Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2008

Výskumy 2008

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2008

1. Banská Štiavnica – Akademická ul. 3, bývalý dominikánsky kláštor (č. ÚZPF 2486/2), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

2. Banská Štiavnica – Akademická ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2495/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

3. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 4, mešt. dom (č. ÚZPF 3375/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic a kol.

4. Banská Štiavnica – ul. A. Péchu 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3330/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

5. Banská Štiavnica – Kammerhofská ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 3319/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

6. Banská Bystrica – Lazovná ul. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 10025/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

7. Banská Štiavnica – Novozámocká ul. 18 mešt. dom (č. ÚZPF 3347/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

8. Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, kaplnka v radnici (č. ÚZPF 2484/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

9. Banská Štiavnica – Starozámocká ul. 4, mešt. dom (č.ÚZPF 3368/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

10. Banská Štiavnica – Višňovského ul. č. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3375/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

11. Bardejov – Kláštorská ul. 19, mešt. dom(č. ÚZPF 1745/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

12. Bardejov – Radničné nám. 38, mešt. dom (č. ÚZPF 1715/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

13. Bošany – kaštieľ (č. ÚZPF 148/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

14. Bratislava – Čulenova ul. 7, tepláreň (č. ÚZPF 11561/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

15. Bratislava – Župné nám. 1, kláštor kapucínov (č. ÚZPF 169/1), architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhDr. V. Obuchová, CSc.

16. Čachtický hrad – obranná veža s kaplnkou (č. ÚZPF 1200/2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

17. Dolná Mičiná – kaštieľ (č. ÚZPF 38/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

18. Hajná Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 159/1,2), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

19. Halič – kaštieľ (č. ÚZPF 444/1), pamiatkový výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. Ľ. Fillová

20. Helcmanovce – Csákyovský kaštieľ (č.ÚZPF 646/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič, spolupráca: PhDr. N. Urbanová

21. Holíč – park pri kaštieli (č. ÚZPF 613/26-28), urbanisticko-historický výskum alejí, autorka: PhDr. N. Urbanová

22. Klátová Nová Ves – časť Sádok – kostol Panny Márie – Kráľovnej anjelov (č. ÚZPF 180/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

23. Klokočov – gréckokatolícky kostol (č. ÚZPF 10264/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

24. Komárno – Župná ul. 15, župný dom (č. ÚZPF 2146/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. E. Sabdošová, Mgr. M. Havlík

25. Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

26. Koplotovce – kúria a čelná fasáda sýpky (č. ÚZPF 902/2,3) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

27. Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1), čiastkový architektonicko-historický výskum interiéru (pôvodná západná fasáda lode), autor: Ing. arch. M. Bóna

28. Košice – Alžbetina ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1204/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tiháhyi

29. Košice – Hlavná ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/1) čiastkový architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Timková

30. Košice – Hlavná ul. 103, mešt. dom (č. ÚZPF 3459/0), architektonicko-historický výskum - 1. etapa, autorka: PhDr. Darina Petranská

31. Košice – Kováčska ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 1164/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

32. Košice – Kováčska ul. 47, mešt. dom (č. ÚZPF 1179/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

33. Košice – Mäsiarska ul. 21, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/2), čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

34. Košice – Puškinova ul. 3, bývalá židovská škola (č. ÚZPF 3514/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tihányi

35. Košice – Strojárenská ul. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3672/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tiháhyi

36. Košice – Barca – kaštieľ s parkom (č. ÚZPF 410/1-2), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Hronský, PhDr. N. Urbanová, PhDr. Oršulová

37. Kozelník – zájazdný hostinec (č. ÚZPF 2925/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

38. Kremnica – Dolná ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 3155/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archeologický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Doc. PhDr. J. Hoššo, PhD., a kol.

39. Kremnica – Dolná ul. 30, mešt. dom (č. ÚZPF 3167/0), architektonicko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Mgr. E. Hrašková

40. Kremnica – Štefánikovo nám. 24, mincovňa (č. ÚZPF 2278/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

41. Kremnica – Langsfeldova ul. 47, sýpka Bratskej pokladnice (č. ÚZPF 3383/0), architektonicko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Ing. arch. J. Maršálková

42. Levoča – Mäsiarska ul. 24, mešt. dom (č. ÚZPF 2799/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

43. Malacky – Zámocká ul. 18, Pálffyovský kaštieľ a park (č. ÚZPF 444/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

44. Malá Mača – kostol sv. Margity (č. ÚZPF 32/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autor: Ing. arch. M. Bóna

45. Markušovce – Michalská ul. 49, kúria (č. ÚZPF 674/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

46. Markušovce – Michalská ul. 73, kaštieľ „Bocian“ (č. ÚZPF 673/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

47. Moravany nad Váhom – park pri kaštieli (č. ÚZPF 954/3), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, spolupráca: Ing. V. Vagenknechtová

48. Nitra – Farská ul. 18, rímskokatolícka fara (č. ÚZPF 10848/0), architektonicko-historický výskum fasád (čiastkový), autor: Mgr. S. Paulusová

49. Nitra – Nám. Jána Pavla II č. 7, hrad (č. ÚZPF 1483/1), prezentácia návrhu obnovy fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

50. Nitra – Malá ul.2, obytný dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský posudok: Mgr. M. Orosová, PhDr. J. Šulcová (10/08)

51. Nové Mesto nad Váhom – Hurbanova ul. 753, zemianska kúria (č. ÚZPF 1275/1 – vedené ako veža v mests. opevnení) doplnkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

52. Oravský hrad – terasa nad studňou (č. ÚZPF 237/7,8), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

53. Oravský hrad – tunel pod tzv. Veľkou terasou (č. ÚZPF 237/13), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

54. Orlové – kaštieľ a park (č. ÚZPF 751/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová

55. Ostratice – kaštieľ II (č. ÚZPF 220/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. Dr. Zuzana Ševčíková, CSc.

56. Partizánska Ľupča – kaštieľ (č. ÚZPF 360/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

57. Pezinok – Holubyho ul. 91, kláštor a kostol kapucínov (č. ÚZPF 525/1-2), architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová, spolupráca: Mgr. art. Molnár

58. Pobedim – budova r.k. farského úradu - pamätná fara (č. ÚZPF 1295/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc., spolupráca: Mgr. I. Pastorek

59. Prešov – Hlavná ul. 139, stará mestská škola (č. ÚZPF 4099/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

60. Prievidza – ul. A. Hlinku 48, podzemná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pod Piaristickým kostolom (č. ÚZPF 872/2), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

61. Slovenská Ľupča – hrad, východná veža (č. ÚZPF 77/1-19), architektonicko-historický výskum exteriéru, autor: Ing. arch. I. Gojdič

62. Spišská Kapitula – katedrála sv. Martina (č. ÚZPF 782/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná

63. Spišská Kapitula – kanónia č. 14 (č. ÚZPF 775/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová, spolupráca: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka

64. Spišské Podhradie – Mariánske nám. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 746/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

65. Spišský Štiavnik – kaštieľ (č. ÚZPF 971/0), architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Ilavská, Mgr. J. Tihányi

66. Šamorín – Hlavná ul. 46, bývalý kláštor paulánov – záp. krídlo (č. ÚZPF 119/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

67. Trenčín – Trenčiansky hrad, hospodárska stavba I. (č. ÚZPF 1345/17), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Bóna

68. Trnava – Hollého ul. 8, Seminár sv. Vojtecha – Adalbertínum (č. ÚZPF 1043/5), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

69. Trnava – Jeruzalemská ul. 41, mešt. dom (č. ÚZPF 11427/0), architektonicko-historický výskum fasád a umelecko-historický výskum interiérov, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

70. Turany - kostol sv. Gála (č. ÚZPF 630/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

71. Uzovce – r.k. kostol Povýšenia sv. Kríža (č.ÚZPF 393/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. Ľ. Suchý

72. Vígľaš – zámok (č. ÚZPF 1123/1-18), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. M. Sura

73. Zemplín – reformovaný kostol (č. ÚZPF 57/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. J. Čechová, spolupráca: Mgr. J. Koreňová, Ing. P. Glos

74. Želiezovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1653/1), architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. T. Janura