Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2009

Výskumy 2009

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2009

1.Banská Bystrica, časť Radvaň – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 73/1-5) – čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic,

2. Banská Štiavnica – Kmeťova ul. 5, mešť. dom, (č. ÚZPF 2522/0) – architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.

3.Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, radnica (č. ÚZPF 2484/0), prezentácia doterajších výsledkov architektonicko-historického výskumu, autor: Mgr. M. Šimkovic

4.Banská Štiavnica – Kalvária, Dolný kostol (č. ÚZPF 2489/2) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

5.Banská Štiavnica – Kalvária, Horný kostol (č. ÚZPF 2489/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

6.Banská Štiavnica – Kalvária, Stredný kostol (č. ÚZPF 2489/3) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

7.Bardejov – Radničné nám. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 1700/1) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Timková

8.Bardejov – Radničné nám. 44, mešt. dom (č. ÚZPF 1721/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

9.Bardejov – Stöcklova ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1755/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

10. Bardejov – Stöcklova ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1753/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

11. Bátovce – r.k. kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1592/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

12. Beckov – Beckovský hrad, múr opevňovací (č. ÚZPF 1180/12) – čiastkový architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

13. Bratislava – Mostová ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 11200/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Hrašková

14. Bratislava – Nám. SNP č. 8, Kláštor milosrdných bratov (č. ÚZPF 281/1) –architektonicko-historický výskum severnej časti kláštora, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

15. Bratislava – Uršulínska č. 3 a 5, kláštor uršulínok (č. ÚZPF 224/1-2) – architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová,
Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Obuchová, Ing. arch. P. Ižvolt

16. Brhlovce – kaštieľ a hospodárska budova (č. ÚZPF 2169/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

17. Brzotín – kaštieľ (č. ÚZPF 479/0) – architektonicko-historický výskum
autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

18. Bučany – kúria (č. ÚZPF 781/0) – architektonicko-historický výskum
autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

19. Čierny Brod - Heď – kúria (č. ÚZPF 11494/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum,autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová

20. Dechtice – kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 792/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, autori: Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

21. Dubnica nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 713/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura

22. Hul – kaštieľ (č. ÚZPF 2299/1) – architektonicko-historický výskum,
autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

23. Chyžné – organový pozitív v r.k. kostole (č. HKP v ÚZPF 3564/1) – umelecko-historický a organologický výskum, autor: Mgr. art. A. Štafura

24. Košice – Alžbetina ul. 43 a 45, mešt. domy (č. ÚZPF 1214/0 a 1215/0) – architektonicko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. M. Timková

25. Košice – Hlavná ul. 45, južný parcelačný múr mešt. domu (č. ÚZPF 1077/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

26. Košice – Hlavná ul. č. 96 a 98, dvojica mešt. domov (č. ÚZPF 3458/0 a 1107/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

27. Košice – Hlavná ul. 99, mešt. dom (č. ÚZPF 1106/0) – architektonicko-historický výskum krovu, autorka: Mgr. M. Haviarová

28. Košice – Kováčska ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1168/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková

29. Košice – Mlynská ul.19, mešt. dom (č. ÚZPF 3497/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

30. Košice – ul. Pri Miklušovej väznici 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3507/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková

31. Košice – Rooseveltova ul. 1, budova Košického spoločenského kruhu (č. ÚZPF 3516/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Mgr. G. Kladek, Ing. P. Lučanský

32. Košice – Továrenská ul. 3, opevnenie mestské, bastión - Mlynská bašta (č. ÚZPF 1049/1) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek

33. Košice – Továrenská ul. 3, opevnenie mestské, pracháreň (č. ÚZPF 1049/2) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek

34. Košice – Zvonárska ul. 5, ortodoxná synagóga (č. ÚZPF 3620/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek,

35. Košice - Krásna nad Hornádom – kaštieľ (č. ÚZPF 424/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

36. Kráľová pri Senci – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 10777/0) – architektonicko-historický výskum fasád, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

37. Levice – Vojenská ul. 4, dom bytový (č. ÚZPF 10777/0) – umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. M. Švolíková

38. Levoča – Nám. Majstra Pavla 29, mešt. dom (č. ÚZPF 2918/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

39. Levoča – Vysoká ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 2814/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

40. Muráň – rímskokatolícka fara (č. ÚZPF 529/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

41. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 610/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

42. Nitra – Nám. Jána Pavla II. č. 7, hrad – biskupský palác (č. ÚZPF 1483/1), architektonicko-historický a umelecko historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

43. Nitra - Horné Krškany – kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1507/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

44. Nižná Kamenica – kaštieľ (č. ÚZPF 428/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L . Kürthy, Mgr. B. Glocková

45. Oravský hrad – hradba na III. hradnom nádvorí (č. ÚZPF 237/9) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

46. Podolínec – Mariánske nám. 29, mešt. dom (č. ÚZPF 3963/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Haviarová

47. Považská Bystrica – Považský hrad (č. ÚZPF 760/2,7,8,9) – I. etapa architektonicko-historického výskumu fasád, autor: Ing. arch. M. Bóna

48. Prenčov – fara pamätná (č. ÚZPF 10570/1) – architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

49. Prešov – Slovenská ul. 40, župný dom a administratívna budova (č. ÚZPF 3321/1-2) – architektonicko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, PhDr. N. Urbanová

50. Ratkovské Bystré – organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 458/2) – umelecko-historický a organologický výskum, autor: Mgr. art. A. Štafura

51. Sasinkovo – kaštieľ (č. ÚZPF 1001/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

52. Sedmerovec - Pominovec – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 776/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Kalinová

53. Spišský hrad – (č. ÚZPF 830/1-43) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Ing. arch. M. Janovská

54. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 5, mešt. dom (č. ÚZPF 977/0) – architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, autorka: Mgr. M. Timková

55. Šahy – Pamiatková zóna, urbanisticko-historický výskum, I. etapa, autorky: Ing. arch. Z. Morávková, Ing. arch. S. Gojdičová

56. Špania Dolina – dom ľudový (č. ÚZPF 1501/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

57. Trenčín – Mierové nám. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1358/01) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Danák, Mgr. K. Zvedelová, Ing. arch. E. Gažiová

58. Trenčín – opevnenie Kostola Narodenia Panny Márie a opevnenie mestské
(č. ÚZPF 1375/6 a 1348/2) – architektonicko-historický výskum
autor: Ing. arch. M. Bóna

59. Trenčín – Trenčiansky hrad, kasárne (č. ÚZPF 1345/37) – návrh ochrany, obnovy a prezentácie, autor: Ing. arch. M. Bóna

60. Trenčín - Záblatie – kaštieľ (č. ÚZPF 1385/1-2) – architektonicko-historický a archívny výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová,
Mgr. T. Janura, PhDr. J. Oršulová

61. Trnava – Hviezdoslavova ul. 8, kláštor uršulíniek (č. ÚZPF 1134/1) – architektonicko-historický výskum na overenie prítomnosti výtvarnej výzdoby
autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

62. Trnava – Múzejné nám. 3, pivnica bývalého kláštora klarisiek (č. ÚZPF 1128/1-2) – architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava – Nám. sv. Mikuláša 3, bývalý arcibiskupský palác (č. ÚZPF 1120/0) – umelecko-historický, architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

64. Turčiansky Peter – kaštieľ (č. ÚZPF 3278/1-3) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

65. Zemplínske Jastrabie – reformovaný kostol (č. ÚZPF 59/0), umel.-historický a archit.-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

66. Žilina – Bottova ul. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1417/0) – umelecko-historický výskum fasád, podlubia a dreveného stropu, autorka: Mgr. R. Kollárová

67. Žilina – Hurbanova ul. 28, palác mestský – Rosenfeldov palác (č. ÚZPF 11600/1-3) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.