Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2006

Výskumy 2006

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 20061. Banská Bystrica – Dolná ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2360/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic2. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 14, mešt. dom (č. ÚZPF 3342/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Smoláková, CSc., PhDr. Š. Oriško, CSc., PhDr. M. Čelko3. Banská Štiavnica – Novozámocká ul. 5, bývalá židovská synagóga (č. ÚZPF 2493/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic4. Banská Štiavnica – Sládkovičova ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 2575/0), architektonicko -historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M.Kvasnicová, PhD.5. Banská Štiavnica – Višňovského ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 2571/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. Ľ. Fillová6. Bardejov – mestské opevnenie (č. ÚZPF 1665/1-20), architektonicko-historický výskum  časti m. opev., autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc. 7. Betlanovce – kúria (č. ÚZPF 617/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová8. Bojná „Valy“ – hradisko (č. ÚZPF 142/0), archeologický výskum, autori: AÚ SAV Nitra, PhDr. K. Pieta9. Bratislava – Františkánske nám. č. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 20/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel 10. Bratislava – Gorkého ul. 5 a Laurinská ul. 8, palác Motešických (č. ÚZPF 27/0), architektektonicko.-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh a kol. 11. Bratislava – Hlavné nám. 1, komplex budov Starej radnice (č. ÚZPF 157/0), 2. etapa - interiéry, architektonicko-historický, umelecko-historický výskum a návrh obnovy, autor: PhDr. I. Štassel a kol.12. Bratislava – Hlboká ul. 7, budova nemocnice (č. ÚZPF 447/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová13. Bratislava – Hlboká ul. 8, záhradná vila (č. ÚZPF 451/1), architektonicko-historický, umelecko-historický výskum a návrh obnovy, autor: Ing. arch. A. Németh a kol.14. Bratislava – Kapitulská 1, mešt. dom (č. ÚZPF 11423/0), architektonicko-historický výskum - aktualizácia, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík15. Bratislava – Klariská ul. 1, mešt. dom “Dežmár“ (č. ÚZPF 79/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh16. Bratislava – Lermontovova ul. 1, časť parteru objektu (č. ÚZPF 476/0) architektonicko-historický výskum – doplnok, autor: Ing. arch. A. Németh 17. Bratislava – Michalská ul. 26, bývalý Červený rak (č. ÚZPF 123/0), čiastkový architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová a kol.18. Bratislava – Panenská ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 522/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík 19. Bratislava – Panská ul. 2, bytový dom (č. ÚZPF 132/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A.Németh, Ing. Z. Bobáň 20. Bratislava – Rázusovo nábr. 2, areál SNG – Vodné kasárne (č. ÚZPF 192/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Mária Smoláková, CSc. 21. Bratislava – Sedlárska ul. 10, pivnice mešt. domu (č. ÚZPF 211/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh22. Bratislava – Štefanovičova ul. 6, bytový dom (č. ÚZPF 776/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: Ing. arch. A. Németh23. Bratislava – Štefanovičova 8, obytný dom (č. ÚZPF 777/0), architektonicko-histor. a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík24. Bratislava – Štefánikova ul. 4, vila (č. ÚZPF 163/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský 25. Bratislava – Zochova ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 485/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík 26. Brehov – kláštor minoritov (č. ÚZPF 13/1), architektonicko-historický a umlecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková27. Čachtice – Drugetovská kúria (č. ÚZPF 1201/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová 28. Červený kameň – hrad, objekt III/1 (č. ÚZPF 391/9), architektonicko-historický výskum murív odkrytých v I. etape archeologického výskumu, autorka: PhDr. N. Urbanová 29. Fiľakovo – hrad, Bebekova bašta (č. ÚZPF 440/1), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic 30. Gelnica – Banícke nám. 2, bytový dom (č. ÚZPF 636/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 31. Hniezdne – mešt. dom č. 103 (č. ÚZPF 4059/0), prepracovaný architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková32. Horovce – kaštieľ (č. ÚZPF 720/1), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková33. Ilava - Klobušice – kaštieľ (č. ÚZPF 738/1),umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr.P.Horanský, PhDr. Zemene, PhDr. Oršulová 34. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic35. Košice – Alžbetina ul. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 1200/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 36. Košice – Dominikánske nám. 19, mešt. dom (č. ÚZPF 3364/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. Barbora Glocková 37. Košice – Grešákova ul. 10, tzv. Repaszkého dom (č. ÚZPF 3649/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy 38. Košice – Hlavná ul. 5, južné krídlo mešt. domu (č. ÚZPF 1052/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková39. Košice – Hlavná ul. 16, mešt. dom - Zlatý dukát (č. ÚZPF 1058/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. Dr. J. Krcho, PhD., Mgr. Kladek40. Košice – Hlavná ul. 45, mešt. dom (č.ÚZPF 1077/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 41. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom (č. ÚZPF 1085/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová42. Košice – Hlavná ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/1), architektonicko-historický, umelecko-historický,  a archívny čiastkový výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová43. Košice – Hlavná ul. 72, mešt. dom (č. ÚZPF 1098/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová44. Košice – Kováčska ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 1166/0), čiastkový architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová 45. Košice – Mäsiarska ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1221/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho46. Košice – Mäsiarska ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1223/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho47. Košice – Mäsiarska ul. 35, mešt. dom (č. ÚZPF 3622/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková48. Košice – Mäsiarska ul. 52, mešt. dom (č. ÚZPF 3552/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková 49. Košice – Vrátna ul. 28, mešt. dom - parcely č. 462, 463 (nie je NKP), urbanisticko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 50. Kráľovský Chlmec – Lorantsiova ul. 10, kaštieľ - objekt ZUŠ (č. ÚZPF 10561/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková51. Kremnica – Dolná ul. 30, mešt. dom (č. ÚZPF 3167/0), architektonicko – historický a umelecko-historický výskum – 1.etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.52. Kremnica – Štefánikovo nám. 24, mincovňa (č. ÚZPF 2278/1), architektonicko – historický a umelecko-histor. výskum - 1.etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc. 53. Lenka – kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská54. Lúčnica nad Žitavou – kaštieľ (č. ÚZPF 1456/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna, PhDr. M. Kodoňová, CSc.55. Marianka – kaplnka zázračnej studne v pútnickom areáli (č. ÚZPF 457/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, akad. mal. M. Flaugnatti, akad. soch. M. Černák56. Markušovce – hrad (č. ÚZPF 670/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna57. Modra – Horná ul. 20, mešt. dom (č. ÚZPF 487/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová58. Most pri Bratislave – r.k. kostol Božského srdca (č. ÚZPF 494/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Smoláková, CSc., PhDr. Š. Oriško, CSc. 59. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 612/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová 60. Nové Mesto nad Váhom – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1), architektonicko-historický výskum archeologicky odkrytých stavebných konštrukcií v areáli kostola, autorka: Mgr. S. Paulusová 61. Ostratice – kaštieľ č.I (č. ÚZPF 220/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc. 62. Pezinok – Holubyho ul. 41, mešt. dom (č. ÚZPF 10987/0), architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, autorka: Mgr. E. Sabadošová63. Pezinok – Holubyho ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 521/0), architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 64. Prešov – Svätoplukova ul. 1, mešt. dom - tzv. Vrchovina (č. ÚZPF 11215/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 65. Rohovce – kaštieľ (č. ÚZPF 111/1), architektonicko-historický, umelecko-historický, archívny a reštaurátorský výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková a kol. 66. Sabinov – mestské opevnenie (č. ÚZPF 348/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna 67. Sabinov – Nám. Slobody 48, mešt. dom (č. ÚZPF 362/0), doplnkový architektonicko-historický výskum 2.N.P., autorka: PhDr. D. Petranská 68. Skalica – Potočná ul. 21, bývalý kláštor paulínov (č. ÚZPF 725/1), architektonicko-historický výskum fasády, autorka: PhDr. Z. Zvarová69. Slovenská Ľupča – hrad, opevnenie (č. ÚZPF 77/18), I. a II. etapa architektonicko-historického výskumu, autor: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. P. Mosný 70. Smižany – kaštieľ (č. ÚZPF 3892/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová  71. Solčany – kaštieľ (č. ÚZPF 2351/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík72. Spišské Hanušovce – r.k. kostol sv. Ondreja, veža (č. ÚZPF 969/0), architektonicko-historický  výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková 73. Stará Turá – bývalá radnica (č. ÚZPF 2464/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.74. Stupava – synagóga (č. ÚZPF 10004/0), umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc. 75. Šaľa – ul. P. Pázmáňa 23, kaštieľ (č. ÚZPF 52/0) architektonicko-historický výskum vonkajších fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 76. Špania Dolina - tzv. turecká bašta (č. ÚZPF 3039/0), architektonicko-historický a umlecko-historický výskum, autor: Mgr.Ľ. Fillová 77. Štrba - Štrbské Pleso – kúpeľný komplex Jánošík, Kriváň a Končistá (č. ÚZPF 3842/1-3, 3843/0), doplňujúci umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Mgr. M. Semančík 78. Trenčín – Matúšova ul. 1, kostol s areálom - hospodárska budova (č. ÚZPF 1375/4), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka 79. Trenčín – Mierové nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 1350/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák 80. Veľký Šariš – hrad (č. ÚZPF 398/1), architektonicko-historický  výskum, autori: Mgr. P. Horanský, Ing. Matejka 81. Zemplín – tzv. Župný dom (č. ÚZPF 10718/0), umelecko-historický a architektonicko -historický výskum, autor: Mgr. L. Kürthy82. Zlaté Moravce – pivničné priestory kaštieľa (č. ÚZPF 1583/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna a kol. 83. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), archeologický výskum, autor: PhDr. M. Slivka – FiF UK Bratislava 84. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna