Prejsť na obsah

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2004

1. Banská Bystrica – ul. D. Skuteckého 7, súd pamätný (č. ÚZPF 102/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

2. Bardejov – Stöcklova ul. 25, mešt. dom (č. ÚZPF 1773/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

3. Bernolákovo – r.k. kostol sv. Štefana (č. ÚZPF 386/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová

4. Bojná – Malé Dvorany – kaštieľ (vyradený z. ÚZPF, staré č. 2353/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

5. Bratislava – Galandova ul. 1, vila so záhradou (č. ÚZPF 396/0), umelecko-historický výskum, autor: P. Hnízdo

6. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 13, bytový dom (č. ÚZPF 709/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

7. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 25, mešt. dom (č. ÚZPF 35/0), architektonicko-historický výskum priečelia, autor: PhDr. I. Štassel

8. Bratislava – Jozefská ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 11198/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová

9. Bratislava – Kuzmányho ul. 14, bytový dom so záhradou (č. ÚZPF 431/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

10. Bratislava – Laurinská ul. 8, Gorkého ul. 5, palác Motešických (č. ÚZPF 27/0), umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

11. Bratislava – Laurinská ul. 17, polyfunkčný dom (č. ÚZPF 11271/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh a kol.

12. Bratislava – Lermontovova ul. 1, bytový dom (č. ÚZPF 476/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. P. Horanský

13. Bratislava – Lermontovova ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 439/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: PhDr. I. Štassel

14. Bratislava – Michalská ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 105/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

15. Bratislava – Michalská ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 107/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

16. Bratislava – Michalská ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 112/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Horanský

17. Bratislava – Michalská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 111/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

18. Bratislava – Nedbalova ul. 12, mešt. dom (nie je NKP) architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

19. Bratislava – Obchodná ul. 26, obchodno-remeselnícky dom (nie je NKP), archívny, pamiatkový výskum a inventarizácia umelecko-architektonických prvkov, autori: Ing. A. Németh a kol.

20. Bratislava – Rudnayovo nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 199/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

21. Bratislava – Sedlárska ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 213/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

22. Bratislava – Šulekova ul. 19, vila so záhradou (č. ÚZPF 385/0), architektonicko-historický výskum fasád a časti objektu, autori: Ing. arch. K. Hrončoková, Mgr. P. Horanský

23. Bratislava – Zámočnícka ul. 7, mešt. dom (č. ÚZPF 236/0), architektonicko-historický výskum uličnej fasády, autor: PhDr. I. Štassel

24. Bratislava – Prievoz – Krásna ul. 22, kaštieľ Csákyovcov (č. ÚZPF 10450/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

25. Bratislava – Rusovce – kostol sv. Víta (č. ÚZPF 703/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. Ing. arch. A. Botek

26. Breznička – Hrádok – archeologická lokalita (nie je NKP), archeologický výskum, autorka: Mgr. E. Fottová

27. Čečejovce – kaštieľ (č. ÚZPF 4651/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

28. Ilava – pevnosť, Dolný hrad, objekty 01 a 04 (č. ÚZPF 724/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

29. Komárno – Palatínova ul. 10, kolégium jezuitov, uličné krídlo (č. ÚZPF 306/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

30. Košice – Alžbetina ul. 49, dvorový objekt mešt. domu (č. ÚZPF 3593/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

31. Košice – Hlavná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1052/0), architektonicko-historický výskum suterénnych priestorov, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

32. Košice – Hlavná ul. 84, mešt. dom (č. ÚZPF 3452/0), čiastkový architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. G. Kladek

33. Košice – Kováčska ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1160/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

34. Košice – Kováčska ul. 33, mešt. dom (č. ÚZPF 3404/0), architektonicko-historický a archívny výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová

35. Košice – Mäsiarska ul. 7, mešt. dom (č. ÚZPF 1218/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

36. Košice – Mäsiarska ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 1225/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Tajkov

37. Košice – Šaca – kaštieľ v Buzinke (č. ÚZPF 4128/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

38. Krasňany – kaštieľ (č. ÚZPF 1350/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

39. Kremnica – Štefánikovo nám. 3, radnica (č. ÚZPF 2282/4), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc. a kol.

40. Kremnica – Križkova ul. 6, úsek na Hrnčiarskej ul. 58, mešt. dom, objekt Mestského kultúrneho strediska (č. ÚZPF 2759/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. D. Kianička, Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy

41. Levoča – Nám. Majstra Pavla 45, mešt. dom (č. ÚZPF 2934/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. F. Šmigovský

42. Liptovský Hrádok – Dovalovo – r.k. kostol sv. Martina z Tours (č. ÚZPF 309/0), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

43. Liptovský Ján – kaštieľ „Kasíno“ (č. ÚZPF 10554/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

44. Malacky – ul. Na brehu 2, synagóga (č. ÚZPF 10733/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

45. Modra – Štúrova ul. 54, mešt. dom – bývalá radnica (č. ÚZPF 10608/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, R. Danák, M. Muráriková

46. Modra – Súkennícka ul. 41, budova majoliky (č. ÚZPF 2274/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. E. Sabadošová

47. Nitra – Nám. Jána Pavla II. 7 (bývalé Hradné nám.), hrad – hospodárska budova (č. ÚZPF 1483/17), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Zrubcová

48. Nižná Kamenica – kamenný most (č. ÚZPF 4384/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. J. Sekan

49. Nové Mesto nad Váhom – Nám. slobody 15, Gábrišova ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 1274/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

50. Oravský hrad – II. terasa Hlavného nádvoria (č. ÚZPF 237/13), archeologický výskum, autor: Mgr. M. Čajka

51. Oravský hrad – oporný múr druhej terasy dolného hradu (č. ÚZPF 237/13), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. J. Gonda, Mgr. M. Čajka

52. Pezinok – Hrnčiarska ul. 2, mestské opevnenie, úsek (č. ÚZPF 510/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

53. Pezinok – Hrnčiarska ul. 58, mestské opevnenie, úsek (č. ÚZPF 510/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

54. Seňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 438/1), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

55. Slovenská Ľupča – hrad (č. ÚZPF 77/1-19), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

56. Spišské Podhradie – ul. Starý jarok 44 a 45, mešt. domy (č. ÚZPF 761/0 a 10888/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

57. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 17, mešt. dom (č. ÚZPF 3997/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

58. Štefanov nad Oravou – dom remeselnícky (č. ÚZPF 1541/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

59. Štrbské Pleso – kúpeľný komplex Jánošík, Hviezdoslav, Kriváň, Končistá (č. ÚZPF 3842/1-3 a 3843/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová

60. Terňa – kaštieľ (č. ÚZPF 385/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. J. Čechová

61. Trenčín – Mierové nám. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 1368/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

62. Trnava – Štefánikova ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1097/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – I. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava pri Laborci – kúria (č. ÚZPF 10286/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. A. Gojdičová