Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2004

Výskumy 2004

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2004

1. Banská Bystrica – ul. D. Skuteckého 7, súd pamätný (č. ÚZPF 102/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

2. Bardejov – Stöcklova ul. 25, mešt. dom (č. ÚZPF 1773/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

3. Bernolákovo – r.k. kostol sv. Štefana (č. ÚZPF 386/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová

4. Bojná - Malé Dvorany – kaštieľ (vyradený z. ÚZPF, staré č. 2353/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

5. Bratislava – Galandova ul. 1, vila so záhradou (č. ÚZPF 396/0), umelecko-historický výskum, autor: P. Hnízdo

6. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 13, bytový dom (č. ÚZPF 709/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

7. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 25, mešt. dom (č. ÚZPF 35/0), architektonicko-historický výskum priečelia, autor: PhDr. I. Štassel

8. Bratislava – Jozefská ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 11198/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová

9. Bratislava – Kuzmányho ul. 14, bytový dom so záhradou (č. ÚZPF 431/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

10. Bratislava – Laurinská ul. 8, Gorkého ul. 5, palác Motešických (č. ÚZPF 27/0), umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

11. Bratislava – Laurinská ul. 17, polyfunkčný dom (č. ÚZPF 11271/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh a kol.

12. Bratislava – Lermontovova ul. 1, bytový dom (č. ÚZPF 476/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. P. Horanský

13. Bratislava – Lermontovova ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 439/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: PhDr. I. Štassel

14. Bratislava – Michalská ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 105/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

15. Bratislava – Michalská ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 107/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

16. Bratislava – Michalská ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 112/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Horanský

17. Bratislava – Michalská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 111/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

18. Bratislava – Nedbalova ul. 12, mešt. dom (nie je NKP) architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

19. Bratislava – Obchodná ul. 26, obchodno-remeselnícky dom (nie je NKP), archívny, pamiatkový výskum a inventarizácia umelecko-architektonických prvkov, autori: Ing. A. Németh a kol.

20. Bratislava – Rudnayovo nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 199/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

21. Bratislava – Sedlárska ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 213/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

22. Bratislava – Šulekova ul. 19, vila so záhradou (č. ÚZPF 385/0), architektonicko-historický výskum fasád a časti objektu, autori: Ing. arch. K. Hrončoková, Mgr. P. Horanský

23. Bratislava – Zámočnícka ul. 7, mešt. dom (č. ÚZPF 236/0), architektonicko-historický výskum uličnej fasády, autor: PhDr. I. Štassel

24. Bratislava - Prievoz – Krásna ul. 22, kaštieľ Csákyovcov (č. ÚZPF 10450/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

25. Bratislava - Rusovce – kostol sv. Víta (č. ÚZPF 703/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. Ing. arch. A. Botek

26. Breznička - Hrádok – archeologická lokalita (nie je NKP), archeologický výskum, autorka: Mgr. E. Fottová

27. Čečejovce – kaštieľ (č. ÚZPF 4651/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

28. Ilava – pevnosť, Dolný hrad, objekty 01 a 04 (č. ÚZPF 724/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

29. Komárno – Palatínova ul. 10, kolégium jezuitov, uličné krídlo (č. ÚZPF 306/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

30. Košice – Alžbetina ul. 49, dvorový objekt mešt. domu (č. ÚZPF 3593/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

31. Košice – Hlavná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1052/0), architektonicko-historický výskum suterénnych priestorov, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

32. Košice – Hlavná ul. 84, mešt. dom (č. ÚZPF 3452/0), čiastkový architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. G. Kladek

33. Košice – Kováčska ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1160/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

34. Košice – Kováčska ul. 33, mešt. dom (č. ÚZPF 3404/0), architektonicko-historický a archívny výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová

35. Košice – Mäsiarska ul. 7, mešt. dom (č. ÚZPF 1218/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

36. Košice – Mäsiarska ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 1225/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Tajkov

37. Košice – Šaca – kaštieľ v Buzinke (č. ÚZPF 4128/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

38. Krasňany – kaštieľ (č. ÚZPF 1350/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

39. Kremnica – Štefánikovo nám. 3, radnica (č. ÚZPF 2282/4), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc. a kol.

40. Kremnica – Križkova ul. 6, úsek na Hrnčiarskej ul. 58, mešt. dom, objekt Mestského kultúrneho strediska (č. ÚZPF 2759/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. D. Kianička, Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy

41. Levoča – Nám. Majstra Pavla 45, mešt. dom (č. ÚZPF 2934/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. F. Šmigovský

42. Liptovský Hrádok - Dovalovo – r.k. kostol sv. Martina z Tours (č. ÚZPF 309/0), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

43. Liptovský Ján – kaštieľ „Kasíno“ (č. ÚZPF 10554/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

44. Malacky – ul. Na brehu 2, synagóga (č. ÚZPF 10733/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

45. Modra – Štúrova ul. 54, mešt. dom - bývalá radnica (č. ÚZPF 10608/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, R. Danák, M. Muráriková

46. Modra – Súkennícka ul. 41, budova majoliky (č. ÚZPF 2274/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. E. Sabadošová

47. Nitra – Nám. Jána Pavla II. 7 (bývalé Hradné nám.), hrad - hospodárska budova (č. ÚZPF 1483/17), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Zrubcová

48. Nižná Kamenica – kamenný most (č. ÚZPF 4384/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. J. Sekan

49. Nové Mesto nad Váhom – Nám. slobody 15, Gábrišova ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 1274/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

50. Oravský hrad – II. terasa Hlavného nádvoria (č. ÚZPF 237/13), archeologický výskum, autor: Mgr. M. Čajka

51. Oravský hrad – oporný múr druhej terasy dolného hradu (č. ÚZPF 237/13), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. J. Gonda, Mgr. M. Čajka

52. Pezinok – Hrnčiarska ul. 2, mestské opevnenie, úsek (č. ÚZPF 510/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

53. Pezinok – Hrnčiarska ul. 58, mestské opevnenie, úsek (č. ÚZPF 510/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

54. Seňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 438/1), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

55. Slovenská Ľupča – hrad (č. ÚZPF 77/1-19), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

56. Spišské Podhradie – ul. Starý jarok 44 a 45, mešt. domy (č. ÚZPF 761/0 a 10888/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

57. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 17, mešt. dom (č. ÚZPF 3997/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

58. Štefanov nad Oravou – dom remeselnícky (č. ÚZPF 1541/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

59. Štrbské Pleso – kúpeľný komplex Jánošík, Hviezdoslav, Kriváň, Končistá (č. ÚZPF 3842/1-3 a 3843/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová

60. Terňa – kaštieľ (č. ÚZPF 385/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. J. Čechová

61. Trenčín – Mierové nám. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 1368/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

62. Trnava – Štefánikova ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 1097/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - I. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava pri Laborci – kúria (č. ÚZPF 10286/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. A. Gojdičová