Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2005

Výskumy 2005

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2005

1. Banská Bystrica – Horná ul. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 10017/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

2. Banská Bystrica – Mestský hrad, vstupná časť s vežou a barbakanom (č. ÚZPF 2321/1-2), II. etapa architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

3. Banská Bystrica – Moyzesovo nám. 5, dvorové krídlo mešt. domu (č. ÚZPF 2339/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

4. Bardejov – Stöcklova ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1770/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

5. Bojnice – hrad s areálom, prejazd vstupného krídla (č. ÚZPF 805/24), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

6. Bojnice – mestské opevnenie (č. ÚZPF 806/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

7. Bratislava – Gorkého ul. 7, banka (č. ÚZPF 736/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

8. Bratislava – Hlavné nám. 1, Stará radnica (č. ÚZPF 157/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád radničného komplexu, autori: PhDr. I. Štassel, Mgr. E. Sabadošová, PhDr. V. Obuchová, CSc., Mgr. P. Horanský, a.m. V. Mýtnik, a.s. M. Černák, konzultanti: PhDr. Š. Holčík, CSc., Ing. arch. A. Fiala

9. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 12, Wernerov dom, byt č. 1, I. posch. (č. ÚZPF 708/0), čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, PhDr. V. Obuchová, CSc.

10. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 15, bytový dom II. (č. ÚZPF 147/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. P. Horanský

11. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 15 – Panská ul. 31, bytový dom I. (č. ÚZPF 147/1), architektonicko-historický výskum II. etapa, výskum severného krídla, 2. NP a 3. NP, III. etapa – výskum fasády severného krídla, autori: Mgr. P. Horanský, Ing. arch. A. Németh

12. Bratislava – Kapitulská ul. 1, býv. kanonický dom (č. ÚZPF 11423/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

13. Bratislava – Michalská ul. 8, kaplnka sv. Kataríny ( č. ÚZPF 108/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

14. Bratislava – Podjavorinskej ul. 9, nájomný dom (č. ÚZPF 498/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

15. Bratislava – Radlinského ul. 49 – Mýtna ul., býv. tabaková továreň, budova skladu (č. ÚZPF 11010/1) architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Zvedelová

16. Bratislava – Radničná ul. 1, Apponyiho palác (č. ÚZPF 189/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. I. Štassel, Ing. arch. A. Németh, PhDr. V. Obuchová, CSc.

17. Bratislava – Radničná ul. 1, Apponyiho palác (č. ÚZPF 189/0), II. etapa architektonicko-historického výskumu uličnej fasády, autori: PhDr. I. Štassel, a.m. V. Mýtnik, PhDr. V. Obuchová, Mgr. P. Horanský

18. Bratislava – Rudnayovo nám. 2, mešt. dom (nie je NKP), umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

19. Bratislava – Rudnayovo nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 199/0), doplnenie architektonicko-historického výskumu, autorka: Mgr. E. Sabadošová

20. Bratislava – Štefánikova ul. 25, Pisztóryho palác (č. ÚZPF 166/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

21. Bratislava – Ventúrska ul. 3, Academia Istropolitana (č. ÚZPF 49/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

22. Bratislava – Zochova ul. 3, býv. budova školy (č. ÚZPF 480/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

23. Čičarovce – kostol reformovanej cirkvi (č. ÚZPF 10241/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B Glocková

24. Dubnica nad Váhom – letohrádok „Babylon“ (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

25. Hniezdne – mešt. dom č. 103 (č. ÚZPF 4059/0), prepracovaný architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

26. Holumnica – kaštieľ (č. ÚZPF 874/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, a.m. J. Sikoriak

27. Horné Otrokovce – kaštieľ (č. ÚZPF 860/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

28. Klin nad Bodrogom – zrúcanina r.k. kostola (č. ÚZPF 10819/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

29. Košice – Alžbetina ul. 31, mešt. dom (č. ÚZPF 3585/0), čiastkový architektonicko-historický výskum bytu č. 2, autor: Ing. arch. I. Gojdič

30. Košice – Dominikánske nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 1144/0), čiastkový architektonicko-historický výskum krovu, autorka: PhDr. N. Urbanová

31. Košice – dominikánsky kostol (č. ÚZPF 1126/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Zvedelová

32. Košice – Hlavná ul. 32, Alžbetina ul. (č. ÚZPF 1068/1), čiastkový architektonicko-historický výskum krovu, autor: Ing. arch. I. Gojdič

33. Košice – Hlavná ul. 51, krov domu (č. ÚZPF 1081/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

34. Košice – Hlavná ul. 60, krov domu (č. ÚZPF 3439/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

35. Košice – Hlavná ul. 41, Mlynská ul. 2, mestský dom (č. ÚZPF 3435/0 a 3482/0), architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová

36. Košice – Šrobárova ul. 2, administratívna budova (č. ÚZPF 1216/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

37. Kremnica – Dolná ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3161/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

38. Levice – Nám. hrdinov 12, mešt. dom (č. ÚZPF 2181/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

39. Liptovský Ján – kaštieľ „Kasíno“ (č. ÚZPF 10554/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. P. Horanský a kol.

40. Marianka – Mariánske kaplnky radostí Panny Márie (č. ÚZPF 457/1-6), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum pútnického areálu, autori: PhDr. I. Štassel, a.m. Hromada, páter M. Vadrna

41. Michalovce – kaštieľ (č. ÚZPF 60/1), architektonicko-historický výskum západného krídla, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

42. Modra – Štúrova ul. 59, mešt. dom (č. ÚZPF 10595/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, R. Danák, Mgr. M. Muráriková

43. Modra – Štúrova ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 11027/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

44. Modra – Štúrova ul. 84, mešt. dom (č. ÚZPF 470/1) architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

45. Oravský Podzámok – Hviezdoslavovo nám. 8, budova administratívna (č. ÚZPF 240/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

46. Pečovská Nová Ves – kaštieľ Mariássiovcov (č. ÚZPF 10558/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

47. Pezinok – Kupeckého ul. 39, rodný dom J. Kupeckého(č. ÚZPF 507/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

48. Považská Bystrica – Nám. A. Hlinku 1, r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 754/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Paulusová

49. Prievidza – piaristický kostol Najsv. Trojice a Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 872/2), umelecko-historický výskum fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

50. Senec – synagóga neológov (č. ÚZPF 2275/0), umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

51. Seňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 438/1), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

52. Spišská Nová Ves – Zimná ul. 61, mešt. dom (č. ÚZPF 576/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum čelnej fasády, autorky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná

53. Streda nad Bodrogom – r.k. kostol Panny Márie Karmelskej (č. ÚZPF 43/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. M. Šimkovic

54. Stupava – rímska stanica (č. ÚZPF 544/1), archeologický výskum, autor: PhDr. V. Turčan

55. Svätý Jur – Bratislavská ul. 17, vinohradnícky dom (č. ÚZPF 418/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová, CSc.,

56. Štrba - Štrbské Pleso – budova bývalej materskej školy č. 41 (č. ÚZPF 3841/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

57. Trebišov – kláštor paulínov, východné krídlo (č. ÚZPF 4/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

58. Trenčín – Farská ul. 10, dvorové fasády mešt. domu (č. ÚZPF 10440/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

59. Trenčín – Mierové nám. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1357/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

60. Trenčín – Ul. Marka Aurélia 6, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

61. Trnava – Hlavná ul. 17, mešt. dom (ÚZPF 1069/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, Ing. M. Matejka

62. Trnava – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1095/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava – Kapitulská ul. 21, mešt. dom (č. ÚZPF 10201/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

64. Trnava – Kapitulská ul. 28, mešt. dom (č. ÚZPF 10204/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, L. Roštárová

65. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), I. etapa architektonicko-historického výskumu, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

66. Turčianske Teplice - Diviaky – kaštieľ, (č. ÚZPF 540/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

67. Veľká Tŕňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 46/0), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

68. Vojka – kaštieľ (č. ÚZPF 53/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum exteriérových fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

69. Žalobín – r.k. kostol sv. Františka z Assisi (č. ÚZPF 4754/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

70. Žilina – Hodžova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1420/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová