Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2010

Výskumy 2010

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2010

1. Banská Bystrica – Nám. Š. Moyzesa 4, mešt. dom (č. ÚZPF 2338/0) – architekt.-
historický a umelecko-historický a výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

2. Banská Štiavnica – Akademická ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 2499/0) – doplnkový
architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

3. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3340/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

4. Banská Štiavnica – Nám. Sv. Trojice 20, mešt. dom (č. ÚZPF 2560/0) –
architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

5. Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, radnica (č. ÚZPF 2484/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

6. Banská Štiavnica – Spojná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10763/1-4) – architektonicko-
historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

7. Banská Štiavnica – kalvária – aleja (č. ÚZPF 2489/26) – výskumy historickej zelene,
autori: Doc. Ing. T. Benčať, CSc., Doc. Ing. arch. P. Gregor, PhD. a kol.

8. Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho a JZ krídlo zámku (č. ÚZPF 805/
12-14), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Zvarová,
Mgr. Horanský, Ing. Matejka, PhDr. Zemene, Mgr. Janura, PhDr. Javošová

9. Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho (č. ÚZPF 805/13), umelecko-
historický výskum, autori: Mgr. M. Brázdilová, Mgr. J. Papco

10. Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum
fasády veže a západnej fasády, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

11. Bratislava – Kapitulská ul. 19, Prepoštský palác (č. ÚZPF 64/1,2) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

12. Bratislava - Čunovo – kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

13. Cífer - Pác – r.k. kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 965/1) – architekt.-historický
výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, Mgr. K. Zvedelová

14. Dechtice – ruina kostola sv. Kataríny, tzv. Katarínka (č. ÚZPF 958/2) –
architektonicko-histor. a umelecko-histor. výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

15. Drahňov – kaštieľ (č. ÚZPF 19/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

16. Gabčíkovo – budova technických služieb (nie je NKP) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň

17. Holíč – kaštieľ, severovýchodný bastión (č. ÚZPF 613/12), architektonicko-historický
výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

18. Holíč – manufaktúra (č. ÚZPF 614/1) – umelecko-historický a architektonicko-
historický výskum fasád – I. etapa, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.,
Ing. arch. B. Váchová, Ing. arch. R. Erdélyi

19. Horná Mičiná – organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 1993/0) – umel.-
historický a organologický výskum, autori: Mgr. art. A. Štafura, Mgr. E. Kušnierová

20. Horné Lefantovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1422/1) – architektonicko-historický,
umelecko-historický a archívny výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

21. Hurbanovo - Bohatá – kúria (č. ÚZPF 2509/1) – architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

22. Ilava – zájazdný hostinec (č. ÚZPF 731/0) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Mgr. K. Zvedelová

23. Iža – poloha „Leányvár“ – rímsky vojenský tábor – objekt kúpeľov (č. ÚZPF 289/1) –
archeologický výskum, autori: PhDr. J. Rajtár a kol.

24. Kamenica – hrad (č. ÚZPF 304/0) – architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

25. Kluknava – železiarska huta (č. ÚZPF 4437/0) – architektonicko-historický výskum,
autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. Urbanová

26. Komárno – r.k. kostol sv. Rozálie (č. ÚZPF 307/0) – architektonicko-historický
výskum exteriéru, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.,
Mgr. M. Piatrov

27. Komárno – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – I. etapa architektonicko-historického
výskumu a inventarizácia dvorových fasád a dispozícií kurtín,
autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, Doc. Ing. O. Makýš, PhD.

28. Kostoľany pod Tribečom – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1) – umelecko-
historický a architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

29. Košice – areál bývalého Komenského ústavu (č. ÚZPF 1158/1-10) – urbanisticko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

30. Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť A (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

31. Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť B (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

32. Košice – Čajkovského ul. 2, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

33. Košice – Dominikánske nám. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 1148/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi

34. Košice – Hlavná ul. 43, mešt. dom – byt č. 5 na 2. NP priečneho dvorového krídla
(č. ÚZPF 1075/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy,
Mgr. B. Glocková

35. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom (č. ÚZPF 1085/0) – doplňujúci architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

36. Košice – Hlavná ul. 75, mešt. dom (č. ÚZPF 3444/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

37. Košice – Kováčska ul. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 3403/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

38. Košice – Pri Miklušovej väznici 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3507/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková

39. Kráľovičove Kračany – kaštieľ (č. ÚZPF 96/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň,
Mgr. M. Havlík

40. Kremnica – Nám. SNP 5, mešt. dom (č. ÚZPF 3180/0) – umelecko-historický
a architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.,
Doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD., Mgr. I. Hovorič

41. Lednica – hrad (č. ÚZPF 743/0), architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, Mgr. P. Barta, PhD.

42. Lednica – kostol sv. Jána Nepomuckého (č. ÚZPF 744/0) – umelecko-historický
a architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka,
Mgr. T. Janura, PhDr. J. Oršulová

43. Levoča – Nám. Majstra Pavla 47, mešt. dom (č. ÚZPF 2936/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, autorky: Ing. arch. M. Janovská,
PhDr. M. Novotná

44. Levoča – r.k. kostol sv. Jakuba (č. ÚZPF 2892/0) – architektonicko-historický
výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

45. Likavka – hrad Likava (č. ÚZPF 316/1-28) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Ing. arch. M. Janovská

56. Svätý Jur – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 432/0) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum stien v interiéri hlavnej a bočnej lode,
autorka: Mgr. E. Sabadošová

57. Šahy – Hlavné nám. 1, župný dom (č. ÚZPF 1647/1) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

58. Šaštín - Stráže – továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň

59. Štiavnické Bane – banský úrad (č. ÚZPF 11493/0) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková (01/10)

60. Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša, karner (č. ÚZPF 1125/2) – architektonicko-
historický výskum murív odkrytých v roku 2010 pri archeologickom výskume
karnera, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

61. Veľká Čalomija – Pustý kostol (č. ÚZPF 2589/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

62. Žilina – Bottova ul. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1417/0) – umelecko-historický výskum
fasád, podlubia a dreveného stropu v SZ miestnosti na 2. nadzemnom podlaží,
autorka: Mgr. R. Kollárová