Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2011

Výskumy 2011

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2011
 1. Ardanovce – r.k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 131/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum okenného otvoru na západnej fasáde. Autor: Mgr. D. Haberland
 2. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 10, mešt. dom (č. ÚZPF 2520/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 3. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 12, mešt. dom (č. ÚZPF 2519/0) – architektonicko-historický výskum podkrovia. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 4. Banská Štiavnica – A. Sládkoviča 4, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – A. Sládkoviča 12, mešt. dom (č. ÚZPF 3365/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 6. Banská Štiavnica – Kammerhofská ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 3320/0) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Hrašková
 7. Banská Štiavnica – Palárikova ul. 6, časť mešt. domu – Z obvodová stena (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 8. Banská Štiavnica – Radničné nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 11716/0) – architekto-nicko-historický výskum. Autori: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD. a kol.
 9. Banská Štiavnica – Strieborná ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 11693/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. Ľ. Fillová
 10. Bardejov – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1724/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 11. Bardejov – Stöcklova ul. 19, mešt. dom (č. ÚZPF 1771/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 12. Beckov – hrad – dolný hrad a východná časť predhradia (č. ÚZPF 1180/15-19) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 13. Beluša – Farská ul. 57, r.k. kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 699/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum.
  Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhDr. Š. Oriško
 14. Bíňa – r.k. kostol Dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0) – doplnok architektonicko-historického výskumu. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 15. Bratislava – Laurinská ul. 19, bytový dom (č. ÚZPF 96/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Orosová
 16. Bratislava – Michalská ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 17. Dechtice – r.k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 793/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 18. Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1341/1) – architektonicko-historický výskum.
  Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 19. Hlohovec – Ul. SNP 14, kúria a pivnica „Sokolovňa“ (č. ÚZPF 11359/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 20. Holíč – kaštieľ – koniareň a tabačiareň (č. ÚZPF 613/4,5) – architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
 21. Kočín - Lančár – zvonica pri r.k. kostole sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 924/2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 22. Komárno – Hradná ul. 3, protiturecká pevnosť – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – II. etapa architektonicko-historického výskumu.
  Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 23. Komárno – Jókaiho ul. 4, 6, špitál a kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 2151/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová
 24. Komárno – Palatínova ul. 10, r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický výskum fasád veží a fasády priečelia.
  Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 25. Komjatice – Horná ul. 2, pamätná fara (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 26. Košice – Hlavná ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1057/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 27. Košice – Hlavná ul. 27, mešt. dom (č. ÚZPF 1329/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 28. Košice – Hlavná ul. 61, mešt. dom (č. ÚZPF 1090/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum dvorového krídla.
  Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková
 29. Košice – Hlavná ul. 79, mešt. dom (č. ÚZPF 3447/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 30. Košice – Hlavná ul. 94, mešt. dom – severný parcelný múr (č. ÚZPF 3456/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 31. Košice – bašta a múr hradbový, tzv. Katova bašta (č. ÚZPF 1049/9 a 1049/7, 10) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 32. Košice – Mestský park č. 13, bývalý korčuliarsky pavilón (č. ÚZPF 3480/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 33. Košice – Mlynská ul. 30, mestský palác, tzv. Jakabov palác (č. ÚZPF 3504/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 34. Košice – Moyzesova ul. 9, nemocnica (č. ÚZPF 3656/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 35. Košice – Vrátna ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3605/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 36. Krakovany – r.k. kostol sv. Gála (č. ÚZPF 917/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 37. Krupina – Sládkovičova ul. 20, mešt. dom (č. ÚZPF 11097/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 38. Levoča – Mäsiarska ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2792/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 39. Levoča – Nám. Majstra Pavla 43, mešt. dom (č. ÚZPF 2932/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 40. Lietava – hrad – severovýchodná bašta 1. predhradia (č. ÚZPF 1352/6) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 41. Liptovský Hrádok – Pod lipami 11, škola lesnícka (č. ÚZPF 320/1) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 42. Liptovský Mikuláš – Hodžova ul. 20, vila s areálom (č. ÚZPF 11720/1-3) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 43. Modra – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 490/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar,
  Mgr. J. Tihányi, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 44. Nitra – areál kostola a kláštora piaristov (č. ÚZPF 1500/1-2) – architektonicko-historický výskum ohradného múru bývalej záhrady kláštora a archeologických architektonických nálezov. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 45. Nitra – Samova ul. 9, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka
 46. Nitra - Borina – strážna veža, tzv. Turecká varta (č. ÚZPF 1505/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Matejka
 47. Nováky – Nám. SNP 23, kúria (č. ÚZPF 856/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autorka: Mgr. R. Kollárová
 48. Nové Sady – kaštieľ (č. ÚZPF 1520/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová
 49. Oravský Podzámok – Oravský hrad – 1. podlažie Thurzovho paláca (č. ÚZPF 237/19) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Čajka
 50. Pezinok – r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 523/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Sabadošová
 51. Pezinok - Grinava – r.k. kostol sv. Žigmunda (č. ÚZPF 497/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová,
  Mgr. M. Havlík, Mgr. art. P. Hrachovský, Mgr. art. P. Molnár
 52. Podhorany - Sokolníky – ruina kostola sv. Michala (č. ÚZPF 1523/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 53. Poltár - Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autor: Mgr. M. Šimkovic
 54. Prievidza – piaristické gymnázium, základná škola a gymnázium Františka Hanáka
  (č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.
 55. Rimavská Baňa – evan. a.v. kostol (č. ÚZPF 1008/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Hrašková, Ing. akad. arch. I. Danihel
 56. Rožňava – Nám. baníkov 18, mešt. dom (č. ÚZPF 10137/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
 57. Sazdice – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1637/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, PhDr. H. Žažová, PhD.
 58. Spišská Nová Ves – Letná ul. 50, Provinčný dom (č. ÚZPF 599/1) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 59. Spišské Podhradie – Mariánske nám. 35, mešt. dom (č. ÚZPF 756/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. N. Urbanová
 60. Spišské Podhradie – Pálešovo nám. 1, 2, 3, mešt. domy (č. ÚZPF 714/0, 715/0, 716/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. N. Urbanová
 61. Spišské Podhradie – Starý jarok 47, mešt. dom (č. ÚZPF 762/0) – architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. Urbanová
 62. Spišský Hrušov – r.k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. A. Klingová
 63. Šaštín - Stráže – Štúrova ul. 6, továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – II. etapa architektonicko-historického výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 64. Štítnik – Nám. 1. mája 437, patricijský dom (č. ÚZPF 557/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová, Mgr. T. Haviar
 65. Trnava – Štefánikova ul. 37, mešt. dom (č. ÚZPF 1102/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 66. Trnava – Štefánikova ul. 39, mešt. dom (č. ÚZPF 1104/0) – architektonicko-histprický výskum.
  Autori: Mgr. M. Havlík, PhDr. J. Žuffová, CSc., Mgr. E. Sabadošová
 67. Vlková – kaštieľ (č. ÚZPF 1006/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – doskúmanie suterénnych priestorov. Autorka: PhDr. N. Urbanová
 68. Vyšný Kubín – Kubínyiovský kaštieľ(č. ÚZPF 260/1) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 69. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-2) – architektonicko-historický výskum budovy 1. brány a bašty č. 11. Autor: doc. Ing. PhDr. M. Plaček, odb. garant: Ing. arch. M. Bóna
 70. Zborov – r.k. kostol sv. Žofie (č. ÚZPF 263/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. J. Adam, PhD.
 71. Žilina – Hurbanova ul. 11, synagóga (č. ÚZPF 1398/0) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.