Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2007

Výskumy 2007

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 20071. Banská Štiavnica – Akademická ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 2496/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.2. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 18, mešt. dom (č. ÚZPF 2518/0), architektonicko-historický výskum interiérov, autor: Mgr. M. Šimkovic3. Banská Štiavnica – Dolná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 3323/0), architektonicko- historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková4. Beckov – Beckovský hrad (č. ÚZPF 1180/1-18), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna5. Bíňa – rotunda dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0), architektonicko-historický výskum fasády, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík6. Bohunice – kaštieľ (č. ÚZPF 701/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský7. Bratislava – Michalská ul. 22-26, mešt. domy (č. ÚZPF 118/0, 119/0, 121/0, 122/0, 123/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková8. Bratislava – Nám. SNP 30, obchodný dom Dunaj (č. ÚZPF 11330/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová9. Bratislava – Panská ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 142/0) architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík10. Bratislava – Partizánska ul. 27, záhrada Kochovho sanatória (č. ÚZPF 748/2), umelecko-historický výskum architektonických prvkov, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová11. Bratislava – Prepoštská ul. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 180/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 12. Bratislava – Prepoštská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 183/0), architektonicko-historický výskum interiéru, autori: PhDr. I. Štassel, Mgr. E. Sabadošová13. Bratislava – Rudnayovo nám. 1, bočná kaplnka sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina (č. ÚZPF 198/1), architektonicko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová 14. Bratislava – Rudnayovo nám. 1, kaplnka sv. Anny Samotretej v katedrále sv. Martina (č. ÚZPF 198/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová 15. Bratislava – Vajanského nábr. 2, budova Slovenského národného múzea (č. ÚZPF 573/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská16. Bratislava – Zámočnícka ul. 3, hradbový múr (č. ÚZPF 120/9), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková17. Bratislava – Žižkova 36, obradný dom ŽNO (č. ÚZPF 10624/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.18. Bratislava – Devín – Hutnícka ul. 36, mešt.dom (č. ÚZPF 10968/0), architektonicko- historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová19. Brezno – Rázusova ul. 20, roľnícko-remeselnícky dom (č. ÚZPF 2739/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová20. Brodzany – letohrádok Babylon (č. ÚZPF 2262/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic21. Budatín – hospodárske krídlo hradu (č. ÚZPF 1427/3), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic22. Divín – kaštieľ (č. ÚZPF 434/1), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic23. Doľany – mestská veža (č. ÚZPF 10995/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. Mgr. A. Botek, Mgr. E. Sabadošová24. Dubnica nad Váhom - ul. Pod kaštieľom 49, bytový dom (č. ÚZPF 713/3), umelecko-historický, architektonicko- historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, PhDr. N. Urbanová25. Dvory nad Žitavou – r.k. kostol sv. Vojtecha - exteriér (č. ÚZPF 329/0), archit.-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr .P. Horanský, PhDr. M. Kadlečíková26. Halič – kaštieľ (č. ÚZPF 444/1), pamiatkový výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic27. Holíč – Nám. sv. Martina 2 - 3, bytový dom (č. ÚZPF 10535/0), umelecko-historický výskum fasád, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský28. Hurbanovo – kaštieľ Fesztyovcov (č. ÚZPF 11533/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I.Gojdič29. Ilava – pivovar (č. ÚZPF 730/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, PhDr. N. Urbanová30. Kežmarok – Hviezdoslavova 7, mešt. dom (č. ÚZPF 2573/0), archit.-historický a umel.-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Timková 31. Kežmarok – ul. Na Starom trhu 25, mešt. dom (č. ÚZPF 2712/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 32. Kláštor pod Znievom – Gymnaziálna ul. 162, kostol Blahoslavenej Panny Márie s areálom bývalého premonštr. Kláštora (č. ÚZPF 557/1-2), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková33. Kláštor pod Znievom – Čulenova ul. 111, r.k. fara, architektonicko-historický výskum (č. ÚZPF 556/1), autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová34. Kluknava – kaštieľ (č. ÚZPF 657/0), aktualizácia návrhu na obnovu architektonicko-historického výskumu, autorka: PhDr. N. Urbanová35. Komárno – Dunajské nábrežie 16, hotel (č. ÚZPF 2167/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.36. Košeca – brána bývalého cintorína (č.ÚZPF 740/0), umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic37. Košice – Dominikánske nám., kláštor dominikánov (č. ÚZPF 1126/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I.Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Akad. arch.J. Duchoň38. Košice – Hlavná ul. 72, mestský palác - hospodárska budova (č. ÚZPF 1098/2), doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová39. Košice – Hlavná ul. č. 85, mešt. dom (č. ÚZPF 3531/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy40. Košice – Kováčska ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1161/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L.Kürthy, Mgr.B.Glocková41. Košice – Mäsiarska ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1221/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho 42. Košice – Mäsiarska ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1223/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho 43. Košice – Mäsiarska ul. 26, mešt. dom (č. ÚZPF 1230/0), architektonicko-historický výskum krovu, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Akad. arch. J. Duchoň44. Košice – mestské opevnenie (č. ÚZPF 1049/1-22), urbanisticko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová45. Krajné – r.k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 1239/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Kalinová46. Levice – stredný a horný hrad (č. ÚZPF 1616/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič47. Levoča – Kláštorská ul. 33, mešt. dom (č. ÚZPF 2763/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová48. Levoča – Nám. Majstra Pavla 19, mešt.dom (č. ÚZPF 2908/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N.Urbanová49. Modra – Dukelská ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 10581/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Danák, Mgr. K. Zvedelová50. Nitra – Štefánikova ul. 35, polyfunkčný dom (č. ÚZPF 11607/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský51. Oponice – Apponyiovský kaštieľ (č. ÚZPF 217/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová52. Pezinok – zámok - severné krídlo (č. ÚZPF 511/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič53. Považská Bystrica – r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 754/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Mgr. S. Paulusová 54. Považská Bystrica – kalvária (č. ÚZPF 757/1-13), architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová55. Považská Bystrica - Považské Podhradie – kaštieľ (č. ÚZPF 761/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic56. Prešov – Hlavná ul. 97, mešt. dom (č. ÚZPF 3262/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. R. Danák57. Prešov – Hlavná ul. 129, mešt. dom (č. ÚZPF 3291/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová58. Prešov – Jarková ul.-Floriánova ul., Caraffova väznica (č. ÚZPF 1440/2), architektonicko-historický výskum (doplnkový), autorka: PhDr. D. Petranská59. Prievidza – r.k. kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 874/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík60. Senné – kaštieľ (č. ÚZPF 95/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy61. Skalica – Jatočná ul. 2, mešt. dom - stará radnica (č. ÚZPF 11275/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 62. Slatvina – r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 700/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.63. Socovce – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 626/0), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková64. Sokolce – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (č. ÚZPF 315/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík65. Solčany – kaštieľ - dom služobníctva, múr ohradný a hospodárska budova (č. ÚZPF 2351/2,3,5), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík66. Spišské Podhradie – Palešovo nám. 10, mešt. dom (č. ÚZPF 770/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová67. Stará Ľubovňa – býv. soľný úrad (č. ÚZPF 980/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič68. Stará Ľubovňa – hrad - kaplnka sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 975/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková69. Stará Ľubovňa – hrad – záp. a vých. palác (č. ÚZPF 975/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová70. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 21, mešt. dom (č. ÚZPF 4001/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková71. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 27, mešt. dom (č. ÚZPF 4007/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková72. Strážske – fara (č. ÚZPF 10281/0), architektonicko-historický výskum fasád, autorka: PhDr. J. Čechová73. Svätý Jur – Prostredná ul. 160, mešt. dom (č. ÚZPF 11608/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Havlík74. Šaľa – kaštieľ (č. ÚZPF 52/0), architektonicko-historický výskum dvorových fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík75. Štítnik – Nám. 1. mája 167, radnica (č. ÚZPF 2492/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková76. Tomášov – kaštieľ (č. ÚZPF 549/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová77. Topoľčianky – kaštieľ (č. ÚZPF 1555/1), architektonicko-historický výskum - 1. etapa, autor: Mgr. M. Šimkovic78. Trenčín – mestské opevnenie - južná časť hradobného múru (č. ÚZPF 1348/2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna79. Trenčín – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1375/1), čiastkový umelecko-historický výskum (interiér- západná stena lode), autor: Ing. arch. M. Bóna80. Trenčín - Skalka nad Váhom – rehoľný dom jezuitov - bývalý benediktínsky kláštor (č. ÚZPF 1305/1), čiastkový architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Paulusová81. Trnava – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1095/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.82. Trnava – Kapitulská 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1119/0), architektonicko-historický výskum fasády, autor: Mgr. P. Horanský83. Trnava – Nám. sv. Mikuláša 1, kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/1), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum 1. a 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 84. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.85. Turčianske Teplice – kúpeľný dom - Liečebný dom Malá Fatra a Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ (č. ÚZPF 634/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková86. Turňa nad Bodvou – kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 451/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.87. Veličná– kaštieľ (č.ÚZPF 257/0), čiastkový architektonicko-historický výskum dvoch hlavných fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic88. Veľké Uherce – kaštieľ (č. ÚZPF 276/1), doplnkový architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic89. Zemplínske Jastrabie – reformovaný kostol (č. ÚZPF 59/0), umel.-historický a archit.-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic