Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2012

Výskumy 2012

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2012

 1. Báč – františkánsky kláštor (č. ÚZPF 66/1-6 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Nováková (archívny výskum)
 2. Banská Štiavnica – „Liempacherovský“ meštiansky dom (č. ÚZPF 2567/0) – návrh na reštaurovanie, spracovateľ: Mgr. art. V. Plekanec
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, A. Sládkoviča 2, (č. ÚZPF 2539/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy
 4. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Dolná Resla 3 (č. ÚZPF 11325/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká 9 (č. ÚZPF 3344/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová
 6. Banská Štiavnica – pracháreň, Na Maximilián šachtu 10, (č. ÚZPF 10830/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 7. Bardejov – dom meštiansky, Kláštorská 8 (č. ÚZPF 1741/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 8. Bardejov – dom meštiansky, Stöcklova 23 (č. ÚZPF 1772/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 9. Blatnica – hrad, (č. ÚZPF 534/1-17) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD. (archívny výskum)
 10. Bojnice – hrad s areálom (č. ÚZPF 805/1-38) – čiastkový architektonicko-historický výskum severovýchodného krídla, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 11. Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum fasád zv. 1, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 12. Bratislava – Dóm sv. Martina, (č. ÚZPF 198/1) architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum severnej, východnej a južnej fasády lode a fasád presbytéria – II. časť, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 13. Bratislava – dom vinohradnícky, Obchodná 70, architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič
 14. Bratislava – mestský palác, (Pálffyho palác), Ventúrska 10 (č. ÚZPF 45/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová
 15. Bratislava – meštiansky dom, Zámočnícka č. 5 (č. ÚZPF 234/0) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Obuchová CSc.
 16. Budimír – kaštieľ (č. ÚZPF 413/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kolektív
 17. Budkovce – kaštieľ (č. ÚZPF 10253/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. J. Čechová, Mgr. J. Ličková, Ing. Ľ. Suchý
 18. Červenica pri Sabinove – kaštieľ (č. ÚZPF 275/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 19. Dechtice – mlyn vodný s areálom, (č. ÚZPF 11793/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 20. Dechtice – ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny (č. ÚZPF 958/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 21. Domaniža – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 710/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 22. Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1340/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 23. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/0), architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 24. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 17, (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 25. Hostie – hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/3,7) – čiastkový architektonicko-historický výskum objektov východného a juhovýchodného paláca, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. M. Skalská (archívny výskum)
 26. Hronský Beňadik – benediktínsky kláštor (č. ÚZPF 1229/1-19) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum opátskeho krídla s baštou a sýpky s baštou, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar, Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 27. Hubice – kaštieľ (č. ÚZPF 89/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová
 28. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. J. Žuffová, CSc., Ing. V. Vágenknechtová (park)
 29. Ivanka pri Dunaji – kaštieľ a park (č. ÚZPF 406/2) – architektonicko-historický výskum parku, spracovatelia: Ing. V. Vágenknechtová, PhDr. Z. Zvarová
 30. Jarovnice – kaštieľ (č. ÚZPF 303/0) – doplnkový umeleckohistorický a reštaurátorský výskum, spracovateľka: PhDr. J. Čechová
 31. Jasov – kláštor premonštrátov – park (č. ÚZPF 421/3-7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. M. Čutková, (architektúra, zeleň), Ing. V. Slowiková, (zeleň), PhDr. H. Žažová, PhD.(archívny výskum)
 32. Jasov – kláštor premonštrátov (č. ÚZPF 421/1-8) – architektonicko-historický a archívny výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. H. Žažová, PhD., Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Suchá, Ing. T. Kyncl, Ing. M. Matejka, Mgr. art. M. Keleši
 33. Jelenec – hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 34. Kočovce – kaštieľ a park (č. ÚZPF 1234/1-2) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. Tomáš Janura, PhD. (archívny výskum)
 35. Komárno – meštiansky dom, Dunajská 21 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 36. Komárno – protiturecká pevnosť – Nová Pevnosť (č. ÚZPF 302/2-7) – architektonicko-historický výskum Novej Pevnosti – 1. etapa, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 37. Komjatice – pamätná fara Ondreja Cabana (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 38. Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1) – architektonicko-historický výskum interiéru štítov, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Váchová
 39. Košice – dom meštiansky, Hlavná 60 (č. ÚZPF 3439/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 40. Košice – dom meštiansky, Mlynská 18, (č. ÚZPF 3496/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 41. Košice – kláštor uršulíniek na Hlavnej ul. 66 (č. ÚZPF 1094/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum okenných výplní východnej fasády, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 42. Košice – meštiansky dom, Alžbetina ulica č. 16 (č. ÚZPF 3577/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 43. Košice – Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie, Pavilón 25 (č. ÚZPF 1158/9) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 44. Krupina – r. k. Kostol Narodenia Panny Márie, juhozápadná bašta opevnenia (č. ÚZPF 1098/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Lukáč
 45. Kšinná – r. k. Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 200/0) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 46. Kunerad – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 2087/1-3) architektonicko-historický výskum – I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 47. Leles – premonštrátsky kláštor (č. ÚZPF 27/1-4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 48. Levoča – meštiansky dom, Mäsiarska 15 (č. ÚZPF 2792/0) – architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 49. Levoča – meštiansky dom, Vysoká 76 (č. ÚZPF 2860/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. Ľ. Suchý
 50. Levoča – radnica s areálom (č. ÚZPF 2891/1-2) – architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 51. Liptovský Ján – kaštieľ (č. ÚZPF 10547/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 52. Lúka – kaštieľ (č. ÚZPF 1250/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 53. Markušovce – kaštieľ s areálom, budova hospodárska (č. ÚZPF 671/4) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. A. Klingová
 54. Martin – budova administratívna pamätná (1. sídlo Matice slovenskej) a park na Štefánikovej ul. 11 (č. ÚZPF 573/1,4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 55. Modra – dom meštiansky, Dolná 4 (č. ÚZPF 10571/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Baroková
 56. Modra – dom meštiansky, Štúrova 53 (č. ÚZPF 10594/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 57. Modra – dom meštiansky, Štúrova 62 (č. ÚZPF 10609/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová (archívny výskum)
 58. Modra – r. k. Kostol sv. Štefana kráľa, (č. ÚZPF 10952/0) – architektonicko- historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič
 59. Nitra – meštiansky dom, Štefánikova 34 (objekt v pamiatkovom území) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 60. Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja (č. ÚZPF 212/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. art. T. Haviar
 61. Ochtiná – evanjelický kostol a. v. (č. ÚZPF 533/0 ) – architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská a kol.
 62. Opatová – ruina bývalého benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke (č. ÚZPF 1305/1-7) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 63. Pezinok – bastión mestského opevnenia, Záhradná ulica (č. ÚZPF 510/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 64. Pezinok – meštiansky dom, Holubyho 9 (č. ÚZPF 10858/0) architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 65. Podbranč – hrad Branč, (č. ÚZPF 655/1-7) – architektonicko-historický výskum delovej bašty, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 66. Považská Bystrica – Považský hrad (č. ÚZPF 760/1-16) architektonicko-historický výskum – II. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 67. Prievidza – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie kostola piaristov (č. ÚZPF 872/2) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. P. Horanský
 68. Prievidza – kolégium piaristov (č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. M. Smoláková, CSc.
 69. Pruské – kaštieľ a park (č. ÚZPF 772/1-3) – architektonicko-historický, umeleckohistorický a archívny výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. V. Vagenknechtová, Mgr. T. Janura, PhD., PhDr. J. Oršulová, Ing. M. Matejka
 70. Sabinov – meštiansky dom, Námestie Slobody 55, (č. ÚZPF 3828/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 71. Senné – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 11243/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 72. Skalica – dom meštiansky, Štefánikova 12 – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík
 73. Skalica – meštiansky dom, Potočná 25 – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 74. Smižany – meštiansky dom, Smreková 8 (č. ÚZPF 3888/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. Ľ. Suchý
 75. Smižany – r. k. Kostol Povýšenia sv. Kríža, (č. ÚZPF 703/0) – architektonicko-historický výskum okien južnej fasády, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 76. Spišské Podhradie – meštianske domy, Pálešovo námestie – doplnenie návrhu obnovy architektonicko-historického výskumu, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 77. Spišské Podhradie – meštiansky dom (č. ÚZPF 731/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 78. Spišské Podhradie – meštiansky dom, Pálešovo námestie 29 (č. ÚZPF 738/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD., PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. M. Dušenka
 79. Spišské Podhradie – stanica mýtna s areálom, dom remeselnícky II. (č. ÚZPF 2370/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. P. Kling
 80. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – kanónia č. 8 (č. ÚZPF 776/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 81. Strážske – r. k. Kostol Nanebovstúpenia Pána (č. ÚZPF 94/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD.
 82. Svätý Anton – mýtna stanica, (č. ÚZPF 11807/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 83. Šaštín-Stráže – r. k. Kostol sv. Alžbety Uhorskej (č. ÚZPF 11605/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. M. Kalinová
 84. Teplička nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr, T. Janura, PhD.
 85. Trebišov – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 4/2) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 86. Trnava – dom remeselnícky, Halenárska 13, (č. ÚZPF 11269/1 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Buday (archívny výskum)
 87. Turčianska Štiavnička – kaštieľ (č. ÚZPF 631/1) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 88. Turčianske Teplice-Diviaky – park pri kaštieli (č. ÚZPF 540/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľky: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. E. Uherová
 89. Veľký Šariš – r. k. Kaplnka sv. Kunhuty (č. ÚZPF 399/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. D. Petranská
 90. Vysoké Tatry-Nový Smokovec – Vila Jakuba Bruchsteinera – vila „Lavína“ (č. ÚZPF 11762/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. P. Glos, Mgr. M. Semančík
 91. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1) – architektonicko-historický výskum bašty a hospodárskej budovy, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 92. Zemplín – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (č. ÚZPF 57/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková, PhDr. J. Čechová
 93. Zliechov – r. k. Kostol sv. Vavrinca – (č. ÚZPF 787/0 ) – architektonicko-historický výskum fasád a veže kostola, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 94. Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (archívny výskum)
 95. Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište, (č. ÚZPF 1261/0) – návrh ochrany a prezentácie objektu hradného múru III v 2. predhradí, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 96. Žilina – r. k. Kostol Najsvätejšej Trojice (č. ÚZPF 1393/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová PhD., Ing. arch. M. Marček