Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. 6 (č. ÚZPF 10439/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. E. Zvarík, Mgr. D. Baroková
 76. Trnava – meštiansky dom, Štefánikova 4 (č. ÚZPF 1099/0) – doplňujúci architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 77. Trnava – Uršulínsky kláštor, (č. ÚZPF 1134/1) – architektonicko-historický výskum časti severnej uličnej fasády, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 78. Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec (č. ÚZPF 269/13) – architektonicko-historický výskum hospodárskej budovy, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 79. Voderady – romantická stavba v parku kaštieľa (č. ÚZPF 1155/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 80. Zacharovce – ref. kostol (č. ÚZPF 3417/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. B. Vachová
 81. Zemianske Kostoľany – kostol ev. a. v. (č. ÚZPF 896/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová
 82. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 83. Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková